1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Тематична контрольна робота №6 "Службові частини мови"

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Українська мова, 7 клас
Тест виконано: 60 разів
16 запитань
Запитання 1

Оберіть правильний варіант


До службових частин мови належать:

варіанти відповідей

Прийменник, сполучник, частка.

Сполучник, іменник, дієслово.

Прийменник, частка, займенник.

Прислівник, прийменник, сполучник.

Запитання 2

Оберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

ПРИЙМЕННИК — службова частина мови, яка виражає залежність

одного повнозначного слова від іншого в словосполученні або реченні.

ПРИЙМЕННИК — самостійна частина мови, яка виражає залежність

одного повнозначного слова від іншого в словосполученні або реченні.

ПРИЙМЕННИК — службова частина мови, яка виражає залежність

одного повнозначного слова від іншого лише в словосполученні.

ПРИЙМЕННИК — службова частина мови, яка не виражає залежність

повнозначного слова від іншого в реченні.

Запитання 3

Оберіть рядок з непохідними прийменниками:

варіанти відповідей

від, для, між

під, неподалік, протягом

кінець, залежно від, услід

мимо, близько, край

Запитання 4

Усі прийменники пишуться через дефіс у рядку...

варіанти відповідей

(з)за, (із)за, (з)поміж

по(за), (по)перед, (за)ради

по(над), (за)для, (по)під

(у)вигляді, (з)метою, (на)чолі

Запитання 5

Оберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

СПОЛУЧНИК — службова частина мови, що поєднує (сполучає)

однорідні члени речення та частини складного речення.

СПОЛУЧНИК — службова частина мови, що поєднує (сполучає)

другорядні члени речення та частини простого речення.

СПОЛУЧНИК — службова частина мови, що поєднує (сполучає)

головні члени речення та частини складного речення.

СПОЛУЧНИК — самостійна частина мови, що поєднує (сполучає)

однорідні члени речення та частини складного речення.

Запитання 6

Оберіть рядок зі сполучниками сурядності:

варіанти відповідей

а, але, не то, або

бо, через те що, хай

отож, наче,мовби, як

так що,якщо, доки, коли

Запитання 7

Оберіть речення у якому правильно розташовано розділові знаки:

варіанти відповідей

Я прийшов у гості, і моя мама зраділа.

Микита, зробив домашнє завдання сам або йому допомогла, сестра?

Я попросила тебе і ти допоміг.

Сонечко сяє коли, луна спить.

Запитання 8

Оберіть рядок який містить лише складені сполучники:

варіанти відповідей

Тому що, перед тим, задля того щоб

так що, чи, бо

і , якщо, але

а, за для того, у міру того як

Запитання 9

Серед поданих речень оберіть те, що містить сполучні слова:

варіанти відповідей

Мене налякав чоловік, що стоїть біля дерева!

Усі знають, що я не люблю м'ясо.

Скажи, що тобі відомо!

Ти здогадався, що вони чужі люди...

Запитання 10

Оберіть рядок у якому виділені слова пишуться разом:

варіанти відповідей

Не рада морква тертушці, (про)те на кожній танцює.

Ворон висміює свиню (за)те, що вона чорна.

За що купив - (за)те й продаю.

(Про)те зозуля кує, що свого гнізда не має.

Запитання 11

Оберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

ЧАСТКА — службова частина мови, яка:

-надає слову або реченню додаткових відтінків значення;

-служить засобом творення граматичних форм слів та похідних слів.

ЧАСТКА — самостійна частина мови, яка:

-надає слову додаткових відтінків значення;

-служить засобом творення граматичних форм слів та похідних слів.

ЧАСТКА — службова частина мови, яка:

-не надає реченню додаткових відтінків значення;

-служить засобом творення а похідних слів.

ЧАСТКА — самостійна частина мови, яка:

-надає слову або реченню додаткових відтінків значення;

-служить засобом творення лише граматичних форм слів.

Запитання 12

Оберіть рядок який містить лише формотворчі частки:

варіанти відповідей

хай, нехай, би, б

ж, навіть, вже, ось

авжеж, хіба, атож

не, ні, оце, лише

Запитання 13

Оберіть рядок у якому частки зі словами пишуться через дефіс:

варіанти відповідей

скажи(но), приїхали(таки), чиясь(то)

прийшли вони(таки), (таки)сказав

нехай(скажуть), сказала(б), бо(ж) й ви такі.

Прочитав(би), які(то), (то)й не звик

Запитання 14

Оберіть рядок у якому частка не пишеться разом

варіанти відповідей

(не)щастя, (не)надовго, (не)втомно

(не)потрібний, (не)здолати, (не)любити

(не)співати, (не)слухати, (не)сухий

(не)лишивши, (не)питавши, (не)роблячи

Запитання 15

Оберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

ВИГУК — особлива частина мови, що виражає почуття та волевиявлення, не називаючи їх.

ВИГУК — службова частина мови, що виражає почуття та волевиявлення, не називаючи їх.

ВИГУК — самостійна частина мови, що виражає почуття та волевиявлення, не називаючи їх.

ВИГУК — особлива частина мови, що виражає почуття, емоції та волевиявлення, називаючи їх.

Запитання 16

Оберіть рядок який містить лише похідні вигуки:

варіанти відповідей

Світе мій! Подумаєшь! гулі-гулі.

Ой-ой, о-о-о, ай-ай-ай, фе.

а, о, йой.

іч, люлі, тпру.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест