Тематична робота. Середовище програмування Python.

Додано: 14 квітня
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 195 разів
60 запитань
Запитання 1

За допомогою якого конструктора створюється полотно для виведення зображень у графічному вікні?

варіанти відповідей

Button

Label

Canvas

 Geometry

Запитання 2

За допомогою якого параметру можна задати колір графічного примітиву?

варіанти відповідей

width

 fill

 arrow

 LAST

Запитання 3

Початок відліку координат у Python

варіанти відповідей

верхній правий куток вікна

центр вікна

верхній лівий куток вікна

нижній лівий куток вікна

Запитання 4

Програма, яка генерує вікно в Python висотою 300, шириною 500

варіанти відповідей

from tkinter import *

w=Tk()

c=Canvas(w, width=500, height=300)

c.pack()

from tkinter import *

w=Tk()

c=Canvas(w, width=300, height=500)

c.pack()

from graphics import *

w=Tk()

c=Canvas(w, width=300, height=500)

c.pack()

from tkinter import *

w=Tk()

c=Canvas(w, width=500, height=300)

canvas.pack()

from tkinter import *

w=Tk()

c=Canas(w, width=500, height=300)

c.pack()

Запитання 5

Яка команда дозволяє в Python створити прямокутник на полотні k, з довжиною 200, шириною 150?

варіанти відповідей

k.create_rectangle(100, 100, 200, 150)

k.create_rectangle(120, 50, 320, 200)

k.create_rectangle(0, 0, 200, 150)

k.create_rectangle(100, 150, 300, 250)

k.create_rectangle(200, 150)

Запитання 6

Яка команда в Python створює лінію на полотні c?

варіанти відповідей

c.create_line(x0, y0, x1, y1)

c.create_rectangle(x0, y0, x1, y1)

c.create_polygon(x0, y0, ..., xn, yn)

 c.create_oval(x0, y0, x1, y1)

c.creat_line(x0, y0, x1, y1)

Запитання 7

Яка команда в Python створює багатокутник на полотні c?

варіанти відповідей

c.create_line(x0, y0, x1, y1)

c.create_rectangle(x0, y0, x1, y1)

 c.create_polygon(x0, y0, ..., xn, yn)

 c.create_oval(x0, y0, x1, y1)

 c.create_poligon(x0, y0, ..., xn, yn)

Запитання 8

Яка команда в Python створює еліпс на полотні c?

варіанти відповідей

c.create_line(x0, y0, x1, y1)

c.create_rectangle(x0, y0, x1, y1)

 c.create_polygon(x0, y0, ..., xn, yn)

 c.create_oval(x0, y0, x1, y1)

 c.create_elips(x0, y0, x1, y1)

Запитання 9

Який стиль дуги на полотні с будує в Python команда

c.create_ark(10, 120, 200, 280, start=30, extent=270, style=PIESLICE)

варіанти відповідей
Запитання 10

Види інтерфейсу:

варіанти відповідей

командний

логічний

графічний

інженерний

Запитання 11

Об'єкт Label в середовищі візуального програмування - це...

варіанти відповідей

Напис

Форма

Кнопка

Текстове поле

Запитання 12

Властивість Width визначає...

варіанти відповідей

Ширину об'єкта

Висоту об'єкта

Відстань від верхнього краю об'єкта

Відстань від лівого краю об'єкта

Запитання 13

Яка команда повороту праворуч на кут 30 градусів?

варіанти відповідей

turtle.right(30)

turtle.left(30)

turtle. shapesize(30)

turtle.forward(30)

Запитання 14

Яка команда переміщення назад на 30?

варіанти відповідей

turtle.backward(30)

turtle. shapesize(30)

turtle.shape(30)

turtle.forward(30)

Запитання 15

Щоб викликати бібліотеку команд роботи з Черепашкою потрібна команда:

варіанти відповідей

import forward

import stamp

import turtle

import shape

Запитання 16

За допомогою модуля tkinter можна:

варіанти відповідей

виконувати окремі графічні побудови

створити повноцінний графічний інтерфейс користувача

створити повноцінний командний інтерфейс користувача

змінювати властивості програми

Запитання 17

Яке призначення оператора root.geometry('250x150') ?

варіанти відповідей

Встановлення заголовка вікна 

Підключення модуля, який містить набір графічних компонентів 

Створення порожнього вікна програми 

Встановлення розмірів вікна 

Запуск головного циклу обробки подій 

Відображення віджета у вікні 

Запитання 18

Цикл з лічильником записується

варіанти відповідей

for i in<>:<>

If i in

For <> to

Else

Запитання 19

Послідовні значення цілих чисел від m до n (не включаючи) з кроком k дає функція

варіанти відповідей

range(m)

range(n)

range(m,k,n)

range(m,n,k)

Запитання 20

Які типи алгоритмів ви знаєте?

варіанти відповідей

лінійний

із розгалуженням

із повторенням

складний

Запитання 21

Скільки разів буде виконано ітерацію циклу:

for x in range (1, 20) ?

варіанти відповідей

20

19

21

1

Запитання 22

Які типи циклів використовують в Python?

варіанти відповідей

цикл з умовою

цикл з параметром

цикл з командою

цикл з повторенням

Запитання 23

Вкажи, який діапазон значень набуває змінна i в коді for i in range (8)

варіанти відповідей

від 0 до 7 включно

від 0 до 8 включно

від 1 до 7 включно

від 1 до 8 включно

Запитання 24

Визначте крок, що є пропущеним у розв'язанні цієї задачі.

Задача. Одноклітинна амеба ділиться навпіл кожні 3 години. Визначити скільки буде амеб через 3,6,9,12, ... , 24 години

n=1

for i in range(1,24,___):

   n=n*2

print (n)

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 25

Замість <діапазону> в циклі for можна записувати...

варіанти відповідей

перелік даних в дужках [ ]

функцію range ()

вираз

змінну

Запитання 26

Що треба змінити в коді знаходження кількості літер "а" для знаходження кількості літери "б"?

варіанти відповідей

нічого змінювати не потрібно

замість k=k+1 записати k=k+2

замість "а" записати "6"

Запитання 27

Який тип розгалуження використано в програмі?

a=int(input('Введіть ціле число А '))

b=int(input('Введіть ціле число B '))

if a>=b:

   print('Більше число ',a)

if b>a:

   print('Більше число ',b)

варіанти відповідей

неповне

повне

вкладене

тут немає розгалуження

Запитання 28

Який оператор відповідає даній схемі?

варіанти відповідей

 If A<5:

A := A+1

Else A := A-1; 

 If A<5

A := A-1

 If A<5:

A = A+1

 If A<5:

A := A-1  

Запитання 29

Який оператор відповідає схемі

варіанти відповідей

 If A<5:

A := A-1

Else: A := A+1

 If A<5

A := A-1; 

 If A<5:

A := A+1;

 If A<5:

A = A+1

Else:

A := A-1

Запитання 30

Конструкція if-elif-else в мові програмування Python має назву...

варіанти відповідей

неповного розгалуження

вкладеного циклу

повного розгалуження

неповного умовного оператора

Запитання 31

Які варіанти можуть бути правильними в результаті виконання програми?

варіанти відповідей

"Ковбаски б", "Сметанки б"

"Ковбаски б"

"Ковбаски б", "Бо я вже зголоднів"

"Сметанки б", "Бо я вже зголоднів"

Запитання 32

Якими будуть результати виконання програм?

варіанти відповідей

програма 1 - 1, програма 2 - 2

програма 1 - 2, програма 2 - 1

програма 1 - 3, програма 2 - 3

програма 1 - 3, програма 2 - 2

Запитання 33

Виберіть правильний варіант

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 34

Операції порівняння записують символами

варіанти відповідей

<

>

>+

>=

=

==

<=

//

Запитання 35

Як позначається логічна операція "не дорівнює" в мові програмування Python

варіанти відповідей

>

!=

>=

<=

Запитання 36

Вкажіть ключові слова, за допомою яких у Пайтон реалізується розгалуження

варіанти відповідей

for

if

while

then

elif

Запитання 37

Що обов'язково має містити в собі розгалужений алгоритм?

варіанти відповідей

команди "так" та "ні"

команду else

математичні дії

умову

всі відповіді правильні

Запитання 38

Які значення будуть мати змінні А та B в результаті виконання вказівки розгалуження,

if A<B:

A=B

else:

B:=A,

якщо перед її виконанням А=0.5, В= -1.7

варіанти відповідей

А=0.5, В=0,5

А=0.5, В=-1.7

А=1.7, В=-0.5

А=-1.7, В=-1.7

А=-1.7, В=0.5

А=-0.5, В=1.7

правильної відповіді немає

Запитання 39

При яких значеннях а і в, умова а>b буде хибна

варіанти відповідей

А=2, В=-5

тут правильної немає

А=2, В=5

А=5, В=2

Запитання 40

Яким може бути значення величини d, якщо після виконання вказівки

if d<4:

c:=5

else:

c:=10 

величина C=5?

варіанти відповідей

4

2

10

5

7

правильної відповіді немає

Запитання 41

Яким буде значення змінної а в результаті виконання вказівки розгалуження,

a=3

if a<4:

a=a+2

a=a+3

варіанти відповідей

3

8

5

2

правильної відповіді немає

Запитання 42

Яким буде значення змінної а в результаті виконання вказівки розгалуження,

a=0

if a!=0:

a=2

варіанти відповідей

правильної відповіді немає

0

2

у алгоритмі помилка

Запитання 43

Вкажіть правильний запис команд розгалуження:

варіанти відповідей

if x>3 then x:=x+1

if x>3: x=x+1

if x>3 x=x+1

if x>3: x=x+1 else: x=x+2

Запитання 44

Вибери фрагмент програми з помилкою.

варіанти відповідей

print(“Задай число”)

print(“Додавання:”2+5)

print(“Додавання:”,2+5)

print(2+5,“Додавання”)

Запитання 45

Вкажи фрагмент програми, що не містить помилок.

варіанти відповідей

print(“Я люблю програмувати”)

print”(Я люблю програмувати”)

print”(Я люблю програмувати)”

print{“Я люблю програмувати”}

Запитання 46

Вкажи допустимі імена змінних

варіанти відповідей

_123

x_X

xX

123

Запитання 47

Що буде відображено після виконання наведеного фрагмента коду?

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 48

Оберіть допустимі назви змінних

варіанти відповідей

g+ghf

67#fgfj

_hYfRU07_8

h_23

Запитання 49

Оберіть правильне тлумачення для вказівки присвоєння


Змінній Х присвоїли значення різниці подвоєного значення змінної Y та квадрату змінної Х

варіанти відповідей

Х = 2 * Y - X ** 2

Х = 2 + Y - X ** 1 / 2

Х = (2 * Y - X )** 1 / 2

Х = 2 * (Y - X ** 2)

Запитання 50

Яке значення буде мати змінна Х після виконанання операцій присвоєння


Х = 6

Х = -3 * Х +8

Х = 0


варіанти відповідей

0

-10

6

-3

Інше

Запитання 51

Які значення будуть мати величини s, k після виконанання операцій присвоєння


s = 14

k = -3

d = s+1

s = d

k = 2*s

варіанти відповідей

s=15, k=30

s=14, k=-3

s=-3, k=28

s=14, k=28

Запитання 52

Який вираз обчислення з точки зору програмування записаний правильно?

варіанти відповідей

x=2y+13

 y=52-24x

z=5*x+25/y

x=2*(x-y)+32

z=67-x(15-y)

Запитання 53

Виконавець команд Python називається:

варіанти відповідей

Модулятором

Інтерпретатором

Компілятором

Запитання 54

Файли Пайтон мають розширення:

варіанти відповідей

.Py

.By

.Vy

Запитання 55

print (3+4) який результат виконання програми?

варіанти відповідей

("3+4")

3+4

(3+4)

 

7

"3+4"

Запитання 56

Результатом якої команди буде повідомлення I'm learning Python

варіанти відповідей

print ("I'm learning Python")

print "I'm learning Python"

print (I'm learning Python)

print ('I'm learning Python')

Запитання 57

Мова програмування - це ...

варіанти відповідей

множина символів, з яких можна утворювати слова і речення цієї мови.

це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам, це система позначень для точного опису алгоритму, який потрібно виконати за допомогою комп'ютера

дані, які потрапляють до програми від певних пристроїв або від іншої програми, або з іншого джерела.

мова, яка створена людиною для написання команд для будь-яких виконавців.

Запитання 58

Система правил складання базових конструкцій мови називається ...

варіанти відповідей

Семантика

Синтаксис

Алфавіт

Словник

Запитання 59

Мова програмування, як і будь-яка інша мова, має такі складові

варіанти відповідей

Алфавіт, словник, топографія, семантика

Алфавіт, словник, синтаксис, семантика

Алфавіт, словник, синтаксис, абетка

Запитання 60

for i in range (2):

Які значення має і

варіанти відповідей

0,1,2

1,2

0,1

2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест