14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Тематичне оцінювання 2 Геологічна, тектонічна будова, рельєф та корисні копалини України

Додано: 21 листопада 2019
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 7 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть тектонічну структуру на території України, у межах якої кристалічні породи докембрію (гнейси, граніти тощо) виходять на поверхню найчастіше у вигляді природних відслонень у долинах річок:

варіанти відповідей

Причорноморська западина

Український щит

Передкарпатський прогин

Донецька складчаста споруда

Запитання 2

Визначте основну причину переважання в Україні рівнинного рельєфу:

варіанти відповідей

розташування території переважно в межах давньої платформи

помітні коливання земної кори в четвертинний період

поширення різних за походженням кайнозойських відкладів

загальний похил території із заходу на схід і на південь

Запитання 3

Яке виробництво зосереджено в трьох регіонах, позначених на карті України?

варіанти відповідей

видобування нафти і природного газу

видобування кам’яного і бурого вугілля

заготівля і переробка

виплавка чавуну, сталі

Запитання 4

З якими тектонічними структурами, що позначені цифрами на картосхемі України, пов’язані басейни кам’яного вугілля?

варіанти відповідей

2, 6, 12

5, 8, 15

4, 9, 14

3, 7, 10

Запитання 5

Укажіть тектонічну структуру, в межах якої сформувалися річкові долини Дніпра та його приток:

варіанти відповідей

Східноєвропейська платформа

Передкарпатський крайовий прогин

Західноєвропейська платформа

Скіфська плита

Запитання 6

Науковці розрахували, що рівнинна частина території України піднята над рівнем моря в середньому на 175 м. Який висновок ґрунтується на такому результаті обчислень?

варіанти відповідей

поверхня вирівняна, майже плоска

височини чергуються з плоскогір’ями

домінує височинний рельєф

у рельєфі переважають низовини

Запитання 7

У межах якої тектонічної структури на території України знаходяться найбільші родовища рудних корисних копалин магматичного та метаморфічного походження?

варіанти відповідей

Дніпровсько-Донецької западини

Волино-Подільської плити

Українського щита

Передкарпатського крайового прогину

Запитання 8

Кримські гори складені вапняками, сланцями, пісковиками, глинами, що сформувалися в:

варіанти відповідей

першій половині палеозойської ери

тріасовому, юрському, крейдовому періодах

палеогеновому та неогеновому періодах

архейську та протерозойську еру

Запитання 9

Визначте правильний варіант ланцюга "форма рельєфу - генетичний тип рельєфу - геологічний процес":

варіанти відповідей

зсув - карстовий - робота підземних вод

кар'єр - техногенний - робота льодовика

лійки - денудаційний - робота вітру

яр - водно-ерозійний - робота поверхневих текучих вод

Запитання 10

Виберіть частину України, де поширені форми рельєфу, зображені на ілюстрації: 

варіанти відповідей

Поліська низовина

Керченський півострів

Закарпатська низовина

Донецький кряж

Запитання 11

В одній з областей України 53 % земель вражені водною ерозією, 11 % — вітровою, що спричинено:

варіанти відповідей

надмірним внесенням добрив

високою розораністю угідь

заболоченням рівнинних ділянок

переважно височинним рельєфом

незначним залісненням території

зміною структури посівів зернових

Запитання 12

Який вплив мало давнє зледеніння на геологічну будову та рельєф України?

варіанти відповідей

утворення поліських зандрових рівнин

сприяло формуванню рудних мінеральних ресурсів

формування дюн на узбережжях річок та морів

нагромадження моренних горбів

підвищення сейсмічності території

утворення лесів та лесоподібних суглинків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест