Тематичне оцінювання з теми " Османська імперія.Країни Східної Європи у 17-Іполовині 18 ст"

Додано: 16 березня 2022
Предмет: Всесвітня історія, 8 клас
Тест виконано: 1034 рази
23 запитання
Запитання 1

Турки-османи підкорили значні території та утоврили імперію завдяки:

варіанти відповідей

підкупу правителів сусідніх земель

підвищенню податків на війну

створенню потужного війська, солдати якого отримували землю -тімар

скасування кріпацтва для селян

Запитання 2

Боєздатна особиста гвардія османських правителів, піхотинці яких виховувалися з полонених дітей-християн:

варіанти відповідей

Гайдуки

Сипахи

Яничари

Ваххабіти

Запитання 3

Титул правителя в Османській імперії:

варіанти відповідей

Цар

Султан (падишах) - правитель людей і халіф - правитель мусульман

Король

Президент

Запитання 4

Згідно законодавства в Османській імперії населення поділяли на

варіанти відповідей

Бідних і багатих

Аристократів і народ

Мусульман і немусульман

Народ і слуг

Запитання 5

Оберіть факти, які стосуються султана Османської імперії Сулеймала І Пишного (3правильні відповіді).

варіанти відповідей

Боровся із зловживанням чиновників і хабарництвом

Підкорив Кримське ханство

Впорядкував османське законодавство

Основною метою султана було прагнення створити єдиний мусульманський світ

Підкорив головні святині мусульман - Мекку й Медину.

занедбав розвиток культури

Запитання 6

В яких частинах світу розташовувалася Османська імперія у період свого розквіту?

варіанти відповідей

Азія та Америка

Європа та Азія

Азія та Африка

Європа, Азія та Африка

Запитання 7

Хто такі гайдуки?

варіанти відповідей

 полонені, яких продавали у рабство

елітні пдрозділи турецького війська

так турки називали козаків, що нападали на турецькі кораблі

повстанці проти турецького пануування в Болгарії та Сербії

Запитання 8

Визначте причини занепаду Османської імперії (3 відповіді)

варіанти відповідей

збільшення самостійності провінцій у звязку з величезною територією імперії

розвиток техніки і промисловості

падіння державних прибутків через переміщення торгових шляхів внаслідок Великих географічних відкриттів

постійні релігійні війни між мусульманами і немусульманами країни

постійне збільшення податків розорювало селян

постійні війни сприяли розвитку країни

Запитання 9

Кому належала влада в Кримській державі?

варіанти відповідей

Хану

Князю

Королю

Султану

Запитання 10

Як звали хана, засновника Кримського ханства?

варіанти відповідей

Хаджі Гірей

Сулейман І

Мехмед ІІ

Мустафа

Запитання 11

Чим обмежувалася влада кримських ханів?

варіанти відповідей

Великою кількістю феодалів

Васальним статусом щодо Османської імперії

Залежністю від інших держав

Маленькою армією

Запитання 12

Кримська держава мала військовий характер, проте недоліком її військ було:

варіанти відповідей

Відсутність кінноти

Відсутність ополчення

Відсутність вогнепальної зброї і артилерії, які лякали коней

Відсутність військового флоту

Запитання 13

Кримські міста славилися своїми ринками, де основним товаром були килими, тканини, шкіряні вироби,сіль та продукція садів і виноградників. Проте існував ще один специфічний товар, появу якого спричинив шалений попит на рабів в Османській імперії. Як називалися ці невільники, військова здобич для подальшого продажу?

варіанти відповідей

яничари

гарем

ясир

пичаки

Запитання 14

Якою була доля Кримського ханства у ХVІІІ ст.?

варіанти відповідей

у 1700 р. ханство остаточно стало частиною Османської імперії

у 1783р. Кримське ханство захопила Російська імперія

у 1782 внаслідок міжусобиць ханство розпалось на окремі частини - бейлики

у 1800 р. ханство зникло в результаті невдалої війни з Річчю посполитою

Запитання 15

Який титул прийняв московський князь Іван ІV Грозний, щоб зрівнятися із західними правителями та вказати на свій вищий статус над московськими боярами?

варіанти відповідей

цар

герцог

коган

падишах

Запитання 16

З метою посилення влади царя над боярами та взагалі усім суспільством Івана ІV Грозний провів такі 3 заходи:

варіанти відповідей

скликання Земського собору -представницького органу різни станів

поділ держави на губернії

запровадження опричнини для боротьби з боярським свавіллям

укладення єдиного збірника законів - Судебника

створення військового і торгівельного флоту

зрівняння в правах католиків та православних.

Запитання 17

Іван IV створив піхотне військо, яке називалося ...

варіанти відповідей

драгуни

боярщина

стрільці

гайдуки

Запитання 18

Оберіть 3 тези, що стосуються Смутного часу (1598-1613 рр.) в Московському царстві:

варіанти відповідей

Поразка у Лівонській війні

почалася внаслідок переривання династії Рюриковичів (смерть спадкоємців Івана Грозного)

Початок завоювання Сибіру

у боротьбу бояр за владу додалися прагнення Швеції та Польщі захопити московський престол

підсумком боротьби за владу стало започаткування правління династії бояр Романових

період економічного розвитку держави

Запитання 19

Який термін варто використати для означення царської влади в Московській державі?

варіанти відповідей

абсолютизм

самодержавство

олігархія

тиранія

Запитання 20

Оберіть події, що припали на час правління царя Петра І:

варіанти відповідей

Московське царство здобуло вихід до Чорного і Азовського моря

Північна війна з Швецією за панування на Балтійському морі

у 1721 р. Московське царство офіційно прийняло назву Російська імперія

створення сучасної постійної регулярної армії шляхом рекрутського набору

консервація життя аристократів, категорична заборона змін за західним зразком

адміністративна реформа для укріплення влади царя - поділ імперії на штати

Запитання 21

Позначте ознаки кризи Речі Посполитої у XVIII ст. (3 відповіді) 

варіанти відповідей

Зміцнення королівської влади і обмеження повноважень сейму

політична криза, що проявилася у виборі шляхтою короля з іноземців

Зменшення виробництва й послаблення торговельних зв'язків


Посилення збройних сил Речі Посполитої

боротьба шляхти проти спроб посилити центральну королівську владу

надання Україні автономії у складі Речі Посполитої

Запитання 22

Які країни брали участі у поділах Речі Посполитої?

варіанти відповідей

 Росія, Австрія і Прусія

Австрія і Прусія

Османська імперія, Австрія і Прусія

Англія, франція, Іспанія

Запитання 23

Оберіть правильні співвідношення з поміж подій, понять, імен історичних осіб та країн.

1- Кримське ханство

2- Річ Посполита

3- Московське царство

4- Османська імперія


А - "німий сейм", Т. Костюшко, "ліберум вето"

Б - вибрана рада, Юр'їв день, самодержавство

В - нуреддін, тамга, ясир

Г - халіф, Кануні, падишах

варіанти відповідей

1Б, 2В, 3А, 4Б

1В, 2А, 3Б, 4Г

1А, 2Г, 3В, 4Б

1Г, 2А, 3Б, 4В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест