Тематичний контроль "Основи теорії держави та права"

Додано: 7 жовтня 2019
Предмет: Правознавство, 9 клас
Тест виконано: 398 разів
20 запитань
Запитання 1

Влада - це

варіанти відповідей

можливість і здатність людини або групи людей володіти якимось майном

можливість і здатність людини або групи людей здійснювати свою волю, нав’язуючи її, у разі потреби, суспільству чи іншим людям

можливість людини або групи людей нав'язувати свою точку зору

неможливість людини здійснювати свою волю

Запитання 2

Державна влада — це

варіанти відповідей

 різновид влади, що здійснюється державою та її органами. 

 різновид влади, що здійснюється за межами держави що до інших країн

 різновид влади, що здійснюється в соціумі

 різновид влади, що не може здійснюватися державою та її органами. 

Запитання 3

Держвана влада є (Оберіть усі правильні твердження):

варіанти відповідей

загальнообов'язковою

не є загальнообов'язковою

може застосовувати примус

не може застосовувати примус

усі варінти відповідей хибні

Запитання 4

Функції держави - це

варіанти відповідей

Основні напрями діяльності держави, що не можуть забезпечити здійснення завдань перед суспільсвом.

Другорядні напрями діяльності держави, що забезпечують здійснення завдань, заради яких вона створена

Основні напрями діяльності держави, що забезпечують здійснення завдань, заради яких вона створена.

Напрями діяльності Верховної Ради України, що забезпечують здійснення завдань, заради яких вона створена

Запитання 5

Оберіть функції держави:

варіанти відповідей

За сферою діяльності

За місцем дії

За часом дії:

За способом дії

За значенням: 

Запитання 6

За сферою діяльності функції держави подіялються на (обрати правильні відповіді):

варіанти відповідей

зовнішні

місцеві

обласні

внутрішні 

Запитання 7

Функції держави за часом дії бувають:

варіанти відповідей

щоденні

постійні

тимчасові

тривалі

Запитання 8

Функції держави за значенням бувають:

варіанти відповідей

основні (головні)

неосновні (неголовні)

другорядні

міжрядні

Запитання 9

Суверенітет - це

варіанти відповідей

це неможливість держави самостійно розв’язувати всі питання свого внутрішнього життя й зовнішніх відносин.

це можливість держави самостійно розв’язувати всі питання свого внутрішнього життя й зовнішніх відносин, здійснювати владу й правосуддя на своїй території. 

це можливість держави з допомогою держав - членів ЄС розв’язувати всі питання свого внутрішнього життя й зовнішніх відносин, здійснювати владу й правосуддя на своїй території. 

це можливість держави самостійно розв’язувати всі питання зовнішніх відносин.

Запитання 10

Вкажіть Ознаки держави

варіанти відповідей

Система права

Система освіти

Суверенітет 

Своя грошова одиниця

Податкова та фінансова система

Наявність сіл

Державні символи

Державна мова

Запитання 11

Монархія - це

варіанти відповідей

форма державного правління, за якої вся влада в державі належить одній особі та, як правило, передається в спадок. 

форма державного правління, за якої вся влада в державі не належить одній особі та не передається в спадок. 

форма обласного правління, за якої вся влада в області належить одній особі та, як правило, передається в спадок. 

форма місцевого правління, за якої вся влада в місці належить одній особі.

Запитання 12

Розрізняють такі монархії:

варіанти відповідей

абсолютна

контрольована

обмежена

скорочена

Запитання 13

Республіка - це

варіанти відповідей

 форма державного правління, за якої вся влада в державі належить одній особі та, як правило, передається в спадок.

форма державного правління, за якої джерелом влади є народ, представники влади обираються на певний строк і несуть відповідальність за свої дії. 

 форма державного правління, за якої вся влада в державі належить одній особі, яка обирається на певний строк і не несе відповідальності за свої дії.

форма державного правління, за якої джерелом влади є народ, представники влади обираються на певний строк, а не через спадок.

Запитання 14

Вкажіть форми державного (територіального) устрою

варіанти відповідей

Проста (унітарна) держава

Ускладнена держава

Складна держава

Полегшена держава

Запитання 15

Федерація - це

варіанти відповідей

форма державного устрою, за якого держава складається з державних утворень, що мають певну політичну самостійність, однак передають частину своїх прав і суверенітету органам федерації. 

 союз суверенних держав, які об’єднуються для досягнення певної, чітко визначеної мети в окремій сфері державної діяльності (як правило, тимчасової).

 форма державного устрою, за якого до складу держави належать окремі частини, які були приєднані насильницьким шляхом, унаслідок поглинання незалежних досі держав або їхніх частин

методи, якими здійснюють владу в державі, способи та засоби, що для цього використовують.

Запитання 16

Конфедерація — це

варіанти відповідей

форма державного устрою, за якого держава складається з державних утворень, що мають певну політичну самостійність, однак передають частину своїх прав і суверенітету органам федерації.

 союз суверенних держав, які об’єднуються для досягнення певної, чітко визначеної мети в окремій сфері державної діяльності (як правило, тимчасової). 

форма державного устрою, за якого до складу держави належать окремічастини, які були приєднані насильницьким шляхом, унаслідок поглинання незалежних досі держав або їхніх частин.

методи, якими здійснюють владу в державі, способи та засоби, що для цього використовують

Запитання 17

Імперія - це

варіанти відповідей

форма державного устрою, за якого держава складається з державних утворень, що мають певну політичну самостійність, однак передають частину своїх прав і суверенітету органам федерації.

 союз суверенних держав, які об’єднуються для досягнення певної, чітко визначеної мети в окремій сфері державної діяльності (як правило, тимчасової).

методи, якими здійснюють владу в державі, способи та засоби, що для цього використовують

форма державного устрою, за якого до складу держави належать окремічастини, які були приєднані насильницьким шляхом, унаслідок поглинання незалежних досі держав або їхніх частин.

Запитання 18

Демократія - це

варіанти відповідей

форма державного режиму, за якого державна влада здійснюється на основі рівноправної участі громадян в управлінні державою, гарантоване дотримання їхніх прав і свобод відповідно до міжнародних стандартів прав людини. 

усеохоплюючий контроль за всіма сферами суспільного життя, існування та панування єдиної ідеології, монополія держави у сфері економіки.

зосередження в руках однієї особи (деспота) (звідси назва) усієї влади, застосування надзвичайно жорстких методів управління державою, утиски прав і свобод людини. 

Запитання 19

Вкажіть ознаки права:

варіанти відповідей

Загальна обов’язковість

Системність

Встановлюється будь-ким

Підтримання державою

Запитання 20

Оберіть джерела (форми) права:

варіанти відповідей

Правовий звичай

Нормативно-правовий акт

Лист-клопотання

Нормативно-правовий договір

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест