Тестові вправи з розділу: "Основи теорії держави та права"

Додано: 17 жовтня
Предмет: Правознавство, 9 клас
Тест виконано: 92 рази
22 запитання
Запитання 1

Влада - це

варіанти відповідей

можливість і здатність людини або групи людей здійснювати свою волю, нав’язуючи її, у разі потреби, суспільству чи іншим людям

можливість людини або групи людей нав'язувати свою точку зору

можливість і здатність людини або групи людей володіти якимось майном

неможливість людини здійснювати свою волю

Запитання 2

Державна влада — це

варіанти відповідей

різновид влади, що здійснюється державою та її органами.

різновид влади, що здійснюється в соціумі

 різновид влади, що здійснюється за межами держави що до інших країн

 різновид влади, що не може здійснюватися державою та її органами.

Запитання 3

Держвана влада є (Оберіть усі правильні твердження):

варіанти відповідей

не є загальнообов'язковою

загальнообов'язковою

може застосовувати примус

не може застосовувати примус

усі варінти відповідей хибні

Запитання 4

Функції держави - це

варіанти відповідей

Другорядні напрями діяльності держави, що забезпечують здійснення завдань, заради яких вона створена

Основні напрями діяльності держави, що не можуть забезпечити здійснення завдань перед суспільсвом.

Основні напрями діяльності держави, що забезпечують здійснення завдань, заради яких вона створена.

Напрями діяльності Верховної Ради України, що забезпечують здійснення завдань, заради яких вона створена

Запитання 5

Оберіть функції держави:

варіанти відповідей

За сферою діяльності

За місцем дії

За часом дії:

За способом дії

За значенням

Запитання 6

За сферою діяльності функції держави подіялються на (обрати правильні відповіді):

варіанти відповідей

зовнішні

обласні

місцеві

внутрішні

Запитання 7

Функції держави за часом дії бувають:

варіанти відповідей

щоденні

тимчасові

постійні

тривалі

Запитання 8

Функції держави за значенням бувають:

варіанти відповідей

основні (головні)

неосновні (неголовні)

другорядні

міжрядні

Запитання 9

Суверенітет - це

варіанти відповідей

це неможливість держави самостійно розв’язувати всі питання свого внутрішнього життя й зовнішніх відносин.

це можливість держави самостійно розв’язувати всі питання свого внутрішнього життя й зовнішніх відносин, здійснювати владу й правосуддя на своїй території.

це можливість держави з допомогою держав - членів ЄС розв’язувати всі питання свого внутрішнього життя й зовнішніх відносин, здійснювати владу й правосуддя на своїй території.

це можливість держави самостійно розв’язувати всі питання зовнішніх відносин.

Запитання 10

Вкажіть Ознаки держави

варіанти відповідей

Система права

Суверенітет

Система освіти

Своя грошова одиниця

Податкова та фінансова система

Державні символи

Державна мова

Наявність сили

Запитання 11

Монархія - це

варіанти відповідей

форма державного правління, за якої вся влада в державі не належить одній особі та не передається в спадок.

форма державного правління, за якої вся влада в державі належить одній особі та, як правило, передається в спадок.

форма обласного правління, за якої вся влада в області належить одній особі та, як правило, передається в спадок.

форма місцевого правління, за якої вся влада в місці належить одній особі.

Запитання 12

Розрізняють такі монархії:

варіанти відповідей

абсолютна

контрольована

обмежена

скорочена

Запитання 13

Республіка - це

варіанти відповідей

форма державного правління, за якої вся влада в державі належить одній особі та, як правило, передається в спадок.

форма державного правління, за якої джерелом влади є народ, представники влади обираються на певний строк і несуть відповідальність за свої дії.

 форма державного правління, за якої вся влада в державі належить одній особі, яка обирається на певний строк і не несе відповідальності за свої дії.

форма державного правління, за якої джерелом влади є народ, представники влади обираються на певний строк, а не через спадок.

Запитання 14

Вкажіть форми державного (територіального) устрою

варіанти відповідей

Проста (унітарна) держава

Складна держава

Ускладнена держава

Полегшена держава

Запитання 15

Федерація - це

варіанти відповідей

 союз суверенних держав, які об’єднуються для досягнення певної, чітко визначеної мети в окремій сфері державної діяльності (як правило, тимчасової).

 форма державного устрою, за якого до складу держави належать окремі частини, які були приєднані насильницьким шляхом, унаслідок поглинання незалежних досі держав або їхніх частин

методи, якими здійснюють владу в державі, способи та засоби, що для цього використовують.

форма державного устрою, за якого держава складається з державних утворень, що мають певну політичну самостійність, однак передають частину своїх прав і суверенітету органам федерації.

Запитання 16

Конфедерація — це

варіанти відповідей

форма державного устрою, за якого держава складається з державних утворень, що мають певну політичну самостійність, однак передають частину своїх прав і суверенітету органам федерації.

 союз суверенних держав, які об’єднуються для досягнення певної, чітко визначеної мети в окремій сфері державної діяльності (як правило, тимчасової).

форма державного устрою, за якого до складу держави належать окремічастини, які були приєднані насильницьким шляхом, унаслідок поглинання незалежних досі держав або їхніх частин.

методи, якими здійснюють владу в державі, способи та засоби, що для цього використовують

Запитання 17

Імперія - це

варіанти відповідей

форма державного устрою, за якого держава складається з державних утворень, що мають певну політичну самостійність, однак передають частину своїх прав і суверенітету органам федерації.

 союз суверенних держав, які об’єднуються для досягнення певної, чітко визначеної мети в окремій сфері державної діяльності (як правило, тимчасової).

методи, якими здійснюють владу в державі, способи та засоби, що для цього використовують

форма державного устрою, за якого до складу держави належать окремічастини, які були приєднані насильницьким шляхом, унаслідок поглинання незалежних досі держав або їхніх частин.

Запитання 18

Вкажіть ознаки права:

варіанти відповідей

Загальна обов’язковість

Системність

Встановлюється будь-ким

Підтримання державою

Запитання 19

Оберіть джерела (форми) права:

варіанти відповідей

Правовий звичай

Нормативно-правовий акт

Лист-клопотання

Нормативно-правовий договір

Правовий прецедент

Запитання 20

Який вид соціальних норм встановлюється державою?

варіанти відповідей

норми моралі

норми права

звичаї

релігійні норми

Запитання 21

Що включає в себе система права?

варіанти відповідей

галузь

норма

договір

інститут

Запитання 22

День незалежності України

варіанти відповідей

21 серпня 1991

22 серпня 1991

23 серпня 1991

24 серпня 1991

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест