Температура. Внутрішня енергія та способи її змінення.

Тест для повторення понять: температура, теплова рівновага, теплове розширення, внутрішня енергія та способи її змінення для учнів 8 класів (або під час повторення у 10 класі)

Додано: 12 вересня 2022
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 822 рази
12 запитань
Запитання 1

Якщо тіло само виконує роботу, його внутрішня енергія

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

Запитання 2

Теплова рівновага -це стан коли

варіанти відповідей

температура всіх тіл стає однаковою

гаряче тіло віддає тепло холодному

тіло втрачає температуру

Запитання 3

Якщо середня кінетична енергія молекул тіла зменшиться, то температура тіла 

варіанти відповідей

Підвищиться

Знизиться

Не зміниться

Запитання 4

Чим гарячий чай відрізняється від холодного? 

варіанти відповідей

Кількістю молекул


Швидкістю руху молекул

Кольором

Відстанню між молекулами

Запитання 5

Температура - це фізична величина, яка характеризує 

варіанти відповідей

Здатність тіла здійснювати роботу

Стан теплової рівноваги системи тіл

Зміну положення тіла 

Запитання 6

Внутрішня енергія - це енергія частинок тіла. Вона складається з

варіанти відповідей

Кінетичної енергії всіх частинок

Кінетичної і потенційної енергій частинок тіла

Потенційної енергії взаємодії частинок

Запитання 7

Тепловий рух частинок - це

варіанти відповідей

хаотичний рух тіла

рух тіла під час нагрівання

хаотичний рух частинок, з яких складається тіло

поступальний рух частинок, з яких складається тіло

Запитання 8

На чому грунтується дія рідинного термометра?

варіанти відповідей

Розширення рідини під час нагрівання

Зміна маси рідини під час нагрівання.

Стисненні рідини під час нагрівання

Збільшенні густини рідини під час нагрівання

Запитання 9

В якому стані речовина розширюється найбільше

варіанти відповідей

твердому


рідкому

газоподібному

в будь-якому

Запитання 10

Знайти ціну поділки термометра та температуру

варіанти відповідей

10С, -21 0С

0,1 0С, 21 0С

10С, -39 0С

Запитання 11

При збільшенні температури тіла маса молекули

варіанти відповідей

Не змінюється

Збільшується

Зменшується

Інша відповідь

Запитання 12

У воду, яка мала температуру 0С помістили шматок льоду при 0С. Як змінилися при цьому внутрішні енергії льоду і води?

варіанти відповідей

у льоду збільшилася ,бо лід почав танути

у води зменшилася ,бо вода почала кристалізуватися

не змінилася ні у льоду ,ні у води

у води зменшилася, у льоду не змінилася

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест