24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача

Додано: 7 жовтня 2019
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 4 рази
10 запитань
Запитання 1

Внутрішня енергія - це ...

варіанти відповідей

енергія руху та взаємодії тіл.

енергія, зумовлена взаємодією тіл або частин одного тіла.

сума кінетичної енергії теплового руху частинок, з яких складається тіло, та потенціальної енергії їх взаємодії.

сума кінетичної енергії руху тіла, з яких складається тіло, та потенціальної енергії їх взаємодії.

Запитання 2

Фізична величина, яка характеризує тепловий стан речовини (з якого складається тіло), ступінь нагрітості тіла - це ...

варіанти відповідей

градус

маса

кількість теплоти

температура

Запитання 3

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Термометр

Барометр

Турмометр

Психрометр

Запитання 4

До теплообміну НЕ належить...

варіанти відповідей

Теплопровідність

Конвекція

Випаровування

Випромінювання

Запитання 5

Яку кількість теплоти потрібно затратити, щоб 2 кг води нагріти від 20 до 100 0С?

варіанти відповідей

4200 Дж

8502 Дж

672000 Дж

325000 Дж

Запитання 6

Як звали вченого, зображеного на картині?

варіанти відповідей

Андрес Цельсій

Луі Пастер

лорд Кельвін

Габрієль Фаренгейт

Запитання 7

Яким явищем можна пояснити виникнення вітру?

варіанти відповідей

Теплопровідність

Випромінювання

Конвекція

Теплоємність

Запитання 8

Якщо роботу виконує саме тіло, то енергія ...

варіанти відповідей

Зменшується

Збільшується

Не змінюється

Зростає

Запитання 9

На якому малюнку зображена конвекція?

варіанти відповідей
Запитання 10

Яка кількість теплоти виділиться під час охолодження 3 кг свинцю від 320 до 20 0С

варіанти відповідей

12,6 кДж

1,26 кДж

0,126 кДж

126 кДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест