Теорема Піфагора. Перпендикуляр і похила

Додано: 8 лютого
Предмет: Геометрія, 8 клас
11 запитань
Запитання 1

З двох похилих проведених до прямої, більша та, яка …

варіанти відповідей

має більшу проекцію

має меншу проекцію

перпендикулярна до прямої

  не має проекції

Запитання 2

Скільки рівних похилих до даної прямої можна провести з точки, яка не лежить на цій прямій?

варіанти відповідей

одну

дві

 жодної

  безліч

Запитання 3

Виберіть правильні твердження.

Якщо перпендикуляр і похила проведені з однієї точки до однієї прямої, то....

варіанти відповідей

 проекція похилої більша за перпендикуляр

похила завжди більша за свою проекцію

 рівні похилі мають рівні проекції

   з двох похилих більша та, яка має більшу проекцію

 більшій похилій відповідає менша проекція

будь-яка похила більша за перпендикуляр

Запитання 4

Знайти правильну рівність для обчислення катета АС.

варіанти відповідей

 АС = √АВ2 + СВ2

  

  АС = √АВ2 - СВ2

АС = АВ + СВ

  АС = √АВ + СВ

Запитання 5

Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо його катети 6 см і 3 см.

варіанти відповідей

4

45

 √45

  9

Запитання 6

Теорема Піфагора застосовується у

варіанти відповідей

будь - якому трикутнику

  прямокутнику

прямокутному трикутнику

рівносторонньому трикутнику

Запитання 7

Теорема Піфагора стверджує:


варіанти відповідей

Квадрат основи дорівнює сумі квадратів катетів.

Квадрат діагоналі дорівнює сумі квадратів катетів.

Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи.

Гіпотенуза дорівнює сумі квадратів катетів.

Запитання 8

Як за теоремою Піфагора знайти катет, якщо відомі гіпотенуза та інший катет


варіанти відповідей

Знайти корінь квадратний з різниці квадрату гіпотенузи та квадрату відомого катета.

  Від квадрату гіпотенузи відняти квадрат відомого катета.

 Від гіпотенузи відняти квадрат відомого катета.

Від гіпотенузи відняти відомий катет.

Запитання 9

Назвіть перпендикуляр, проведений з точки А до прямої а.

варіанти відповідей

АВ

АС

ВС

Запитання 10

Назвіть похилу, проведену з точки А до прямої а.

варіанти відповідей

АВ

АС

ВС

Запитання 11

Назвіть проекцію похилої АС на пряму а.

варіанти відповідей

АВ

АС

ВС

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест