Легка атлетика

  Для роботи над тестовими завданнями відведено 10-15 хв.

   Вашій увазі пропонуються 12 тестових завдань, які відповідають вимогам до мінімуму знань учнів загальноосвітніх навчальних закладів з предмета « Фізична культура»

   До кожного із завдань запропоновано декілька варіантів відповідей, серед яких є як правильні, так і неправильні або частково( неповна відповідь). Правильна вважається та, що найповніше відповідає на поставлене запитання.

   Працюючі над вибором правильних варіантів відповідей, уважно читайте твердження. Намагайтесь знайти логічне продовження твердження.

   Правильною вважається та, що найповніше відповідає на поставлене запитання. Кожна правильна відповідь оцінюється в 5 бал. Максимальна кількість балів - 60, що відповідає 12 балам за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів.

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Фізична культура, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

1. Які основні особливості техніки стартового розгону?

варіанти відповідей

великий нахил тулуба вперед

поступове збільшення довжини й частоти кроків

перекат стопи з п’ятки на носок

біг на носках

Запитання 2

Які дистанції класифікуються як довгі?

варіанти відповідей

10000м

5000м

800м

1500м

42 км 195 м

Запитання 3

Що таке швидкість?

варіанти відповідей

здатність людини виконувати рух у найкоротший час

здатність людини швидко засвоювати нові рухи

вміння швидко приймати рішення

вміння далеко стрибати

Запитання 4

За допомогою якої вправи визначається швидкість?

варіанти відповідей

біг на 30м з урахуванням часу

стрибок у довжину з місця

біг на 60м з урахуванням часу

біг на 1000м з урахуванням часу

Запитання 5

Початок бігу це:

варіанти відповідей

розгін

старт

прискорення

біг по дистанції

Запитання 6

Заключне прискорення під час пробігання дистанції

варіанти відповідей

добігання

фінішування

закінчення

кінець

Запитання 7

Які дистанції бігу класифікуються як короткі?

варіанти відповідей

1000м

60м

200м

400м

100м

3000м

Запитання 8

Які з наведених термінів означають способи стрибків у висоту?

варіанти відповідей

«перекатом»

«переступанням»

"з жердиною"

"зігнувши ноги"

«фосбері – флоп»

Запитання 9

Що є визначенням «легка атлетика» ?

варіанти відповідей

це різноманітні види бігу, стрибків та метань оздоровчої спрямованості

це вид спорту, який об’єднує вправи в ходьбі, бігу, стрибках, метаннях           та багатоборства, складених з цих видів

види вправ, які виконуються легко на відміну від вправ важкої атлетики

Запитання 10

В чому полягає головна відмінність бігу від ходьби?

варіанти відповідей

під час бігу є наявна фаза польоту

в швидкості пересування

в постановці стопи; під час бігу стопа ставиться на носок

Запитання 11

Марафонська дистанція це:

варіанти відповідей

39 км.195 м.

40 км. 190 м.

42 км. 195 м.

Запитання 12

Які фізичні якості розвиваються на уроках легкої атлетики?

варіанти відповідей

гнучкість

швидкість

витривалість

спритність

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест