Теплота згоряння палива. ККД нагрівника

Додано: 22 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
10 запитань
Запитання 1

Кількість теплоти, яка виділяється під час згоряння палива, визначається за формулою:

варіанти відповідей

Q=cm(t2-t1)

Q=cm(t1-t2)

Q=qm

Q=cmΔt

Q=λm

Q=r m

Q=cmt

Q=qΔt

Запитання 2

Фізична величина, яка характеризує певне паливо і чисельно дорівнює кількості теплоти, що виділяється під час повного згоряння 1 кг цього палива - це...

варіанти відповідей

Питома теплоємність

ККД

Питома теплота згоряння палива

Маса палива

Питома теплота плавлення

Питома теплота пароутворення

Кількість теплоти

Запитання 3

Фізична величина, яка характеризує ефективність нагрівника й дорівнює відношенню корисно спожитої теплоти до всієї теплоти, яка може бути виділена під час повного згоряння палива - ...

варіанти відповідей

Питома теплота згоряння палива

ККД

Кількість теплоти

Питома теплоємність

Повна енергія

Корисна робота

Повна робота

Запитання 4

Найбільша кількість теплоти виділиться при повному згорянні:

варіанти відповідей

Спирту

Торфу

Гасу

Сухих дров

Бензину

Запитання 5

Чому неможливо повністю використати всю енергію, що «накопичена» в паливі?

варіанти відповідей

Жодне паливо не може в реальних умовах згоріти повністю.

Нагрівники не дуже досконалі

Тому що ККД нагрівника менший за 100%

Тому що ККД нагрівника більший за 100%

Якась частина енергії витрачається марно

Якась частина енергії не витрачається зовсім

Запитання 6

Одиниця вимірювання питомої теплоти згоряння палива ...

варіанти відповідей

%

кг

Дж

Дж/кг

Дж/0С

Дж/(кг⋅0С)

0С

Запитання 7

Теплота поглинається під час процесів...

варіанти відповідей

нагрівання

охолодження

пароутворення

конденсація

плавлення


кристалізація

згоряння палива

Запитання 8

Теплота виділяється під час процесів..


варіанти відповідей

нагрівання

охолодження

плавлення

кристалізація

пароутворення

конденсація

згоряння палива

Запитання 9

Розташуйте паливо у порядку зменшення кількості теплоти, що воно виділяє при повному згорянні 1 його кілограму..

1.природній газ; 2.порох; 3.пропан; 4.торф; 5.солома.

варіанти відповідей

3;1;4;2;5

1;2;3;4;5

1;3;4;5;2

5;4;3;2;1

4;3;2;5;1

5;2;4;1;3

немає правильної відповіді

Запитання 10

Кількість теплоти, яка виділяється під час згоряння палива, залежить від ...

варіанти відповідей

варіанти відповідей

температури палива

маси палива

температури навколишнього середовища  

питомої теплоємності речовини


виду палива

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест