Теплова дія електричного струму. Закон Джоуля - Ленца

Додано: 22 квітня
Предмет: Фізика, 8 клас
15 запитань
Запитання 1

В яких приладах використовується теплова дія струму?

варіанти відповідей

електромагніт

електрочайник

електродвигун

електроплитка

Запитання 2

Якою формулою можна описати закон Джоуля-Ленца?

варіанти відповідей

Q= I*U*t

Q= I2*R*U

Q= I*R*t

Q= I2*R*t

Запитання 3

Яка кількість теплоти виділиться в резисторі опором 10 Ом за 5 с при силі струму в ньому 1 А?

варіанти відповідей

10 Дж

5 Дж

50 Дж

0,5 Дж

Запитання 4

Як зміниться кількість теплоти, що виділяється в провіднику, при збільшенні в 2 рази сили струму в ньому?

варіанти відповідей

Зменшиться в 2 рази

Зменшиться в 4 рази

Збільшиться у 2 рази

Збільшиться у 4 рази

Запитання 5

Яких змін зазнає кількість теплоти, що виділяється в провіднику, якщо його опір зменшити в 4 рази?

варіанти відповідей

Зменшиться в 4 рази

Збільшиться в 2 рази

Збільшиться в 4 рази

Не зміниться

Запитання 6

За який час у провіднику опором 10 Ом при силі струму 200 мА виділиться 24 Дж теплоти?

варіанти відповідей

0,5 хв

1 хв

24 хв

60 хв

Запитання 7

Яка кількість теплоти виділиться за 20 с на резисторах?

варіанти відповідей

60 Дж

120 Дж

240 Дж

300 Дж

Запитання 8

В коло ввімкнено вентилятор. Якою формулою не можна скористатися для визначення кількості теплоти, що виділяється в ньому?

варіанти відповідей

Q= U*I*t

Q= (U2/R)*t

Q= I2*R*t

можна скористатися всіма формулами

Запитання 9

Яка кількість теплоти виділяється в кожному резисторі за 10 хв. Опори резисторів по 2 Ом кожний?

(опір амперметра не враховувати)

варіанти відповідей

600 Дж

1800 Дж

2700 Дж

5400 Дж

Запитання 10

Залізна і нікелінова дротини однакової довжини і поперечного перерізу послідовно ввімкнені в електричне коло. Порівняйте кількість теплоти, що виділяться в кожній з дротин за однаковий час.

варіанти відповідей

у нікеліновій менша

у нікеліновій більша

у залізній більша

у залізній менша

Запитання 11

Що є найважливішим елементом електронагрівального приладу?

варіанти відповідей

корпус

ручка

нагрівальний елемент

нагрівальна поверхня

Запитання 12

Як зміниться нагрів електричної праски, якщо її спіраль вкоротити?

варіанти відповідей

зменшиться

збільшиться

не зміниться

визначити неможливо

Запитання 13

Залізний, алюмінієвий та нікеліновий дріт мають однаковий поперечний переріз. З якого дроту краще виготовити нагрівальний елемент для плитки?

варіанти відповідей

з алюмінієвого

з нікелінового

з залізного

немає різниці

Запитання 14

Різке зростання сили струму в колі є наслідком ...

варіанти відповідей

короткого замикання

зниження напруги

зростання потужності струму в колі

роботи струму

Запитання 15

Які є види запобіжників?

варіанти відповідей

великі

тугоплавкі

плавкі

автоматичні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест