28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца

Додано: 6 квітня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 269 разів
10 запитань
Запитання 1

Назвіть закон "кількість теплоти, яка виділяється в провіднику внаслідок проходження струму, прямо пропорційна квадрату сили струму, опору провідника й часу проходження струму"

варіанти відповідей

Джоуля-Ленца

Ньютона

Кулона

Ома

Запитання 2

Як математично записують закон Джоуля-Ленца? Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Q= I2R/t

Q = IUt

Q=U2t / R

Q= I2Rt

Запитання 3

Теплова дія струму використовується в таких пристроях:

варіанти відповідей
Запитання 4

В яких одиницях вимірюється кількість теплоти, що виділяється в провіднику зі струмом?

варіанти відповідей

Ват

Джоуль

Вольт

Ампер

Запитання 5

Як зміниться кількість теплоти, яка виділяється провідником зі струмом, якщо силу струму у ньому збільшиться в 3 рази?

варіанти відповідей

зменшиться в 3 рази

збільшиться в 3 рази

збільшиться в 9 рази

зменшиться в 9 рази

Запитання 6

На якому рисунку зображено схему досліду, який доводить закон Джоуля-Ленца?

варіанти відповідей
Запитання 7

Теплову дію струму вивчали на дослідах англійський учений Джеймс Джоуль і російський учений німецького походження Емілій Ленц. Оберіть портрети цих вчених.

варіанти відповідей
Запитання 8

Два однакові резистори з'єднані паралельно і підключені до джерела напруги 4 В. Опір кожного резистора дорівнює 100 Ом. Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Напруга на кожному резисторі дорівнює 2 В.

Загальний опір резисторів менше 50 Ом.

16 Дж теплоти виділиться в обох резисторах разом за 50 сек

8 Дж теплоти виділиться в обох резисторах разом за 50 сек

Запитання 9

У показаному на рисунку колі амперметр показує 0,5 А, а вольтметр показує 3 В. Укажіть усі правильні тверд­ження, якщо R1=R2 .

варіанти відповідей

180 Дж теплоти виділиться в обох резисторах разом за 1 хвилину.

Електричний опір другого резистора дорівнює 6 Ом.

90 Дж теплоти виділиться в обох резисторах разом за 1 хвилину.

3 Дж теплоти виділиться в обох резисторах разом за 1 хвилину.

Запитання 10

Три резистори з′єднані в електричне коло. Скільки теплоти виділиться в колі за 2 сек, якщо сила струму в резисторі 1 дорівнює 1 А.

варіанти відповідей

1 Дж

12 Дж

36 Дж

6 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест