Теплова дія струму. Закон Джоуля Ленца.Електронагрівальні прилади. Запобіжники

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 593 рази
24 запитання
Запитання 1

В яких одиницях вимірюється кількість теплоти, що виділяється в провіднику зі струмом?

варіанти відповідей

Вт

Дж

Дж/Ом

А

Запитання 2

Як зміниться кількість теплоти, яка виділяється провідником зі струмом, якщо силу струму у ньому зменшити в 2 рази?

варіанти відповідей

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

збільшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

Запитання 3

Якщо опір провідника збільшити у 2 рази, тоді кількість теплоти, що виділяється провідником...

варіанти відповідей

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

збільшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

Запитання 4

Кількість теплоти, що виділяється провідником, опір якого 100 Ом, за 10 хв при силі струму 10 А дорівнює..

варіанти відповідей

10 кДж

1 МДж

6 МДж

6 кДж

Запитання 5

Провідники з опором 4 Ом і 2 Ом включені в коло послідовно. Порівняйте значення кількості теплоти, що виділяється в першому і другому провідниках

варіанти відповідей

 значення будуть однакові

в першому кількість теплоти буде більшою

в другому кількість теплоти буде більшою

Запитання 6

За скільки часу електронагрівальний елемент праски виділив 18 кДж теплоти, при силі струму 5 А, а опорі 30 Ом?

варіанти відповідей

2 хв

1 хв

120 хв

45 хв

Запитання 7

Напруга на ділянці кола, яка містить два резистори опорами 2 Ом і 3 Ом, що з'єднані послідовно, дорівнює 12 В. Знайдіть кількість теплоти, що виділяється за 1 хв

варіанти відповідей

3,6 кДж

4,32 кДж

60 Дж

72 Дж

Запитання 8

Електрокип'ятильник за 5 хвилин нагріває 0,2 кг води від 14 °С до кипіння, за умови, що в його обмотці тече струм 2А. Визначте напругу, подану на електрокип'ятильник ​


варіанти відповідей

120,4 В

19,6 В

7 224 В

Запитання 9

Теплова дія струму використовується в таких пристроях

варіанти відповідей
Запитання 10

Як математично записують закон Джоуля-Ленца?

варіанти відповідей

Q= I2Rt

Q = UIt

Q=U2t / R

Запитання 11

Пристрій, який розмикає електричне коло,якщо сила струму перевищить значення,допустиме для цього кола

варіанти відповідей

реостат

запобіжник

нагрівальний елемент

Запитання 12

Що може стати причиною надмірного збільшення струму в електричному колі?

варіанти відповідей

зменшення опору

збільшення опору

зменшення напруги

Запитання 13

Чому нагрівається металевий провідник, в якому тече електричний струм?

варіанти відповідей

йони зіштовхуються з йонами

провідник розширюється

електрони зіштовхуються з йонами

провідник деформується

Запитання 14

Чому спіраль електричної пліти розігрівається до червоного кольору, а дроти, що підводять струм - холодні?

варіанти відповідей

мають різну площу перерізу

спіраль - неізольована

виготовлені з різного матеріалу

в спіралі довжина дроту більша

Запитання 15

Чи зміниться накал електричної праски, якщо його спіраль вкоротити?

варіанти відповідей

ні

зменшиться

збільшиться

залежить від матеріалу

Запитання 16

Сила струму в момент зварювання 7500 А при напрузі 3 В. Опір 0,0004 Ом. Яка кількість теплоти виділяється за 2 хв?

варіанти відповідей

4500 Дж

45 кДж

450 кДж

2700 кДж

Запитання 17

Знайти кількість теплоти, що виділяє електрична праска за 10 хв, якщо її опір 15 Ом а сила струму 2 А?

варіанти відповідей

4500 Дж

300 Дж

36 кДж

100 кДж

Запитання 18

Назвіть закон "кількість теплоти, яка виділяється в провіднику внаслідок проходження струму, прямо пропорційна квадрату сили струму, опору провідника й часу проходження струму"

варіанти відповідей

Джоуля-Ленца

Ньютона

Кулона

Ома

Запитання 19

Теплова дія струму використовується в таких пристроях:

варіанти відповідей
Запитання 20

За допомогою якого приладу вимірюють в оселі роботу струму?

варіанти відповідей

Ватметр

Вольтметр

Амперметр

Лічильник

Запитання 21

Різке зростання сили струму в колі є причиною:

варіанти відповідей

Роботи струму

Короткого замикання

Зменшення напруги

Пожежі

Запитання 22

Вкажіть основну частину будь-якого електронагрівника

варіанти відповідей

Джерело струму

Ключ

Нагрівальний елемент

Запобіжник

Запитання 23

В електричному колі використовують запобіжники, для того щоб уникнути...

варіанти відповідей

Збільшення потужності

Короткого замикання

Зменшення напруги

Пожежі

Запитання 24

Що є основою роботи всіх електричних нагрівників?

варіанти відповідей

Теплова дія струму

Ключ

Нагрівальний елемент

Запобіжник

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест