Теплові двигуни. Види теплових двигунів. ККД теплових двигунів.

Додано: 13 грудня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
10 запитань
Запитання 1

Тепловими двигунами називають машини, в яких...

варіанти відповідей

внутрішня енергія палива перетворюється в теплову енергію середовища

тепло навколишнього середовища перетворюється в механічну енергію

механічна енергія перетворюється в енергію палива

внутрішня енергія палива перетворюється в механічну енергію

Запитання 2

Будь-яка теплова машина складається з ...

варіанти відповідей

нагрівника і холодильника

нагрівника і робочого тіла

робочого тіла і холодильника

нагрівника, робочого тіла і холодильника

Запитання 3

У тепловій машині ...

варіанти відповідей

робоче тіло одержує певну кількість теплоти від нагрівника

робоче тіло всю теплоту, отриману від нагрівника, передає холодильнику

робоче тіло частину теплоти, отриманої від нагрівника, передає холодильнику

робоче тіло частину теплоти, отриманої від нагрівника, перетворює на механічну роботу

робоче тіло виконує одинакову роботу незалежно від отриманої теплоти від нагрівника

Запитання 4

У двигуні внутрішнього згоряння енергія твердого палива...

варіанти відповідей

перетворюється в механічну енергію зовні двигуна


енергія палива перетворюється в механічну енергію всередині самого двигуна

механічна енергія перетворюється в енергію палива всередині двигуна

механічна енергія поршня перетворюється в енергію палива зовні двигуна

Запитання 5

До теплових двигунів відноситься ...

варіанти відповідей

двигун внутрішнього згоряння

газова турбіна

парова машина

 ядерний прискорювач

Запитання 6

ККД теплового двигуна дорівнює відношенню ...

варіанти відповідей

витраченої роботи до енергії, отриманої від нагрівача

корисної роботи до кількості теплоти, переданої холодильнику

енергії, отриманої від нагрівача, до корисної роботи

корисної роботи до кількості теплоти, що може виділитися в процесі повного згоряння палива

Запитання 7

ККД теплового двигуна ...

варіанти відповідей

завжди більший за 1

завжди менший за 1

може бути і більшим і меншим 1

Запитання 8

Цикл двигуна внутрішнього згоряння складається з ...

варіанти відповідей

впуску, випуску, робочого ходу

впуску, стиснення, робочого ходу, випуску

нагрівання, запалення, робочого ходу, охолодження

впуску, нагрівання, робочого ходу, випуску

Запитання 9

Оберіть правильні вирази...

варіанти відповідей

Акор.=Q1 - Q2

Акор=Q1+ Q2

Акор=Q2 - Q1

Q2кор+ Q1

Q1к + Q2

Запитання 10

Історія промислового застосування теплових двигунів починається з ...

варіанти відповідей

парової машини, яку створив Рудольф Дізель

парової машини, яку створив Джеймс Ватт

чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння, який створив Август Отто

парової та газової турбіни

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест