Теплові явища. Розрахунок кількості теплоти нагрівання / охолоджені тіла

Додано: 9 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
6 запитань
Запитання 1

1. Питома теплоємність речовини позначається

варіанти відповідей

С

с

Q

q

Запитання 2

2. Яку масу води можна нагріти від 30 до 90 °C, передавши ій кількість теплоти 27,6 кДж?

варіанти відповідей

0,01 кг

0,1кг

0,1 г

110 г

Запитання 3

3. В який одиницях вимірюється фізична величина кількість теплоти?

варіанти відповідей

Н

Дж

Н/м

Правильної

відповіді

немає

Запитання 4

4. Для нагрівання тіла масою 32 кг на 21°С витрачено таку саму кількість теплоти, як і для нагрівання 8,8 кг води на 16°С . Визначте питому питому теплоємність матеріалу тіла. З чого воно може бути виготовлено?

варіанти відповідей

Із чавуну, 0,54 кДж/ кг•°С

Із цегли, 880 Дж/ кг•°С

Із сталі, 0,50кДж/ кг•°С

Із заліза, 0,46 кДж/ кг•°С

Запитання 5

5. У сталевий кухоль масою 300 г налили 300 г води й поставили на плиту. На що піде більша кількість теплоти нагрівання кухля чи води?

варіанти відповідей

Більша кількість теплоти піде на нагрівання кухля

Більша кількість теплоти піде на нагрівання води

Більша кількість теплоти піде на нагрівання кухля І води

Більша кількість теплоти піде на нагрівання кухля з водою

Запитання 6

6. Чому неможливо довести воду в повному чайнику до кипіння, підігріваючи її за допомогою свічки?

варіанти відповідей

Недостатня кількість теплоти передається унаслідок теплопередачі

Кількість теплоти, яку отримує чайник з водою потрібно менше передати тепла

Кількість теплоти, яку отримує чайник з водою достатньо для того щоб закип'ятити воду в чайнику

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест