Тепловий баланс. Розв'язування задач

Додано: 12 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Вид теплопередачі (теплообміну), в якому енергія переноситься струменями газу, або рідини, називається...

варіанти відповідей

 теплопровідність

 поглинанням

випромінювання

 конвекцією

Запитання 2

В яких одиницях обчислюють кількість теплоти?

варіанти відповідей

Дж/0С

 Дж/кг

Дж

 Дж/кг0С

Запитання 3

Теплоту, яка виділяється під час охолодження, обчислюють за формулою...

варіанти відповідей

Q = m(t2-t1)

Q = сm / (t2-t1)

Q = с / m(t2-t1)

Q = сm(t2-t1)

Запитання 4

Який грунт краще прогрівається сонячними променями: чорнозем чи світлоколірний підзолистий ? Чому ?

варіанти відповідей

 Світлоколірний підзолистий


Чорнозем

Чорнозем, бо темний колір краще поглинає випромінювання

Світлоколірний підзолистий, бо світлий колір краще поглинає випромінювання

Запитання 5

Яку масу води можна нагріти на 20 0С, затративши 23 МДж теплоти ?

варіанти відповідей

 100 кг

 274 кг

 200 кг

333 кг

Запитання 6

На нагрівання 5 кг заліза на 20 0С витрачено таку ж кількість теплоти, як і для нагрівання 2 кг води на 5,5 0С. Яка, за даними експерименту, питома теплоємність заліза ?

варіанти відповідей

460 Дж/кг0С

 470 Дж/кг0С

462 Дж/кг0С

485 Дж/кг0С

Запитання 7

Змішали 150 г кип'ятку з 200 г води, взятої при температурі 25 0С. Якою буде температура води в посудині після змішування ?

варіанти відповідей

 5,7 0С

55 0С

54 0С

57 0С

Запитання 8

Де вища температура повітря в приміщенні, яке обігрівається?

варіанти відповідей

Біля підлоги

 Під стелею

 Температура однакова у всьому об'ємі кімнати 

Запитання 9


У яких тілах може спостерігатися конвекція?

варіанти відповідей

В рідинах і газах

В рідинах, газах і сипучих тілах

В твердих тілах

Запитання 10

Температуру якого тіла показує термометр?

варіанти відповідей


будь-якого

тіла, температуру якого вимірюють


власну температуру

все залежить від ситуації.

Запитання 11

На скільки градусів охолоне золоте кільце масою 2 г, зняте з пальця, якщо при цьому виділиться 2,6 Дж енергії?

варіанти відповідей

 на 2 °С   

на 10 °С

 на 5 °С    

Запитання 12

Сталеву ложку масою 50 г нагріли в окропі (у воді за температури 100 °С). Яка кількість теплоти пішла на нагрівання ложки, якщо її температура збільшилася від 10 до 70 °С? 

Питома теплоємність сталі 500 Дж/кг * К

варіанти відповідей

15 кДЖ

15 00 Дж

150 Дж

 160 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест