19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Тест №1 з теми «Україна в умоваx десталінізації»

Додано: 6 листопада 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
14 запитань
Запитання 1

Що було однією зі складових політики десталінізації (1953—1964 рр.)?

варіанти відповідей

Ліквідація ГУЛАГу, відновлення в правах незаконно звинувачених і засуджених осіб

Скасування монополії КПРС на владу, передання влади З'їзду народних депутатів СРСР

Реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій

Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад

Запитання 2

У якому році практику масових репресій у Радянському Союзі було офіційно засуджено як прояв «культу особи Й. Сталіна»?

варіанти відповідей

1947 р.

1956 р.

1964 р.

1972 р.

Запитання 3

Яке з поданих нижче тверджень є правильним?

варіанти відповідей

ХХ з’їзд КПРС започаткував процес реабілітації необґрунтовано репресованих осіб, але через опір сталіністів він не відзначався масштабністю й системністю проведення

В УРСР до кінця 1959 р. реабілітували 58% загальної кількості засуджених, при цьому реабілітації не підлягали жертви політичних репресій до 1 грудня 1934 р

1954 р. став першим роком десталінізації – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила рішення про повернення на батьківщину незаконно депортованих кримських татар

Упродовж другої половини 1950-х рр. в Україні влада водночас із реабілітацією жертв політичних репресій продовжувала боротьбу з «безрідним космополітизмом».

Запитання 4

Коли відбувалися події, описані в уривку з історичного джерела: «Вони були першими, хто підняв повстання в серці ГУЛАГу.., які струснули основи радянської репресивної машини. Їхнім прапором був чорний - з червоною смугою. Тоді одночасно застрайкувало понад 20 тисяч політв'язнів Норильська, 70 % 3 яких були українцями.»?

варіанти відповідей

1941-1945 рр.

1946-1947 рр.

1953-1954 рр.

1959-1961 рр.

Запитання 5

Установіть послідовність суспільно-політичних подій:

А проведення ХХ з’їзду КПРС

Б смерть Й.Сталін

В повстання політичних в’язнів у сталінських концтаборах

варіанти відповідей

А Б В

Б В А

А В Б

В Б А

Запитання 6

До виконання яких завдань долучилася Україна, ставши членом ЮНЕСКО в 1954 р.? 

варіанти відповідей

Надавати допомогу країнам, що розвиваються, у поліпшенні умов життя дітей, захисту їхніх прав

Сприяти зміцненню миру та безпеки шляхом розширення співробітництва народів у галузях освіти, науки, культури та інформації

Забезпечувати врегулювання проблем біженців, надання їм правового захисту та матеріальної допомоги.

Досліджувати стан довкілля, брати активну участь у ліквідації екологічних катастроф та їхніх наслідків.

Запитання 7

На якому з’їзді КПРС було засуджено культ особи Сталіна?

варіанти відповідей

ХІХ

ХХ

ХХІ

ХХІІ

Запитання 8

Які наслідки мало проведення політики десталінізації удругій половині 1950-х рр.? 

варіанти відповідей

скасування конституційного положення про керівну роль партії

припинення переслідування інакодумців

ліквідація ідеологічного контролю над суспільством

початок реабілітації репресованих

Запитання 9

«Реабілітація»це:

варіанти відповідей

повернення  після  війни  на батьківщину  військовополонених,  цивільних  полонених,  які були направлені на примусові роботи, біженців

насильницьке  відчуження  чи  тимчасове  вилучення  державою  для  її  потреб  майна,  продовольства громадян

виправдання,  відновлення  в  правах  неправильно  звинувачених,  зганьблених  чи  засуджених осіб

створення умов для вільної діяльності політичних партій, громадських організацій

Запитання 10

ХХ з’їзд КПРС, на якому з доповіддю «Про культ особи та його наслідки» виступив М. Хрущов, відбувся у: 

варіанти відповідей

листопаді 1955 р.

лютому 1956 р.

червні 1956 р.

грудні 1957 р.

Запитання 11

Яка категорія засуджених не підлягала реабілітації в період 1956-1959 рр.?

варіанти відповідей

в’язні, засуджені за статтею Карного кодексу «шкідництво»

колишні в’язні німецьких концтаборів часів Другої світової війни

партійні функціонери – жертви політичних репресій 1937–1938 рр.

репресовані за звинуваченням «український буржуазний націоналізм»

Запитання 12

Вкажіть прізвище першого секретаря ЦК КПУ в 1953-1957 рр.:

варіанти відповідей

О.Кириченко

М.Підгорний

П.Шелест

Л.Брежнєв 

Запитання 13

Найбільним повстанням в таборах ГУЛАГу був виступ в'язнів у

варіанти відповідей

Норильську

Воркуті

Кенгірі

Запитання 14

Член молодіжної організації ОУН, один з керівників повстання в Норильских таборах 1953 року

варіанти відповідей

Василь Кук

Олексій Кириченко

Євген Грицяк

Роман Шуxевич

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест