Тест 1. Мова програмування Python. 7 клас

Додано: 24 січня 2022
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 120 разів
10 запитань
Запитання 1

Назва мови Python походить від :

варіанти відповідей

назви плазуна

імені улюбленого персонажа

назви телешоу

Запитання 2

У якому році було створено Python?

варіанти відповідей

1989

1999

2000

1991

Запитання 3

Змінна - це ...

варіанти відповідей

найменована величина, яка під час виконання алгоритму може набувати різних значень

найменована величина, яка під час виконання алгоритму не може набувати різних значень

Запитання 4

Щоб створити новий файл необхідно виконати наступне :

варіанти відповідей

меню File → New file

Ctrl+N

Ctrl+V

меню File → Save

Запитання 5

Щоб зберегти файл необхідно:

варіанти відповідей

меню File → New file

меню File → Save

Cttrl+R

Cttrl+S

Запитання 6

Щоб запустити програму на виконання необхідно:

варіанти відповідей

Cttrl+S

меню Run→Run

меню Run→Run Module

меню File → Save us

F5

Запитання 7

Чи правильне твердження : "Команда print виводить дані на екран"?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 8

Чи правильне твердження : "Команда input виводить дані на екран"?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 9

Яку операцію виконує оператор ** ?
варіанти відповідей

Підносить число у заданий степінь. 

Перемножує два числа


Ділить одне число на друге. 

Залишок від ділення одного числа на друге


Запитання 10

Оператори ==, <,  >,  <=, >=, !=, відносять до :

варіанти відповідей

математичних

операторів порівняння

операторів тексту

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест