18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Test 5 form second term

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 5 клас
Тест виконано: 4 рази
20 запитань
Запитання 1

The train.... in ten minutes.

варіанти відповідей

departs

embarks

lands

goes

Запитання 2

    It’s only 10°C today. It’s quite ....

варіанти відповідей

chilly

cold

warm

hot

Запитання 3

Lisa goes on holiday every... in August.

варіанти відповідей

spring

winter

autumn

summer

Запитання 4

Chris .... his bike to work every day.

 

варіанти відповідей

drives

goes

rides

plays

Запитання 5

. You can … the beauty of nature on this trip.


 


  

варіанти відповідей

hike

admire

include

go

Запитання 6

A lot of people …… on guided tours when they are on holiday.

варіанти відповідей

drive

go

fly

work

Запитання 7

All the deals we offer … the cost of food.

варіанти відповідей

present

include

pay

sell

Запитання 8

My dad always … skiing in the winter.

   

варіанти відповідей

does

plays

goes

reads

Запитання 9

Wear a coat when you go outside because it’s ……… cold.


варіанти відповідей

boiling

  freezing 

snowing

raining

Запитання 10

You can ……… a hotel room online.

  

варіанти відповідей

book

rent

hire

call

Запитання 11

Sue is buying a new ……… for her jeans.

      

варіанти відповідей

glove

tie

belt

shoes

Запитання 12

Where .... at the moment?

варіанти відповідей

are you staying

do you stay

does you stay

can stay

Запитання 13

They..... to Spain every summer

варіанти відповідей

are travelling

travel

do travel

does travelling

Запитання 14

We ..... for a walk because the weather is so nice today.

варіанти відповідей

are visiting

go

are going

are not going

Запитання 15

Neil always .... his emails in the evening

варіанти відповідей

checks

is checking

send

are sending

Запитання 16

How...... to school every day?

варіанти відповідей

does Ted get

is Ted getting

Ted walks

is walking

Запитання 17

Jenny ... on her mobile at the moment.

варіанти відповідей

is talking

talks

calling

phone

Запитання 18

   Cassie.... to London right now.

варіанти відповідей

flies

is flying

drives

are flying

Запитання 19

It .....right now.

варіанти відповідей

is not raining

does not raining

is snow

rains

Запитання 20

People find climbing …… extremely challenging

варіанти відповідей

river

forest

mountains

ocean

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест