Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Підсумкове тестування на тему "Кисень. Хімічні властивості. Колообіг кисню в природі. Проблема чистого повітря"

Тест створено для перевірки знань з теми учнів 7 класу: "Оксиген. Кисень".

Додано: 21 квітня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Копія з тесту: Тест на тему "Кисень"
Тест виконано: 1371 раз
17 запитань
Запитання 1

Вкажіть молекулярну масу кисню:

варіанти відповідей

4

16

32

8

Запитання 2

У повітрі найбільше за об'ємом:

варіанти відповідей

кисню

азоту

вуглекислого газу

аргону

Запитання 3

Визначте неправильно складену формулу оксиду:

варіанти відповідей

MgO

Na2O

SO2

Ca2O

Запитання 4

Позначте фізичні властивості кисню за звичайних умов:

варіанти відповідей

газ без запаху і смаку

кристали синього кольору

на кисень припадає трохи більше 2/5 об'єму повітря

добре розчиняється у воді

Запитання 5

Уявіть ситуацію: "Людина прокинулась і побачила, що вся оселя у клубах чорного диму. Полум'я не видно, лише тління меблів біля яких був наш персонаж. Дихати майже було нічим. Людина швидко взяла простиню змочила її водою. Тільки це трохи і полегшило дихання. Треба було швидко приймати рішення, що робити?! Позначте правильні дії у цій ситуації:

варіанти відповідей

швидко взяти найнеобхідніші речі і покинути оселю

відчинити вікна і впустити свіже повітря

знайти місце локалізації пожежі по можливості ліквідувати її

залити усю квартиру водою

Запитання 6

Чому кисень можна збирати у ємкість, тримаючи її дном донизу (звичайно)?

варіанти відповідей

бо кисень легший за повітря, і буде підніматися вгору, витискуючі повітря, що можна перевірити тліючою скіпкою

бо кисень легший за повітря, і буде опускатися вниз, витискуючі повітря, що можна перевірити тліючою скіпкою

бо кисень трохи важчий за повітря, і буде опускатися вниз, витискуючі повітря, що можна перевірити тліючою скіпкою

бо кисень трохи важчий за повітря, і буде підніматися вгору, витискуючі повітря, що можна перевірити тліючою скіпкою

Запитання 7

Укажіть правильне твердження щодо каталізатора:

варіанти відповідей

каталізатор витрачається під час хімічної реакції

каталізатор не бере участі в хімічній реакції

каталізатор прискорює хімічну реакцію

каталізатор не змінює швидкість хімічної реакції

Запитання 8

Укажіть формулу сполуки, в якій масова частка Оксигену найбільша (згадайте формулу для обчислення масової частки елемента у сполуці):

варіанти відповідей

FeO

FeS

Fe2O3

Fe3O4

Запитання 9

Завдання з декількома правильними відповідями

Укажіть, для чого використовують кисень:

варіанти відповідей

для виплавляння скла

для заправки запальничок

розчиненим у воді киснем дихають риби

зварювальні роботи

для гасіння пожеж

для миття посуду

Запитання 10

Укажіть реакції сполучення

варіанти відповідей

2NaBr + Cl2 = 2NaCl + Br2

Ca + 2C = CaC2

Mg + H2SO4 = MgSO+ H2

2CuO = 2Cu + O2

MgO + SO3 = MgSO4

S + O2 =SO2

Запитання 11

Виберіть НЕ правильне тверждення, щодо Оксигену або Кисню:

варіанти відповідей

Кисень у воді малорозчинний

Оксиген - один із найактивніших хімічних елементів

Атоми Оксигену в природі здійснюють колообіг, переходячи з кисню в складні сполуки і навпаки

Відносна молекулярна маса повітря дорівнює 32, оскільки кисень і повітря одне і теж

Кисень підтримує горіння, дихання, приймає участь у процесі окиснення

Запитання 12

Виберіть із запропонованих зображеннь ті, на яких показано повільне окиснення

варіанти відповідей
Запитання 13

Напишіть реакцію горіння метану та вкажіть суму коефіцієнтів реакції. Метан має формулу СН4.

варіанти відповідей

5

6

3

2

Запитання 14

Процес фотосинтезу є джерелом:

варіанти відповідей

кисню

глюкози

вуглекислого газу

води

озону

Запитання 15

Озоновий шар захищає живі організми від

варіанти відповідей

інфрачервоних променів

ультрафіолету

сонячної енергії

вуглекислого газу

Запитання 16

Безпосередня взаємодія простих речовин з киснем:

Mg + O2 → MgO;

S + O2 → SO2.

Підберіть коефіціенти урівнюючи рівняння, просумуйте коефіціенти кожного процесу і оберіть відповідні числа

варіанти відповідей

4 і 3

5 і 3

2 і 5

Запитання 17

Раніше під час фотозйомки використовували спалах. Горіння Магнію супроводжується...

варіанти відповідей

Жовтим полум"ям

Яскравим білим світінням

Синім димом, що надає гарного відтінку фотокарткам

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест