12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Test on use of English

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 8 клас
10 запитань
Запитання 1

1. We haven"t seen him---two years ago.

варіанти відповідей

a) since

b) for

c) yet

Запитання 2

2. She has learned Spanish---.

варіанти відповідей

a) last summer

b) yet

c) since last summer

Запитання 3

3. They just --- to a new house.

варіанти відповідей

a) moved

b) have moved

c) has moved

Запитання 4

4.When--- this photo?

варіанти відповідей

a) did he make

b)has he made

c)have he made

Запитання 5

5.I haven't written the report--- .

варіанти відповідей

a) already

b) just

c) yet

Запитання 6

6. The Priestleys --- in Brighton for twenty years already.

варіанти відповідей

a) live

b) lived

c) have lived

Запитання 7

7. He --- me to go to the Theme Park yesterday.

варіанти відповідей

a) promised

b) has promised

c) have promised

Запитання 8

8. The weather --- recently.

варіанти відповідей

a) changed

b) has changed

c) have changed

Запитання 9

9. The train arrived--- .

варіанти відповідей

a) five minutes ago

b) just

c) recently

Запитання 10

10. How long--- in this hotel?

варіанти відповідей

a) were you

b) did you be

c) have you been

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест