25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Тест підсумковий з геометрії для 7 класу

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 45 разів
20 запитань
Запитання 1

Яку фігуру утворюють усі точки площини, що знаходяться на відстані 5см від точки О?

варіанти відповідей

 Пряму, що знаходиться на відстані 5 см від точки О

 коло з центром у точці О радіуса 10 см

 дві прямі, що знаходиться на відстані 5 см від точки О

 коло з центром у точці О радіуса 5 см

Запитання 2

Визначте взаємне розміщення двох кіл радіуса 4 см і 5 см, якщо відстань між їхніми центрами дорівнює 9 см

варіанти відповідей

перетинаються

 дотикаються внутрішньо

 дотикаються зовнішньо

 не мають спільних точок

Запитання 3

Один із суміжних кутів 75⁰. Чому дорівнює другий кут?

варіанти відповідей

75⁰

115⁰

90⁰

105⁰

Запитання 4

Прямі а та в паралельні, с - січна. Один з внутрішніх різносторонніх кутів 40⁰. Яка градусна міра іншого кута?

варіанти відповідей

140⁰

80⁰

40⁰

50⁰

Запитання 5

Два відрізки АD і ВС перетинаються в точці О і діляться навпіл точкою О. Кут ОСD дорівнює 80⁰. Яка градусна міра кута АОВ ?

варіанти відповідей

40⁰

80⁰

30⁰

60⁰

Запитання 6

Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 40 см. Знайти основу трикутника, якщо його бічна сторона дорівнює 15 см.

варіанти відповідей

10 см

25 см

15 см

12,5 см

Запитання 7

У трикутнику MNK ∠К=60⁰, ∠М=62⁰. Укажіть найменшу сторону трикутника MNK.

варіанти відповідей

MN

NK

Визначити неможливо

MK

Запитання 8

ВА - хорда кола з центром у точці О. Знайти ∠АОВ, якщо ∠АВО=25⁰.

варіанти відповідей

25⁰

120⁰

140⁰

130⁰

Запитання 9

Один із кутів трикутника тупий. Які два інші кути трикутника?

варіанти відповідей

тупі

гострі

прямі

визначити неможливо

Запитання 10

Яким є трикутник, у якого основа дорівнює бічним сторонам?

варіанти відповідей

рівностороннім

рівнобедреним

різностороннім

прямокутним

Запитання 11

Один з кутів трикутника дорівнює 45⁰, а два інших відносяться як 2∶3. Знайдіть ці кути

варіанти відповідей

45⁰ і 90⁰

50⁰ і 85⁰

55⁰ і 80⁰

54⁰ і 81⁰

Запитання 12

У трикутнику ВАС АВ=ВС=18 см, ∠В=1200, ВD - медіана. Знайти кути трикутника АВD та довжину відрізка ВD.

варіанти відповідей

 30⁰, 60⁰, 90⁰  і 8 см

30⁰, 60⁰, 90⁰   і 9 см

120⁰, 60⁰, 60⁰ і 9 см

 60⁰, 60⁰, 60⁰   і 9 см

Запитання 13

Закінчіть речення так, щоб отримати правильне твердження: Сума кутів трикутника …

варіанти відповідей

 менша від градусної міри тупого кута

залежить від виду трикутника

 дорівнює 180⁰ 

 може дорівнювати 250⁰

Запитання 14

Градусна міра гострого кута прямокутного трикутника дорівнює 38º. Знайдіть градусну міру іншого гострого кута цього трикутника.

варіанти відповідей

52⁰

73⁰

26⁰

90⁰

Запитання 15

У трикутниках АВС і МNК АВ=МN, ВС=NК, <В=<N. За якою ознакою можна довести рівність цих трикутників?

варіанти відповідей

За трьома сторонами

за строною та двома прилеглими кутами

за двома сторонами та кутом між кими

довести неможливо, не вистачеє даних

Запитання 16

Один із суміжних кутів більший від іншого в 4 рази. Знайдіть ці суміжні кути.

варіанти відповідей

16° і 154°

 26° і 144°

36° і 144°

 36° і 154°

Запитання 17

Центр кола, описаного навколо трикутника є точкою перетину

варіанти відповідей

бісектрис трикутника

двох сторін трикутника

висот трикутника

 серединних перпендикулярів сторін трикутника

 медіан трикутника

Запитання 18

Трикутника з якими сторонами не існує?

варіанти відповідей

9 см, 19 см, 7 см

 6 см, 5 см, 11 см

 7 см, 9 см, 15 см

 3 см, 4 см, 5 см

17 см, 12 см, 6 см

Запитання 19

Трикутник АВС прямокутний, ∠С=90°, ∠А=60°, СА= 7см. Знайти АВ.

варіанти відповідей

21 см

7 см

14 см

12 см

Запитання 20

Зовнішні кути трикутника відносяться як 3 : 5 : 7. Знайдіть менший з внутрішніх кутів трикутника.

варіанти відповідей

12⁰

108⁰

116⁰

24⁰

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест