Основи електронного діловодства

Додано: 4 лютого 2020
Предмет: , 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Національний стандарт, який встановлює склад реквізитів документів

варіанти відповідей

ДСТУ 4163

ЄДРПОУ

ДК 010

01010

Запитання 2

Що таке реквізит?

варіанти відповідей

Сукупність справжніх чи бутафорських речей, необхідних для виставки або кінозйомки.

Сукупність постійних елементів, з яких складаються документи.

Формуляр документа.

Це дата, підпис та адреса.

Запитання 3

Для реєстрації вхідних документів застосовується

варіанти відповідей

програмне забезпечення електронного документообігу

електронна реєстраційно-контрольна картка

особливості збереження документів

сервіс повнотекстової індексації

Запитання 4

Коли реєструється вхідний документ?

варіанти відповідей

у день надходження або не пізніше наступного дня

через два дні

взагалі не реєструють

наступного дня

Запитання 5

Що ставиться при реєстрації вхідних службових документів

варіанти відповідей

логотип підприємства

дата

підпис

штамп

Запитання 6

Як фіксується реєстрація документу?

варіанти відповідей

штампом

датою

реєстраційним номером

всі варіанти відповідей

Запитання 7

Рух документів за резолюціями керівника в межах підрозділу фіксується:

варіанти відповідей

діловодом або секретарем

майстром

викладачем

старшим бухгалтером

Запитання 8

Документ це -

варіанти відповідей

матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, офовлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

інформація, зафіксована на матеріальному носії.

спосіб передавання інформації

інформація, яка може розглядатися як одиниця здійснення діяльності

Запитання 9

Національний стандарт встановлює таку кількість реквізитів документа

варіанти відповідей

30

31

32

33

Запитання 10

За способом фіксації документи поділяються на

варіанти відповідей

фонодокументи та фотодокументи

письмові, графічні, фотодокументи, фонодокументи

прості та складні

термінові та нетермінові

Запитання 11

За терміном виконання документи бувають

варіанти відповідей

тривалі та нетривалі

термінові та нетермінові

вчасні та невчасні

термінові та вчасні

Запитання 12

За ступенем гласності документи бувають

варіанти відповідей

звичайні та незвичайні

звичайні, секретні, для службового користування

справжні та підроблені

прості та складні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест