Тест по теорії з геометрії для 7 кл. по темі :" Коло. Круг. ГМТ."

Додано: 14 травня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 170 разів
20 запитань
Запитання 1

Чому дорівнює радіус кола, якщо діаметр дорівнює 54 см ?

варіанти відповідей

54 см

27 см

37 см

17 см

Інша відповідь

Запитання 2

З однієї точки до кола проведені дві дотичні. Відрізок однієї з дотичних дорівнює 6 см. Знайдіть відрізок другої дотичної.


варіанти відповідей

3,5 см

30 мм

12 см

6 см

Запитання 3

Діаметр кола дорівнює 14 см. Як розміщені пряма а і коло, якщо відстань від центра кола до прямої дорівнює 8 см?


варіанти відповідей

пряма перетинає коло у двох точках

 пряма є дотичною до кола

пряма не має з колом спільних точок

неможливо визначити

Запитання 4

Коло, яке проходить через усі вершини трикутника, називається …


варіанти відповідей

вписаним в трикутник

описаним навколо трикутника

інша відповідь

Запитання 5

Центром кола, описаного навколо трикутника, є точки перетину …


варіанти відповідей

висот трикутника

 бісектрис трикутника

серединних перпендикулярів

медіан трикутника

Запитання 6

Центром кола, вписаного в трикутник, є точки перетину …

варіанти відповідей

висот трикутника

 бісектрис трикутника

серединних перпендикулярів

медіан трикутника

Запитання 7

Коло, яке дотикається до всіх сторін трикутника, називається …


варіанти відповідей

вписаним в трикутник

описаним навколо трикутника

інша відповідь

Запитання 8

Які інструменти використовують в задачах на побудову( указати всі правильні

відповіді) :варіанти відповідей

Косинець з поділками

Лінійка без поділок

Циркуль

Лінійка з поділками

Транспортир

Запитання 9

Що є геометричним місцем точок, рівновіддалених від сторін нерозгорнутого кута АОВ?


варіанти відповідей

Медіана трикутника АОВ, проведена до сторони АВ

Бісектриса кута АОВ

Коло, описане навколо трикутника АОВ

 Коло з центром у точці О

Запитання 10

Оберіть основні задачі на побудову:

варіанти відповідей

а)Побудова прямої перпендикулярної до даної 

 б) Поділ відрізка навпіл

в) Побудова бісектриси кута

 г) Побудова серединного перпендикуляра

д) Побудова кута, рівного даному

 е) Побудова кола

є) Побудова відрізка, що дорівнює даному

ж) Всі вище указані задачі

Запитання 11

Визначте зайву дію при побудові бісектриси кута:


варіанти відповідей

 

Побудувати коло довільного радіуса з центром у вершині даного кута

 На сторонах даного кута вибрати дві довільно точки

 З одержаних точок описати дуги з таким самим радіусом

 Позначити точки перетину кола зі сторонами даного кута

Провести промінь з вершини даного кута через точку перетину дуг.

Запитання 12

Відрізок, який сполучає дві точки кола, називається...


варіанти відповідей

радіус


  бісектриса

 діаметр

хорда

Запитання 13

Пряма, яка має з колом тільки одну спільну точку, називається...


варіанти відповідей

 діаметром

 радіусом

дотичною

січною

Запитання 14

Геометричним місцем точок, рівновіддалених від даної точки, є:


варіанти відповідей

Квадрат

  Коло

 Круг

 Бісектриса кута

Серединний перпендикуляр

Паралельні прямі

Запитання 15

Геометричним місцем точок, рівновіддалених від кінців відрізка, є...

варіанти відповідей

Пряма

  Коло

 Круг

Серединний перпендикуляр

Паралельні прямі

Запитання 16

Виберіть усі хибні твердження:


варіанти відповідей

Відрізок, що сполучає центр кола з будь-якою точкою кола, називають радіусом 

 відрізок, що сполучає дві точки кола називається діаметром

відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола, рівні

діаметр, перпендикулярний до хорди, не проходить через її середину

геометричну фігуру, яка складається з усіх точок площини, рівновіддалених від даної точки, називають кругом

У будь-якому колі діаметр - це найбільша хорда

Дотичною до кола називається пряма, що проходить через точку А

Запитання 17

Як називають відрізок, що сполучає дві точки кола і проходить через його центр?


варіанти відповідей

Радіус.

Хорда.

Діаметр.

Дотична.

Запитання 18

На якому з малюнків зображено коло, описане навколо трикутника?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 19

На заданому малюнку назвіть хорди кола


варіанти відповідей

 АВ

ВС

 DM

CD

Запитання 20

На якому з малюнків зображено коло, вписане в трикутник?

варіанти відповідей

1

2

3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест