Тест "Популяція"

Додано: 14 жовтня 2023
Предмет: Біологія, 11 клас
Копія з тесту: Тест "Популяція"
24 запитання
Запитання 1

Абіотичним чинником навколишнього середовища є:

варіанти відповідей

Взаємозв'язки між особинами в популяції

Знищення шкідників птахами

Вологість ґрунту

Обробка ґрунту людиною

Запитання 2

Середня кількість особин, що припадає на одиницю площі або об'єму простору, - це

(логически подумай)

варіанти відповідей

популяційний ареал

чисельність популяції

щільність популяції

динаміка популяції

Запитання 3

Стосунки у прайді левів вивчає розділ екології:


варіанти відповідей

аутекологія

демекологія

синекологія

біосферна екологія

Запитання 4

Співвідношення особин чоловічої і жіночої статей у популяції - це

варіанти відповідей

статева структура

вікова структура

просторова структура

етологічна структура

Запитання 5

Група особин одного виду, що можуть вільно схрещуватись між собою, проживають довготривалий час на відносно ізольованій території — це...

варіанти відповідей

Вид

Популяція

Підвид

Екотип

Запитання 6

У слонів груповий розподіл особин популяцій - це

варіанти відповідей

статева структура

просторова структура

вікова структура

етологічна структура

Запитання 7

Товстий шар льоду і відсутність під льодом достатньої кількості кисню

варіанти відповідей

Знижують чисельність популяцій риб взимку.

Збільшують чисельність популяцій риб взимку.

Не впливають на чисельність

Запитання 8

У вулику цариця, робочі бджоли й трутні - це...

 

  

варіанти відповідей

статева структура

просторова структура

 вікова структура

етологічна структура

Запитання 9

Між особинами однієї популяції можуть існувати взаємозв'язки:

варіанти відповідей

паразитизм

конкуренція

ніяких зв'язків не існує

хижацтво

Запитання 10

Зайці білі й сірі, що живуть на одній території,складають

варіанти відповідей

одну популяцію одного виду

дві популяції одного виду

дві популяції двох видів

одну велику популяцію різних видів

Запитання 11

Укажіть форму ізоляції, яку спостерігають за умов роз'єднання популяцій певними просторовими перешкодами

варіанти відповідей

екологічна

географічна

сезонна

генетична

Запитання 12

Періодичні або неперіодичні коливання чисельності особин у популяції-це

варіанти відповідей

дрейф генів

мутаційний процес

популяційні хвилі

міграції

Запитання 13

Різниця між кількісними показниками народжуваності і смертності - це

варіанти відповідей

приріст популяцій

чисельність популяцій

щільність популяцій

структура популяцій

Запитання 14

Територія, в межах якої живуть особини певного виду

варіанти відповідей

ареал

флора

домівка

популяція

Запитання 15

6. Представником осілої популяції тварин є:

варіанти відповідей

шпак

песець

лемінг

кріт

Запитання 16

Система взаємозв'язків між особинами популяцій, що проявляється в їх поведінці, - це..

варіанти відповідей

статева структура

вікова структура

просторова структура

етологічна структура

Запитання 17

1.Екологія вивчає:

варіанти відповідей

взаємодію між організмами

процеси життєдіяльності організмів

будову живих організмів

вплив середовища на живі організми

форми симбіозу

Запитання 18

3.Класичні методи екології:

варіанти відповідей

статистичний, моніторинг, порівняння

моніторинг, спостереження, біоіндикація

спостереження, порівняння, експеримент

моделювання, статистичний, моніторинг

Запитання 19

8.Чинники неживої природи - це:

варіанти відповідей

біогенні

абіогенні

антропогенні

симбіотичні

Запитання 20

10.Виберіть приклади прямого впливу людини на природу:

варіанти відповідей

вирубування лісів

забруднення середовища промисловими відходами

неконтрольований збір рослин

знищення промислових видів тварин

випасання худоби

створення агробіоценозів

Запитання 21

Хижацтво-це екологічний чинник

варіанти відповідей

абіотичний

біотичний

антропогенний

жива природа

Запитання 22

Абіотичні чинники

варіанти відповідей

паразитизм

температура

тиск

симбіоз

Запитання 23

Антропічні чинники

варіанти відповідей

течія

паразитизм

полювання

руйнування грунту

Запитання 24

Оберіть антропогенні чинники


варіанти відповідей

землеробство


урбанізація


температура повітря


вирубка лісів


сонячне випромінювання


міжвидова конкуренція


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест