Тест. "Розв'язування компетентнісних задач. Виконання колективного проекту".

Додано: 20 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 12 разів
12 запитань
Запитання 1

Компетéнтність - це

варіанти відповідей

досвід, обізнаність та знання

проінформованість, обізнаність, авторитетність

система, обов‘язковими компонентами якої є опис технологічної ситуації

Запитання 2

Компетентність у перекладі з латинської competentia означає 

варіанти відповідей

тип технологічних задач, для яких обов’язковим є застосування ІКТ, як засобу розв’язування.

набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.


коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід.


Запитання 3

Розв’язування компетентнісних задач зазвичай передбачає ...........етапів діяльності учнів.

варіанти відповідей

шість

сім

вісім

десять

Запитання 4

Компетентнісніми називають

варіанти відповідей

задачі для яких обов’язковим є застосування ІКТ, як засобу розв’язування. 

система, обов‘язковими компонентами якої є опис технологічної ситуації з опорою на раніше засвоєні технологічні знання чи особистий досвід учня, та вимогу, тобто опис шуканого

задачі з різних галузей діяльності людини, які потребують від неї вміння використовувати набуті знання на практиці.

Запитання 5

Результати розв'язання задачі можуть бути отримані в різних формах

варіанти відповідей

кількісній, описовій, графічній та ін.

тільки в описовій

тільки в кількісній

тільки в графічній

Запитання 6

Навчальний проект - це

варіанти відповідей

 діяльність, об'єктивно спрямована на здійснення цілей загальної та професійної освіти, на формування їх як всебічно розвинених, високоморальних, творчо активних і соціально зрілих особистостей.

навчально-пізнавальна, дослідницька, творча або ігрова діяльність, спрямована на розв'язання певної проблеми.

діяльність суб'єкта по оволодінню узагальненими способами навчальних дій і саморозвитку в процесі вирішення навчальних завдань, спеціально поставлених викладачем, на основі зовнішнього контролю й оцінки, які переходять у самоконтроль і самооцінку.

Запитання 7

У ході розв'язування компетентнісних задач і роботи над проектами вам необхідно буде побудувати

варіанти відповідей

комп'ютерну модель

інформаційну модель

комп'ютерну публікацію

пошуковий каталог

Запитання 8

Компетентнісні задачі з інформатики - це

варіанти відповідей

проблемні завдання з різних галузей людської діяльності, які розв'язують засобами ІКТ.

коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід.


набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.


Запитання 9

Буктрейлер - це

варіанти відповідей

шлях до інтернет ресурсу

небажана пошта переважно рекламного характеру

текстова адреса комп'ютера в Інтернеті

короткий відеоролик за мотивами книжки, кліп до книжки, метою яких є спонукання до прочитання книжки.

Запитання 10

Етапи реалізації проекту:

варіанти відповідей

опрацювання матеріалів і аналіз результатів.

вибір засобів опрацювання даних

пошук потрібних матеріалів і відомостей

підготовчий, практично-виконавчий, заключний

Запитання 11

Характерні риси проекту:

варіанти відповідей

має піддаватися оцінюванню;реалізовують поетапно

має мету;реальний;командний або індивідуальний;обмежений у часі і просторі(6 уроків + захист проекту);має піддаватися оцінюванню;реалізовують поетапно


має мету

обмежений у часі і просторі(6 уроків + захист проекту)

Запитання 12

Рroect у перекладі з латинської означає 

варіанти відповідей

«кинутий уперед задум»

конкретний

 реалістичний (за ресурсами)

визначений в часі або своєчасний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест