Тест "Україна в повоєнний період ( 1945-1955 рр. )

Перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми.

Додано: 8 червня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 377 разів
15 запитань
Запитання 1

Яка нова область утворилася у складі УРСР у 1946 році?

варіанти відповідей

Кримська

Черкаська

Закарпатська

Кіровоградська

Запитання 2

Кримська область передана до складу Української РСР

варіанти відповідей

19 лютого 1951 року

19 лютого 1954 року

15 лютого 1954 року

21 травня 1958 року

Запитання 3

Виберіть події, що відбулися в 1945 році

варіанти відповідей

участь делегації УРСР у Паризькій мирній конференції

підписання договору між СРСР і Чехословацькою Республікою

підписано договір про радянсько-польський державний кордон

Сан -Франциська конференція підписала Статут ООН

створення РЕВ

створення Закарпатської області

Запитання 4

Які етнічні українські території об'єднує поняття "Закерзоння"

варіанти відповідей

Лемківщина, Підляшшя,Посяння,Холмщина

Лемківщина,Підляшшя,Посяння,Холмщина,Пряшівщина

Лемківщина,Підляшшя,Посяння,Холмщина,Пряшівщина,Закарпаття

Лемківщина,Підляшшя,Холмщина,Пряшівщина,Закарпаття,Берестейщина

Запитання 5

У якому році загинув командуючий УПА Роман Шухевич?

варіанти відповідей

1945 р.

1950 р.

1955 р.

1960 р.

Запитання 6

У якому повоєнному році було остаточно встановлено кордон між УРСР і Польщею?

варіанти відповідей

1945 р.

1947 р.

1951 р.

1954 р.

Запитання 7

Хто очолював делегацію УРСР на міжнародних конференціях ?

варіанти відповідей

Л.Каганович

М.Хрущов

М.Підгорний

Д.Мануїльський

Запитання 8

Що стало однією з причин проведення операції "Вісла" ?

варіанти відповідей

прагнення радянського керівництва приєднати Закарпаття до УРСР

активна діяльність підпілля ОУН і загонів УПА на Закерзонні

переселення у західні області УРСР спеціалістів з Наддніпрянщини

забезпечити відбудову новою робочою силою

Запитання 9

Яку мету переслідував комуністичний режим у Польщі,здійснюючи операцію"Вісла"

варіанти відповідей

провести делімітацію радянсько-польського кордону

внести розкол у спільну боротьбу УПА і Армії Крайової проти комуністичного режиму

підірвати соціальну опору збройного опору УПА,полонізувати українські землі

засвідчити перед радянським керівництвом приналежність цих земель Польщі

Запитання 10

Чим було зумовлене таке повідомлення "З лютого 1946 року почався масовий наплив населення Брянської,Калузької,Одеської,Полтавської Київської та інших областей у західні області України...."

варіанти відповідей

нова хвиля колективізації

радянізація західних областей України

мобілізація до УПА

голод 1946-1947 рр.

Запитання 11

Яку назву отримав ідеологічний наступ сталінського режиму після завершення Другої світової війни?

варіанти відповідей

"лисенківщина"

"жданівщина"

"волобуєвщина"

"шумськізм"

Запитання 12

Які риси характеризували розвиток культури УРСР у перші повоєнні роки?

варіанти відповідей

розширення контактів з представниками культури країн Заходу

вихід низки партійних постанов з критикою діячів культури

почва самвидавської і тамвидавської літератури

домінування авангардних форм у мистецтві

Запитання 13

Які твердження вказують на особливості відбудови в Україні

варіанти відповідей

відбудова здійснювалася за рахунок іноземної допомоги

основні зусилля спрямовувались на відбудову паливно-енергетичної галузі

ускладнювалася голодом 1947 р.і збройною боротьбою на західноукраїнських землях

найшвидшими темпами відбудовувався житловий фонд

відбудова економіки України здійснювалася як складова загальносоюзної економіки

для реалізації планів відбудови використовувалась праця полонених та ентузіазм населення

Запитання 14

Виберіть причини голоду 1946-1947рр.

варіанти відповідей

посуха та неврожай 1946-1947 рр

високі плани хлібозаготівель

зменшення посівних площ,нестача спеціалістів та робочої сили

зовнішньополітичні інтереси керівництва СРСР

здійснення відбудови екстенсивними методами

вихід постанови "Про охорону соціалістичної власності"

Запитання 15

Які із зазначених явищ мали місце у розвитку культури України

варіанти відповідей

відбудова закладів освіти,науки,культури

вислання видатних діячів культури за кордон

"культурна революція"

перехід на обов'язкову середню освіту

ідеологічний наступ "жданівщина"

формування дисидентського руху

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест