7 клас. Тема: "Моделі. Типи моделей. Етапи побудови інформаційної моделі"

Тест виконано: 114 разів
5 запитань
Запитання 1

Модель об'єкта це-...

варіанти відповідей

точна копія об'єкта за розміром

новий об'єкт, який має властивості об'єкта, суттєві для дослідження

словесний опис об'єкта

новий об'єкт, який має всі властивості об'єкта

Запитання 2

Оберіть тип інформаційної моделі за формою подання

варіанти відповідей

спеціальні

структурні

звукові

словесні

математичні

фізичні

графічні

Запитання 3

Серед указаних моделей об'єктів позначте інформаційну

варіанти відповідей

паперова квітка

формула для обчислення площі квадрата

фотографія

іграшковий автомобіль

Запитання 4

Дослідження - це діяльність людини, спрямована на...

варіанти відповідей

опис процесів,які відбуваються з об'єктом в навколишньому середовищі

вивчення властивостей об'єктів навколишнього світу та їх зв'язків з іншими об'єктами

досягнення певних результатів при вивченні об'єкта

Запитання 5

До алгоритму побудови інформаційної моделі входять такі команди:

варіанти відповідей

визначити предметну область

зобразити модель у текстовому процесорі

визначити розмір моделі

визначити мету створення моделі

визначити суттєві властивості

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест