29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Тести з теми "Вступ" (10 клас)

Додано: 9 жовтня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 9 разів
20 запитань
Запитання 1

Укажіть найменший рівень організації життя:

варіанти відповідей

Організмовий

Молекулярний

Клітинний

Атомний

Запитання 2

Новий стан біосфери, спричинений розумовою діяльністю людини, - це:

варіанти відповідей

Ноосфера

Гідросфера

Літосфера

Тропосфера

Запитання 3

З переліку виберіть складові концепції сталого розвитку природи і суспільства:

варіанти відповідей

Економіка

Ноосфера

Довкілля

Соціум

Політика

Наука

Запитання 4

Риба-клоун (Amphiprion ocellaris) досить часто вступає у взаємовигідні взаємовідносини з актиніями (наприклад, Heteractis magnifica). Щупальця цих тварин містять небезпечні жалкі клітини і захищають риб та їхню ікру від хижаків. У свою чергу, риби-клоуни очищають актинію від сміття і відганяють від неї хижаків, наприклад крабів і риб-метеликів, які не проти поласувати щупальцями цих істот. Назвіть рівень організації цих взаємовідносин.

варіанти відповідей

Екосистемний

Популяційно-видовий

Організмовий

Біосферний

Запитання 5

На сьогодні всі проблеми навколишнього середовища є предметом вивчення нової науки, яка має виражений прикладний характер. Укажіть цю науку:

варіанти відповідей

Енвайронментологія

Біоніка

Екологія

Кріобіологія

Запитання 6

Автором інноваційної економічної теорії сталого розвитку, висвітленої в монографії «Поза зростанням: Економічна теорія сталого розвитку», є провідний дослідник економічних аспектів забруднення довкілля:

варіанти відповідей

Герман Дейлі

Юджин Одум

О. Леопольд

В.І. Вернадський

Запитання 7

На рисунку зображено три біологічні об’єкти, позначені цифрами.

Проаналізуйте твердження щодо рівнів організації об’єктів.

І. Об’єкти 1 і 2 перебувають на одному рівні організації живої природи.

ІІ. Об’єкт 3 можна водночас розглядати на двох різних рівнях організації живої природи. Чи є поміж них правильні?


варіанти відповідей

Лише І

Лише ІІ

Обидва правильні

Немає правильних

Запитання 8

Наука, що поєднує біологію з технікою, - це:

варіанти відповідей

Біоніка

Технологія

Цитологія

Біотехнологія

Запитання 9

Сукупність якісних змін в організмі називається

варіанти відповідей

Ріст

Розвиток

Розмноження

Гомеостаз

Запитання 10

Здатність організмів сприймати впливи довкілля і певним чином на них відповідати, - це ...

варіанти відповідей

Мінливість

Спадковість

Подразливість

Адаптація

Запитання 11

Збільшення кількості організмів, відтворення собі подібних - це ... 

варіанти відповідей

Розмноження

Ріст

Розвиток

Подразливість

Запитання 12

Оберіть органогенні хімічні елементи:

варіанти відповідей

С

N

Н

Na

Р

О

S

Запитання 13

Сталість внутрішнього середовища організму - це ...

варіанти відповідей

Гомеостаз

Ріст

Спадковість

Розвиток

Запитання 14

Укажіть на якому рівні організації життя перебувають віруси, віроїди, пріони:

варіанти відповідей

Молекулярному

Клітинному

Організмовому

Біосферному

Запитання 15

Здатність живих організмів передавати ознаки нащадкам, називається

варіанти відповідей

Розвиток

Спадковість

Мінливість

Розмноження

Запитання 16

Здатність біосистем підтримувати та відновлювати відносну сталість свого складу та перебігу функціональних процесів після їхньої зміни, - це:

варіанти відповідей

Саморегуляція

Самооновлення

Самовідтворення

Самоподвоєння

Запитання 17

Предметом вивчення біології є:

варіанти відповідей

Живі організми

Властивості живих організмів (прояви живого)

Екосистеми

Рівні організації життя

Запитання 18

Укажіть рівень організації життя, зображений на рисунку:

варіанти відповідей

Організмовий

Популяційно-видовий

Екосистемний

Біосферний

Запитання 19

Основною ознакою живого на біосферному рівні є:

варіанти відповідей

Подразливість

Біологічний колообіг речовин

Спадковість

Розмноження

Запитання 20

Укажіть видатного американського зоолога та еколога, який одним з перших почав розглядати екологію не як вузьку біологічну наукову дисципліну, а як міждисциплінарну науку:

варіанти відповідей

Юджин Одум 

Герман Дейлі

О. Леопольд

В.І. Вернадський

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест