Теплота згоряння палива. Тестові завдання.

Додано: 6 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Кількість теплоти, яка виділяється під час згоряння палива, залежить від.....

варіанти відповідей

питомої теплоємності речовини    

маси палива

температури навколишнього середовища

температури палива

виду палива

Запитання 2

Які речовини можуть служити паливом?

варіанти відповідей
Кам'яне вугілля, сухе пальне, нафта
Вода, газ, дерево
Торф, кора, глина
Бензин, спирт, мед
Запитання 3

Яке паливо є твердим?

варіанти відповідей
Природний газ
Пропан
Кам'яне вугілля
Спирт
Запитання 4

Для яких потреб люди використовують паливо?

варіанти відповідей
Обігрівання житла
Готування їжі
Транспорт

Освітлення домівок

Запитання 5

Що таке питома теплота згоряння палива?

варіанти відповідей

Кількість теплоти, яка виділяється при згорянні 1кг палива

Кількість палива, необхідного для виробництва теплоти
Теплова енергія, яку може виробити паливо
Температура, до якої розігрівається паливо під час горіння
Запитання 6

Яка одиниця вимірювання питомої теплоти згоряння палива в СІ?

варіанти відповідей

Н

Дж/кг

кг/Дж

Дж

Запитання 7

Як позначається питома теплота згоряння палива?

варіанти відповідей
m
Q
q
T
Запитання 8

Як обчислюється кількість теплоти, що виділяється при повному згорянні палива?

варіанти відповідей
Q = m/q
Q = q/m
Q = m*q
Q = q+m
Запитання 9

Коефіцієнт корисної дії нагрівника вимірюєтся у...

варіанти відповідей

%

Дж/кг

  

Дж

кг

Запитання 10

Як можна визначити питому теплоту згоряння палива?

варіанти відповідей
Обчисливши кількість виділеної теплоти
Вимірюванням температури палива
Взяття проби палива
Зваживши паливо
Запитання 11

Найбільшу питому теплоту згоряння палива має....

варіанти відповідей

спирт

нафта

порох

гас

Запитання 12

Як залежить кількість теплоти, яка виділяється при згорянні палива, від його питомої теплоти згоряння?

варіанти відповідей
Прямо пропорційно
Обернено пропоційно
Залежність складна
Прямо пропорційно з масою палива

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест