Тіло. Матеріал. Речовина. Властивості речовин

Додано: 9 листопада 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 6 разів
12 запитань
Запитання 1

Визначіть поняття "тіло":

варіанти відповідей

одна із форм існування матерії; те, з чого складаються фізичні тіла, тобто навколишні предмети

те, що має масу та об'єм; будь-який предмет навколо нас

речовина або суміш речовин, які використовуються для виготовлення предметів

речовина або суміш речовин, які використовуються для виготовлення матеріалів

Запитання 2

З наведеного переліку оберіть назви речовин:

варіанти відповідей

Цегла

Сірка

Залізо

 Мідь

Кисень

Підкова

Запитання 3

Фізичні властивості речовини виявляються

варіанти відповідей

при безпосередньому спостереженні

лише в процесі перетворення одних речовин на інші

 таких властивостей не існує

немає правильної відповіді

Запитання 4

Вказати, які з наведених нижче речовин є сумішшю:

варіанти відповідей

сірка;

молоко;

мідь; 

ртуть.

Запитання 5

Оберіть символ елемента 2 періоду IV групи:

варіанти відповідей

Алюміній

Силіцій

Магній;

Карбон

Запитання 6

Вкажіть матеріали:

варіанти відповідей

лимонна кислота

сода

труба

деревина

бетон

парта

Запитання 7

До фізичних властивостей речовин відносяться

варіанти відповідей

горіння 

електропровідність

температура кипіння

утворення осаду  

теплопровідність 

смак

окиснення

густина

Запитання 8

Вимова яких хімічних елементів відрізняється від їх назви


варіанти відповідей

N

C

O

H

Cu

K

Запитання 9

Символ Фосфору


варіанти відповідей

F

Po

Fe

P

Запитання 10

Атоми - це ...

варіанти відповідей

найменша частинка речовини, яка не має електричного заряду і складається з ядра та електронів, що рухаються навколо нього

частинка речовини, яка складається з двох або більшої кількості сполучених атомів

негативно заряджена частинка речовини

позитивно заряджена частинка речовини

Запитання 11

Що називається хімічним елементом?

варіанти відповідей

Це молекула

це позитивно заряджена частинка

Це вид атома із певним зарядом ядра

це частинка речовини, яка складається з певної кількості атомів

Запитання 12

Скільки періодів в періодичній системі (короткій формі)

варіанти відповідей

8

7

9

12

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест