Типи економічних систем. Типізація країн

Додано: 6 жовтня 2022
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 370 разів
11 запитань
Запитання 1

У якій економічній системі вирішальну роль у розв’язанні економічних питань відіграє держава, яка здійснює це шляхом централізованого планування та адміністративного розподілу ресурсів?

варіанти відповідей

ринковій

змішаній

перехідній

командно-адміністративній

Запитання 2

Для якої економічної системи характерне переважання приватної власності на економічні ресурси та панування ринкового господарського механізму?

варіанти відповідей

традиційної

перехідної

командно-адміністративної

ринкової

Запитання 3

Для якої економічної системи характерна общинна власність і натуральне господарювання з відсталою технікою, широким застосуванням ручної праці, найпростішою організацією праці й виробництва?

варіанти відповідей

традиційної

перехідної

командно-адміністративної

ринкової

Запитання 4

Нестача грошових чи матеріальних цінностей порівняно з потребою в них називається…

варіанти відповідей

роздержавленням

дефіцитом

приватизацією

спеціалізацією

Запитання 5

Для якої економічної системи характерне перетворення централізовано-планової моделі економічного розвитку на відкриту економіку, у якій поєднувалися б ринковий механізм функціонування і гнучкі методи державного регулювання?

варіанти відповідей

командно-адміністративної

традиційної

перехідної

ринкової

Запитання 6

Що є основною рушійною силою розвитку ринкової економіки?

варіанти відповідей

кооперація

конкуренція

спеціалізація

державне планування

Запитання 7

Позбавлення держави прямого господарського управління, тобто відповідні повноваження передаються підприємствам називається

варіанти відповідей

Роздержавлення

Приватизація

Перехідна економіка

Планова економіка

Запитання 8

Продаж або передача державної власності приватним інвесторам називається...

варіанти відповідей

Роздержавлення

Приватизація

Перехідна економіка система

Ринкова економічна система

Запитання 9

Оберіть країни G-7

варіанти відповідей

Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина, Канада, США, Японія

Велика Британія, Франція, Бельгія, Німеччина, Канада, США, Китай

Велика Британія, Франція, Іспанія, Німеччина, Канада, США, Японія

Швейцарія, Франція, Італія, Німеччина, Канада, США, Японія

Запитання 10

Вкажіть типи країн відповідно до їх місця в системі світової економіки

варіанти відповідей

Високорозвинені країни

Країни з перехідною економікою

Країни, що розвиваються

Малорозвинені країни

Запитання 11

Оберіть країни з перехідною економікою

варіанти відповідей

Україна

Білорусь

Казахстан

Швеція

Тайвань

Республіка Корея

Перу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест