5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

To Infinitive or bare Infinitive

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 11 клас
Копія з тесту: To Infinitive or bare Infinitive
Тест виконано: 24 рази
22 запитання
Запитання 1

Choose the right option.You ought ........ more of an effort at school.

варіанти відповідей

make

to make

Запитання 2

 You are not allowed ……….  on the grass here.

варіанти відповідей

walk

to walk

Запитання 3

1.      There’s no need ……….  — just take your time.

варіанти відповідей

rush

to rush

Запитання 4

You’d better ……….  quarrelling now.

варіанти відповідей

stop

to stop

Запитання 5

It’s difficult ……….  English books in the original.

варіанти відповідей

read

to read

Запитання 6

It’s nearly 8. You are going ……….  your lesson.

варіанти відповідей

miss

to miss

Запитання 7

I must ……….  the book to the library as soon as I have read it.

варіанти відповідей

return

to return

Запитання 8

It’s kind of you ……….  us.

варіанти відповідей

help

to help

Запитання 9

I have never heard him ……….  anything of the kind.     

варіанти відповідей

say

to say

Запитання 10

Are you strong enough ……….  that box?

варіанти відповідей

lift

to lift

Запитання 11

She is thoughtful enough ……….  us a greetings card.

варіанти відповідей

send

to send

Запитання 12

I’d like you ……….  it over first.

варіанти відповідей

think

to think

Запитання 13

It usually takes me an hour ……….  an essay.

варіанти відповідей

write

to write

Запитання 14

Let me ……….  the door, shall I? 

варіанти відповідей

close

to close

Запитання 15

They can’t afford ……….  a car.  

варіанти відповідей

buy

to buy

Запитання 16

They can hardly make both ends ……….  .        

варіанти відповідей

meet

to meet

Запитання 17

I showed them how ……….  the computer.

варіанти відповідей

use

to use

Запитання 18

I can hardly ……….  (wait) ……….  (see) you!     

варіанти відповідей

wait/ to see

wait/ see

to wait/ to see

to wait/ see

Запитання 19

The soup is too hot ……….  (eat). You’d better ……….    (cool) it a bit.

варіанти відповідей

to eat / to cool

eat / to cool

to eat / cool

eat / cool

Запитання 20

Why not ……….  (join) them? We could ……….  (have) a lot of fun there.

варіанти відповідей

to join / have

join / have

join / to have

to join / to have

Запитання 21

I’d rather ……….  (let) the children ……….  (decide) for themselves.

варіанти відповідей

to let/ to decide

let/ to decide

to let/ decide

let/ decide

Запитання 22

You have ... (be) a pretty good cook ... (get) a job as a chef.

варіанти відповідей

to be / to get

be / to get

to be / get

be / get

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест