Топографічна карта

Додано: 15 жовтня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 29 разів
23 запитання
Запитання 1

Виберіть ознаки топографічної карти

варіанти відповідей

Великомасштабні від 200 000 до 10 000

Загальногеографічні

Багато спотворень площ, кутів

спотворення практично відсутні

Тематичні

Дрібномасштабні ( дрібніші за 1:1000 000)

Запитання 2

В основі поділу вітчизняних топографічних карт лежить міжнародна карта масштабу.........

варіанти відповідей

1:1000 000

1: 100 000

1:10 000

1:1000

Запитання 3

На скільки колон поділена земна куля

варіанти відповідей

на 60 колон по 40

на 60 колон по 60

на 36 колон по 40

120 колон по 6 0

Запитання 4

№№ 31-60 це колони....... півкулі

варіанти відповідей

східної

західної

південної

північної

Запитання 5

Поділ на колони починається від 1800 довготи на ..........

варіанти відповідей

захід

схід

Запитання 6

Вкажіть масштаб листа карти N-34-37-В-в-1

варіанти відповідей

1:100 000

1:25 000

1:50 000

1:10 000

Запитання 7

Колони поведені через ..... градусів

варіанти відповідей

40

60

100

Запитання 8

Колони діляться від екватора на ......

варіанти відповідей

квадрати

зони

пояси

Запитання 9

Літерами від A до Z позначається..........

варіанти відповідей

зона

підзона

ряд

пояс

Запитання 10

за топографічною картою в градусах визначають

варіанти відповідей

географічні координати

прямокутні координати

Запитання 11

Прямокутні координати визначають відстань будь якої точки в .......

варіанти відповідей

кілометрах

градусах

сантиметрах

Запитання 12

За рамкою топографічної карти ..........

варіанти відповідей

географічні координати

прямокутні координати

Запитання 13

біля зовнішньої рамки точками показаний поділ на.......

варіанти відповідей

мінути

секунди

градуси

Запитання 14

Біля внутрішньої рамку у їх кутах показана.....

варіанти відповідей

градусна міра

відстань у кілометрах

Запитання 15

Біля горизонтальних ліній кілометрової сітки числа означають відстань від .......

варіанти відповідей

осьового меридіани

нульового меридіана

екватора

Запитання 16

Паралельно осьовому меридіану геодезичних зон проводять ..... лінії

варіанти відповідей

горизонтальні

вертикальні

Запитання 17

Кут між напрямком на північний географічний полюс та на предмет

варіанти відповідей

магнітний азимут

істинний азимут

магнітне схилення

Запитання 18

Лінії,які з'єднують точки з однаковою абсолютною висотою називаються

варіанти відповідей

ізогіпси

ізобари

ізогієти

Запитання 19

Вкажіть градусну міру проміжних сторін горизонту Пн - Сх -----,

Пд-Сх-----------,

Пд-Зх-----------,

-------------Пн.-Зх

варіанти відповідей

45

90

135

180

225

270

315

360

Запитання 20

Відстань між сусідніми горизонталями на карті -це .........

варіанти відповідей

Азимут

Закладання

Зближення меридіанів

Запитання 21

Бергштрих - це

варіанти відповідей

коротка лінія, що показує вільним кінцем напрям схилу

лінії , що з'єднують точки з однаковою висотою

Запитання 22

Х - 6065

Поясніть ,що означають цифри

варіанти відповідей

відстань в км від екватора

прямокутні координати

відстань від осьового меридіану

географічні координати

Запитання 23

Визначити якою буде відстань між двома об'єктами ( по прямій лінії) на місцевості використовуючи топографічну карту . Визначте послідовність дій 1-?,2 -? 3-?

варіанти відповідей

в-вимірюють лінійкою відстань між заданими об'єктами в см

а- отримане число перемножають на масштаб карти

б- отримане число переводять в м або км

г-отримане число ділять на масштаб карти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест