Тренувальний тест - 2

Додано: 16 вересня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 35 разів
20 запитань
Запитання 1

1. Племена трипільської культури розселилися на території України від:


варіанти відповідей

Пруту і Дунаю до Дніпра;  

Дністра до Дону;

Дніпра до Дону;    

Південного Бугу до Дону.

Запитання 2

2. Слов’янські племінні союзи склавинів проживали на території України:


варіанти відповідей

у басейні Вісли;  

у басейні Дону;

між Дністром, Прип’яттю та верхів’ями Бугу;  

між Дністром та середнім Дніпром.


Запитання 3

3. Із давньогрецьких авторів найдетальніше життя, побут, звичаї та історію скіфських племен описав:

варіанти відповідей

Гомер

Геродот

Арістотель

Гесіод

Запитання 4

4. Вперше дослідив поселення носіїв трипільської археологічної культури:

варіанти відповідей

С.Бібіков;  

П.Толочко;  

В.Хвойка;  

О.Уваров.

Запитання 5

5. Столицею Боспорського царства було місто:

варіанти відповідей

Ольвія

Тіра

Пантікапей

Фанагорія

Запитання 6

6. Яке з чотирьох запропонованих визначень найповніше розкриває зміст поняття “історичні джерела”:


варіанти відповідей

це продукти людської діяльності в минулому, їх рештки, що дійшли до нас і дають змогу відтворити історію людини;

це літописи, угоди, документи, закони;

це народні пісні, перекази, легенди;

археологічні знахідки.

Запитання 7

7. Люди, які населяли землі сучасної України, приручили собаку в період: 

варіанти відповідей

палеоліту

неоліту

мезоліту

енеоліту

Запитання 8

8. Мала Скіфія існувала в:

варіанти відповідей

ІІІ ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е.; 

V ст. до н. е. – I ст. н. е.;

IV ст. до н. е. – II ст. н. е.;  

III – I ст. до н. е.

Запитання 9

9. Грецьке місто-держава Херсонес було розташоване:


варіанти відповідей

у гирлі Південного Бугу;

на Таманському півострові;

на західному узбережжя Криму, поблизу сучасного Севастополя;

у районі Дністровського лиману на місці сучасного Білгорода -Дністровського.

Запитання 10

10. Більшість вчених вважає, що Київ засновано в:


варіанти відповідей

І ст. н. е.; 

V ст. н. е.;

VIII ст. н. е.; 

IX ст. н. е.

Запитання 11

11. Люди, які мешкали на території України, вперше засвоїли вогонь у добу:


варіанти відповідей

палеоліту;  

мезоліту;

неоліту;

енеоліту.

Запитання 12

12. На території сучасної України скіфи домінували у:

варіанти відповідей

VII - III ст. до н. е.; 

X – VIII ст. до н. е.;

III – II ст. до н. е.;   

V – IV ст. до н. е.

Запитання 13

13. Найбільшої могутності держава гунів досягла за правління:


варіанти відповідей

Атея;

Германаріха; 

Атілли; 

Божа.

Запитання 14

14. Відомо, що 860 р. правитель Руської землі ходив на Візантію, стояв облогою поблизу Константинополя і взяв контрибуцію з імператора. Цей похід пов’язаний з іменем князя:


варіанти відповідей

Аскольда;  

Рюрика; 

Олега;   

Ігоря.

Запитання 15

15. Люди, які населяли землі сучасної України, вели привласнююче господарство в епоху :


варіанти відповідей

палеоліту і мезоліту;  

палеоліту і неоліту;

неоліту і енеоліту;   

енеоліту і бронзового віку.

Запитання 16

16. Палеоантропи (неандертальці) з’явилися на території України приблизно:


варіанти відповідей

1 млн. років тому;     

150 тис. років тому;

40 тис. років тому; 

10 тис. років тому.

Запитання 17

17. Основним заняттям сарматів було:


варіанти відповідей

кочове скотарство;  

орне землеробство;

осіле тваринництво;  

мисливство.

Запитання 18

18. Розгромили сарматів, поклавши край їх пануванню у Північному Причорномор’ї, племена:


варіанти відповідей

готів; 

гунів;  

аварів; 

слов’ян.

Запитання 19

19. Визначте союз східнослов’янських племен, який брав безпосередню участь в етногенезі українців.


варіанти відповідей

кривичі;  

дреговичі;

меря;  

сіверяни.

Запитання 20

20. Люди, які заселяли територію сучасної України, опанували лук і стріли у добу:варіанти відповідей

палеоліту; 

мезоліту;  

неоліту;  

енеоліту.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест