Тренувальний тест-6. Стародавня історія. Рання Русь-Україна

Додано: 28 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 51 раз
34 запитання
Запитання 1

1. Формування релігійних уявлень почалося за часів:

                                              


варіанти відповідей

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г енеоліту

Запитання 2

2. У який період кам’яного віку люди винайшли лук зі стрілами?

                                                   

варіанти відповідей

А палеоліт

Б мезоліт 

В неоліт

Г енеоліт

Запитання 3

3. Поширення осілого способу життя на території України відбулось за часів:

                                              

варіанти відповідей

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г енеоліту

Запитання 4

4. В епоху неолітичної революції:


варіанти відповідей

А загострюється криза мисливського господарства, на зміну багатолюдним мисливським колективам приходить парна сім’я

Б людина перейшла від пасивного привласнювання дарів природи до активного перетворення навколишньої дійсності

В відбулося відокремлення ремесла від землеробства, вироблені то-вари призначалися не тільки для обміну, а й для продажу

Г різко скоротилися харчові запаси людини, що посилило міграційні процеси первісних людських спільнот

Запитання 5

5. У який період кам’яного віку люди почали виготовляти керамічний посуд?                                             


варіанти відповідей

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту 

Г енеоліту

Запитання 6

6. Позначте назву археологічної культури хліборобів доби енеоліту на території сучасної України.

варіанти відповідей

А буго-дністровська

Б дніпро-донецька

В трипільська

Г середньостогівська

Запитання 7

7. На картосхемі позначено напрямки походів:

                       

                    

варіанти відповідей

А кіммерійці і гуни

Б сармати і гуни

В кіммерійці і скіфи

Г готи і скіфи

Запитання 8

8. Зображена пам’ятка мистецтва є джерелом наших знань

варіанти відповідей

А про походження та розселення скіфів

Б про боротьбу скіфів із персами та сарматами

В про поховальні ритуали й обряди скіфів

Г про заняття, вірування та світогляд скіфів

Запитання 9

9. Із появою яких племен на півдні України збігається початок раннього залізного віку?

варіанти відповідей

А кіммерійців

Б скіфів

В сарматів

Г готів

Запитання 10

10. Велика Скіфія включала в себе територію:


варіанти відповідей

А степової частини України

Б степової та лісостепової частини України

В степової та лісостепової частини України, а також грецьких міст-держав Північного Причорномор’я та Криму

Г лісостепової частини України

Запитання 11

11. Від періоду панування скіфів у степовій частині українських земель у VІІ—ІІІ ст. до н. е. залишились переважно кургани. Це означає, що скіфи були:

варіанти відповідей

А кочовими племенами

Б землеробськими племенами

В племенами мисливців на мамонтів

Г племенами з розвиненим міським життям

Запитання 12

12. Яке грецьке місто-колонія виникло в середині VI ст. до н. е. на правому березі Бузького лиману?

                                                              

варіанти відповідей

А Ольвія

Б Тіра   

В Херсонес  

Г Пантікапей

Запитання 13

13. Який чинник сприяв Великому розселенню слов’ян у V—VII ст.?

варіанти відповідей

А занепад і розпад гунської держави після смерті вождя Аттіли

Б відокремлення Антського царства від Готського королівства

В утворення Дулібського племінного союзу

Г падіння Західної Римської імперії

Запитання 14

14. Як називали давніх слов’ян у писемних джерелах І—II ст.?

                                                     

варіанти відповідей

А антами

Б венедами

В склавинами

Г полянами

Запитання 15

15. Кому сплачували данину слов’янські племена радимичів, в’ятичів, сіверян і полян?

                                                       

варіанти відповідей

А аварам

Б хозарам

В уграм

Г булгарам

Запитання 16

16. У письмових джерелах VIII - IX століть згадується про існування державних об'єднань слов'ян. Яке з них згодом стали називати Руссю?

                                                     


варіанти відповідей

А Славія 

Б Артанія

В Куявія

Г Дуліби

Запитання 17

17. Коли відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела?

«Рушив Аскольд і Дір на Греків. А цесар Михайло тоді був у поході.... коли ж прийшла йому вість, що Русь іде на Цесарград, вернувся цесар. А Руси Цесарград двомастами кораблів оточили. Цесар же ледве в город увійшов, і з патріархом Фотієм усю ніч молитву творили. І знялася буря з вітром, і встали великі хвилі, і кораблі безбожної русі розметало, і побило їх так, що мало їх вибралося з такої біди і до себе повернулося».

                      

                      

варіанти відповідей

А друга половина VІІІ ст.

Б перша половина ІХ ст.

В друга половина ІХ ст.  

Г перша половина Х ст.

Запитання 18

18. Сутність поняття «варяги»:


варіанти відповідей

А жителі Візантії, ромеї, воїни й грабіжники, які часто наймалися на службу до руських князів

Б жителі сучасної Німеччини, германці, що жили на узбережжі моря і здійснювали напади на різні землі, в тому числі й на Русь

В мешканці Скандинавії, відомі в Європі під назвою «нормани», воїни-моряки, що вчиняли грабіжницькі походи, у тому числі й на Руську землю

Г слов’яни, що обрали своїм заняттям військову справу і служили в дружинах руських князів

Запитання 19

19. У якому році відбулася подія, описана в уривку джерела?

"І сів Олег, князюючи в Києві, і мовив Олег: «Хай буде се мати городам руським»".

                                               


варіанти відповідей

А у 860 р. 

Б у 862 р. 

В у 882 р.

Г у 988 р.

Запитання 20

20. Держава, на яку робили походи Аскольд, Олег, Ігор і Святослав – це:

                                               


варіанти відповідей

А Болгарія

Б Візантія

В Польща

Г Угорщина

Запитання 21

21. Про якого київського князя йдеться в уривку джерела?

«Коли ж почули деревляни, що він знову йде, порадилися з князем своїм Малом і сказали: “Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб’ють його. Так і сей: якщо не вб’ємо його, він усіх нас погубить”. І послали вони до нього, кажучи: “Чого ти йдеш знову? Ти забрав всю данину”. І не послухав їх, і деревляни, вийшовши на супротив з города Іскоростеня, вбили його...»

                                             


варіанти відповідей

А Кия

Б Аскольда

В Олега 

Г Ігоря 

Запитання 22

22. Одним із наслідків повстання деревлян 945 р. проти влади київського князя стало:

варіанти відповідей

А обмеження влади Києва на підвладні племена

Б утвердження християнства як державної релігії

В формування інституту загальноруських князівських з’їздів

Г визначення розмірів і встановлення місць збирання данини

Запитання 23

23. Як називається збройний загін київського князя, що брав участь у походах, управлінні державою та особистим господарством князя?

                                                    


варіанти відповідей

А рать

Б дружина

В рядовичі 

Г закупи

Запитання 24

24. До столиці якої держави здійснила дипломатичну місію княгиня Ольга?

                           

                                       


варіанти відповідей

А Священної Римської імперії

Б Імперії Карла Великого

В Візантійської імперії 

Г Хозарського каганату

Запитання 25

25. Назва адміністративно-господарських осередків, де представники князівської влади регулярно збирали встановлену ними данину, чинили суд:

                                                       


варіанти відповідей

А урок

Б повіз

В погост

Г устав

Запитання 26

26. Сутність терміну «уроки», які встановила княгиня Ольга:

варіанти відповідей

А визначення зобов’язань смердів перед князівською владою

Б визначення розмірів повинностей на користь київських князів

В запровадження обов’язкового відвідування Києва вождями слов’янських племен

Г створення шкіл при церквах, монастирях, які давали початкову освіту

Запитання 27

27. Укажіть правильне твердження:


варіанти відповідей

А варяги прийшли до Києва з заходу

Б печеніги були осілим народом, який мешкав на півдні України

В поляни мешкали переважно вздовж Дністра

Г розселення племінних союзів східних слов’ян на території сучасної України відбулося у VIII–IX ст.

Запитання 28

28. Князі, які були християнами:

                             

                      

варіанти відповідей

А Аскольд, Ігор, Ольга 

Б Ігор, Ольга, Ярослав

В Ольга, Ярослав, Аскольд 

Г Ярослав, Аскольд, Ігор

Запитання 29

29. Вкажіть назви держав, які розгромив князь Святослав:

                   

                


варіанти відповідей

А Аварський каганат і Польське князівство

Б Волзька Болгарія і Хозарський каганат

В Дунайська Болгарія і Візантійська імперія 

Д Чеське королівство і Литовське князівство

Запитання 30

30. Наслідок загибелі князя Аскольда:

варіанти відповідей

А встановлення панування Новгорода на Русі

Б розгром Київської держави

В утвердження династії Рюриковичів у Києві

Г фактичний початок князівських міжусобиць

Запитання 31

31. Які твердження характеризують життя людей на українських землях у період неоліту?

варіанти відповідей

Людське суспільство перейшло від привласнюючих до відтворюючих форм господарства

2 Винайдення людиною лука і стріл

3 Полювання на мамонтів, бізонів, північних оленів

4 Виникнення виробництва кераміки, прядіння та ткацтва

5 Початок використання мідних знарядь праці

6 Приручення більшості свійських тварин: биків, свиней, кіз, овець

Запитання 32

32. У яких уривках з історичних джерел ідеться про великого київського князя Святослава Ігоревича?


варіанти відповідей

1 «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, — а голова його була срібна, а вус — золотий, — і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла…»

2 «…на другий день посилає до імператора просити миру за такою умовою: [русичі] повинні віддати [візантійцям] Доростол.., [візантійці] повинні дозволити привозити до себе хліб…»

3 «…побачив, що церкву завершено, він помолився богу, говорячи: “Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтності своєї десяту частину. Якщо се одмінить хто, — хай буде проклят…”»

4 «Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав — ту…»

5 «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв…»

6 «Прийшов [князь] у Переяславець. І послав до греків послів, говорячи: “Хочу йти на вас”… І пішов до Царгорода, розоряючи міста. І дали йому данину… І повернувся він в Переяславець…»

Запитання 33

33. Позначте події, що відбулися за часів правління княгині Ольги:


варіанти відповідей

1 убивство київського князя Аскольда;

2 остаточне підпорядкування древлянських племен великокняжій владі;

3 спалення війська русичів "грецьким вогнем" під Константинополем;

4 реформування податково-адміністративної системи Київської Русі;

5 відрядження руських послів до німецького імператора Оттона І;

6 розгром Хозарського каганату;

7 здійснення візиту до візантійського імператора Костянтина Багря­нородного.

Запитання 34

34. Позначте назви слов'янських племінних союзів, що розташовувалися на території сучасної України:

                                                                                  

                                                                                  


варіанти відповідей

1 поляни

2 радимичі 

3 сіверяни

4 древляни

5 кривичі 

6 хорвати 

7 тиверці 

8 словени

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест