Третинний сектор економіки - туризм, наука, освіта, охорона здоров'я, фінансова діяльність

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 355 разів
28 запитань
Запитання 1

Міжнародна економічна організація, членами якої є 164 країни; на них припадає 96% світової торгівлі. Основна її функція - встановлення правил міжнародної системи торгівлі

варіанти відповідей

ЄС

АСЕАН

СОТ

НАТО

Запитання 2

Виберіть 3 країни - лідери у зовнішній торгівлі

варіанти відповідей

США

Китай

Німеччина

Польща

Швейцарія

Північна Корея

Казахстан

Запитання 3

Виберіть НЕправильне твердження про зовнішню торгівлю України

варіанти відповідей

структура експорту недосконала, бо переважають сировинні, матеріаломісткі виробництва

в імпорті переважає продукція машинобудування

найбільшу частку в експорті послуг становлять транспортні послуги

головною складовою експорту товарів є готова високотехнологічна продукція

Запитання 4

Природні й антропогенні обєкти і явища, які можна використати для відпочинку,оздоровлення та мандрівок - це

варіанти відповідей

мінеральні ресурси

кліматичні ресурси

рекреаційні ресурси

фінансові ресурси

Запитання 5

Виберіть країни гірськолижного туризму

варіанти відповідей

Ватикан, Ізраїль

Швейцарія, Австрія

Єгипет, Туреччина

Китай, Індія

Запитання 6

Назвіть країну, яка очолює рейтинг країн з найбільшою кількістю міжнародних туристичних відвідувань

варіанти відповідей

Туреччина

Польща

Франція

Росія

Запитання 7

Міста передових (високих) технологій, наукових досліджень і проектно-конструкторських розробок - це

варіанти відповідей

світові міста

фінансові центри

технополіси

інтеграційні обєднання

Запитання 8

Найвідоміший технополіс США з головним центром у Сан-Хосе

варіанти відповідей

Цукуба

Монблан

Кремнієва долина

Софія-Антиполіс

Запитання 9

Установи, які здійснюють грошові розрахунки, нагромаджують грошові кошти, та інші цінності, купують і продають іноземну валюту, надають кредити - це

варіанти відповідей

ломбарди

кредитні спілки

банки

страхові компанії

Запитання 10

Глобальні міста, в яких зосереджені банки, спеціалізовані кредитно-фінансові інституції - це

варіанти відповідей

технополіси

технопарки

світові фінансові центри

офшори

Запитання 11

Країни і компанії, які слугують для залучення іноземних капіталовкладень, надаючи різноманітні пільги в оподаткуванні - це

варіанти відповідей

світові фінансові центри

обєкти ЮНЕСКО

офшори

транснаціональні банки

Запитання 12

Виберіть НЕправильне твердження про центральний банк у дворівневій банківській системі -

варіанти відповідей

випускає в обіг грошові банкноти

здійснює грошово-кредитну політику у державі

обслуговує клієнтів з метою отримання прибутку

координує діяльність банківської системи

Запитання 13

За якими ознаками виділяють глобальні проблеми 

 


варіанти відповідей

стосуються країн, що розвиваються, які становлять більшу частину світу

 гальмують процеси урбанізації

 охоплюють весь світ і потребують для подолання зусиль усіх країн

  уповільнюють темпи розвитку науки й техніки

Запитання 14

Осередки військових конфліктів нині існують на багатьох континентах, але найбільше їх у країнах...

 

 

варіанти відповідей

  Європи 

Океанії

Пн Америки

  Азії

 Пд Америки

Африки

Запитання 15

До "ядерних держав" відносять:

варіанти відповідей

Росія  США Індія Пакистан Китай Франція Велика Британія Ізраїль КНДР 

 Японія Росія  США Індія Пакистан Китай Франція Велика Британія Ізраїль  

Росія  США Індія Пакистан Китай Франція Велика Британія Ізраїль Німеччина 

Росія  США Індія Пакистан Китай Франція Бразилія Ізраїль КНДР 

Запитання 16

Яке місто є найбільшим світовим фінансовим центром?

  

  

варіанти відповідей

 Нью-Йорк

 Лондон

Сингапур

Цюрих

Запитання 17

В якій країні сформувався один з найбільших технополісів світу "Тосан"?

варіанти відповідей

1. США

2. Японія

3. Франція

4. Італія

Запитання 18

Технополіс - це

варіанти відповідей

 організаційна структура, яка об’єднує банки, підприємства, торгові організації, науково-дослідні центри, вищі навчальні заклади і пов’язує їх єдиним технологічним циклом для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг

Модель наукових парків, у яких зосереджені наукові дослідження та новітнє наукоємне промислове виробництво на базі нових міст

науково-виробничий територіальний комплекс, до якого входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі навчальні заклади

складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм

Запитання 19

Проблемами стану медицини в різних країнах світу опікується підрозділ ООН:

варіанти відповідей

 ВООЗ

 

 

ЮНЕСКО

  ЮНІДО

 МАГАТЕ

Запитання 20

Укажіть , які функції виконує Національний банк України

варіанти відповідей

залучає вільні кошти вкладників

здійснює емісійну та грошово-кредитну політику в державі

здійснює обслуговування фізичних та юридичних осіб для отримання прибутку

надає кредити уряду та іншим банкам

Запитання 21

Вкажіть три міста, які вважають найбільшими світовими фінансовими центрами:

варіанти відповідей

Пекін

Лондон

Київ

Нью-Йорк

Сінгапур

Запитання 22

Виберіть організації, які регулюють міжнародні фінансові відносини:

варіанти відповідей

Міжнародний валютний фонд

СОТ

Світовий банк

ООН

Запитання 23

Аутсорсинг

варіанти відповідей

ІТ - послуги

передбачає передачу підприємством певних виробничих функцій іншим компаніям, що спеціалізуються на відповідній діяльності

створення пільгових умов для надання фінансових послуг

комп′ютерне програмування

Запитання 24

Виберіть приклади країн-офшорів

варіанти відповідей

Андорра, Монако,Ліхтенштейн

Мексика, Єгипет

Кіпр, Багамські острови

Японія, Тайвань

Запитання 25

"Аутсорсинг" в перекладі з англ. означає...

варіанти відповідей

використання чужого майна

використання сторонніх знань

використання чужих ресурсів

Запитання 26

Потужними зовнішньоекономічними кредиторами є

варіанти відповідей

НАТО

МВФ

МБРР

ОПЕК

Запитання 27

Яка з країн належить до офшорних зон?

варіанти відповідей

Великобританія

Швейцарія

Кайманові острови

Словаччина

Запитання 28

Вкажіть три показники, що враховують для складання рейтингу країн світу за ефективністю системи охорони здоров'я.

 

варіанти відповідей

Середня очікувана тривалість життя.

Державні витрати на охорону здоров'я.

Густоту розселення по території країни.

Вартість медичних послуг у перерахунку на душу населення.

Співвідношення хлопчиків та дівчаток при народженні.

Розвиток науки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест