Третинний сектор. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров"я. Фінансова діяльність. Комп"ютерне програмування

12 запитань
Запитання 1

Технополіс - це

варіанти відповідей

 організаційна структура, яка об’єднує банки, підприємства, торгові організації, науково-дослідні центри, вищі навчальні заклади і пов’язує їх єдиним технологічним циклом для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг

Модель наукових парків, у яких зосереджені наукові дослідження та новітнє наукоємне промислове виробництво на базі нових міст

науково-виробничий територіальний комплекс, до якого входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі навчальні заклади

складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм

Запитання 2

Сучасний науково-виробничий територіальний комплекс “Силіконова долина” в США є:

варіанти відповідей

технопарком

технополісом

фінансово-промисловою групою

інкубатором

Запитання 3

Проблемами стану медицини в різних країнах світу опікується підрозділ ООН:

варіанти відповідей

 ВООЗ

 

 

ЮНЕСКО

  ЮНІДО

 МАГАТЕ

Запитання 4

Країною з найкращим показником стану охорони здоров’я (середня тривалість життя, державні витрати на охорону здоров’я на 1 особу, вартість медичних послуг у перерахунку на душу населення) визнано:

варіанти відповідей

 Сінгапур

  Японія

 Ізраїль

 

 Іспанія

Запитання 5

Укажіть , які функції виконує Національний банк України

варіанти відповідей

залучає вільні кошти вкладників

здійснює емісійну та грошово-кредитну політику в державі

здійснює обслуговування фізичних та юридичних осіб для отримання прибутку

надає кредити уряду та іншим банкам

Запитання 6

Вкажіть три міста, які вважають найбільшими світовими фінансовими центрами:

варіанти відповідей

Пекін

Лондон

Київ

Нью-Йорк

Сінгапур

Запитання 7

Виберіть дві організації, які регулюють міжнародні фінансові відносини:

варіанти відповідей

Міжнародний валютний фонд

СОТ

Світовий банк

ООН

Запитання 8

Назвіть дві фінансові установи, які відіграють важливу роль в системі світових фінансових послуг:

варіанти відповідей

банки

кредитні спілки

біржі

страхові компанії

Запитання 9

Офшори - це

варіанти відповідей

території з максимально сприятливими умовами для надання фінансових послуг

міста, які перерозподіляють вільні фінансові ресурси

міста, які надають інформаційно-технологічні послуги

території, які передбачають передачу підприємствам певних виробничих функцій іншим компаніям, що спеціалізуються на відповідній діяльності

Запитання 10

Аутсорсинг

варіанти відповідей

ІТ - послуги

передбачає передачу підприємством певних виробничих функцій іншим компаніям, що спеціалізуються на відповідній діяльності

створення пільгових умов для надання фінансових послуг

комп′ютерне програмування

Запитання 11

Виберіть приклади країн-офшорів

варіанти відповідей

Андорра, Монако,Ліхтенштейн

Мексика, Єгипет

Кіпр, Багамські острови

Японія, Тайвань

Запитання 12

Близько ⅓ світового виробництва програмного забезпечення припадає на ІТ компанії

варіанти відповідей

Німеччини

США

Франції

Японії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест