Тригонометричні функції кута. Радіанне вимірювання кутів

Додано: 12 листопада 2023
Предмет: Алгебра, 10 клас
18 запитань
Запитання 1

Знайдіть градусну міру кута π∕30

варіанти відповідей

60

180

600

1800

Запитання 2

Знайдіть радіанну міру кута 1350

варіанти відповідей

 2π∕3

4π∕5


3π∕4

5π∕6

Запитання 3

В який чверті знаходиться точка одиничного кола, отримана при повороті точки Р0(1;0) на кут 2800

варіанти відповідей

I

II

III

IV

Запитання 4

Знайти градусну міру кута (- 5π)

варіанти відповідей

- 6000

- 7000

- 8000

-9000

Запитання 5

В який чверті знаходиться точка одиничного кола, отримана при повороті точки Р0(1;0) на кут (− 2250)

варіанти відповідей

I

II

III

IV

Запитання 6

Знайдіть значення виразу 8cos900 − 7cos1800 + 3sin2700

варіанти відповідей

- 4

4

0

10

Запитання 7

Косинусом числа α називають

варіанти відповідей

абсцису точки одиничного кола, яка відповідає числу α

ординату точки одиничного кола, яка відповідає числу α

відношення абсциси і ординати точки одиничного кола

відношення ординати і абсциси точки одиничного кола

Запитання 8

Знайдіть значення виразу tg600

варіанти відповідей

0

½

√3

√3/3

Запитання 9

Перетворіть у градусну міру кут π/10


варіанти відповідей


100

180

150

200

Запитання 10

На одиничному колі синус - це ...

варіанти відповідей

абсциса точки

частка абсциси і ординати

ордината точки

частка ординати і абсциси

Запитання 11

Кутом якої чверті є кут, радіанна міра кута якого дорівнює 3,5 радіана?

варіанти відповідей


І

 ІІІ


ІІ

 ІV

Запитання 12

Обчислити sin(-4050)

варіанти відповідей

1

 -1

-√2/2

√2/2

Запитання 13

На одиничному колі зображено точку Р(-0,8; 0,6) і кут α (див. рисунок). Визначте cosα.

варіанти відповідей

-0,8

0,6

0,8

-0,6

-√3/2

Запитання 14

Який знак має

варіанти відповідей

менше 0

більше 0

дорівнює 0

не знаю

Запитання 15

Який знак має

варіанти відповідей


менше 0

дорівнює 0

більше 0

не знаю

Запитання 16

Знайти значення виразу:

варіанти відповідей

√2 ∕ 2

 0

 -1


1

Запитання 17

Знайти правильну рівність:

а) 180° = π/2 рад ;                 

б) π/4 рад = 30°;

в) 3π/2 рад = 270°;                     

г) інша відповідь.

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 18

Перевести в радіани 1500

варіанти відповідей

3π/6

π/6

 5π/6

5π/3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест