Онлайн тести з алгебри 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Алгебра, 10 клас
Створено 19 листопада
Приклад запитання: Як знайти значення функції у точці?
Алгебра, 10 клас
Створено 18 листопада
Приклад запитання: sin2α+cos2α=
Алгебра, 10 клас
Створено 16 листопада
Приклад запитання: При яких значеннях змінної а вираз √а має зміст?
Алгебра, 10 клас
Створено 12 листопада
Приклад запитання: Спростіть вираз sin2β-1
Алгебра, 10 клас
Створено 11 листопада
Приклад запитання: Обчисли ∜81
Приклад запитання: В яких чвертях значення cosx додатні
Приклад запитання: Знайти область визначення функції y=x-5 ⁄ 9
Алгебра, 10 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: Якому перетворенню відповідає наступний вигляд функції?
Алгебра, 10 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: запишіть степінь з дробовим показником у вигляді кореняа4/2
Алгебра, 10 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: Градусна міра кута в 3π/4  радіан дорівнює
Алгебра, 10 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: 1. Знайдіть радіанну міру кута 315°.
Приклад запитання: Обчисліть
Приклад запитання: Знайти період функції у=sin(2x+π/3)
Приклад запитання: До області визначення якої з наведених функцій належить число 0?
Алгебра, 10 клас
Створено 22 жовтня
Приклад запитання: Обчислити 8⅔*4-½
Алгебра, 10 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: Перетворити у градусну міру π/3
Приклад запитання: Обчислити 2sin15cos15
Алгебра, 10 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: Обчислити cos 120º
Алгебра, 10 клас
Створено 18 жовтня
Приклад запитання: Спростіть вираз sinxcosy+cosxsiny
Алгебра, 10 клас
Створено 16 жовтня
Приклад запитання: Ірраціональне рівняння - це...
Алгебра, 10 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: Якій координатній чверті належить кут 10 радіан?
Алгебра, 10 клас
Створено 9 жовтня
Приклад запитання: Вибрати основну тригонометричну тотожність
Алгебра, 10 клас
Створено 29 вересня
Приклад запитання: Розв'язати рівняння √х-2=4
Приклад запитання: Проміжок зростання функції
Приклад запитання: Залежність змінної у від змінної х, при якому кожному значенню х з деякої множини D відповідає єдине значення змінної у, називають ...
Алгебра, 10 клас
Створено 25 вересня
Приклад запитання: Числовою функцією називають таку залежність між двома змінними, при якій
Приклад запитання: Какое из приведенных равенств неверное:
Алгебра, 10 клас
Створено 24 вересня
Приклад запитання: №1
Алгебра, 10 клас
Створено 23 вересня
Приклад запитання: Внести множник під знак кореня 3√2=
Алгебра, 10 клас
Створено 19 вересня
Приклад запитання: Розв'яжіть рівняння х2=81х=?