Тригонометричні функції. Повторення

Додано: 26 березня 2020
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 18 разів
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть градусну міру кута, радіанна міра якого дорівнює 2π/3.

варіанти відповідей

900

1200

2400

600

Запитання 2

Для функції у=sinx знайдіть y(π/6)

.

варіанти відповідей

0

1/2

√3/2

1

Запитання 3

Графік якої із запропонованих функцій зображено на рисунку?

варіанти відповідей

y=tgx

y=ctgx

y=sinx

y=cosx

Запитання 4

Яке число є періодом функції y=cos3x?

варіанти відповідей

π

π/2

2π/3

π/3

Запитання 5

Яке число є періодом функції y=tg(x/2)?

варіанти відповідей

π

π/2

π/4

Запитання 6

Яка із запропонованих функцій є непарною? 

варіанти відповідей

y=sinx-2

y=2sinx

y=3cosx

y=cosx-2

Запитання 7

Укажіть множину значень функції y=cosx+3.

варіанти відповідей

[-1;1]

[0;3]

[2;4]

[0;2]

Запитання 8

Якого найбільшого значення набуває функція f(x)=2cos2x-5?

варіанти відповідей

-3

-5

-7

-1

Запитання 9

Чому дорівнює найменше значення функції f(x)=tgxcosx-3?

варіанти відповідей

Такого значення не існує

-4

-3

-2

Запитання 10

Як треба перенести паралельно графік функції y=cosx, щоб отримати графік функції y=cosx+π/8?

варіанти відповідей

На π/8 одиниць угору

На π/8 одиниць вниз

На π/8 одиниць управо

На π/8 одиниць уліво

Запитання 11

Як треба перенести паралельно графік функції y=sinx, щоб отримати графік функції y=sin(x-π/5)?

варіанти відповідей

На π/5 одиниць вгору

На π/5 одиниць вниз

На π/5 одиниць вліво

На π/5 одиниць вправо

Запитання 12

Обчисліть значення виразу 2sinπ/6-3cos(-π/3).

варіанти відповідей

5/2

-1/2

1+√3

1-√3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест