тригонометричні вираз

Додано: 23 листопада 2020
Предмет: , 10 клас
20 запитань
Запитання 1

 Запишіть кут  π∕12 в градусній мірі.

варіанти відповідей

10° 

45° 

15° 

120°   

Запитання 2

 Точка одиничного кола з ординатою  1  відповідає числу …

варіанти відповідей

π     

3π∕2

0

π∕2

Запитання 3

Парною є функція …

варіанти відповідей

у = соs х

у = sin x

y= tg x

y=ctg x

Запитання 4

Обчислити значення виразу: сtg (-7π/4)

варіанти відповідей

  1

-1

0

інша відповідь

Запитання 5

Укажіть проміжок, якому належить значення виразу ctg250

варіанти відповідей
Запитання 6

Синус гострого кута прямокутного трикутника - це відношення

варіанти відповідей

протилежного катета до гіпотенузи

прилеглого катета до гіпотенузи

протилежного катета до прилеглого

прилеглого катета до протилежного

Запитання 7

Обчислити значення виразу: sin 780°

варіанти відповідей

√3/2

½

- √3/2

інша відповідь

Запитання 8

Обчисліть 

варіанти відповідей

1

½

- 3,5

- 1,5

Запитання 9

Відомо, що tg(x+α)=-ctgα. Якого значення може набувати градусна міра кута x?

варіанти відповідей

45

135

180

270

360

Запитання 10

Спростити вираз tgβ(cosβ+ctgβ).

варіанти відповідей

1+tgβ

1+cosβ

1

1+sinβ

1+ctgβ

Запитання 11

У прямокутному трикутнику з гострими кутами α і β

sin β=0,8.Знайдіть sin α.

варіанти відповідей

0,2

0,8

0,6

0,64

0,36

Запитання 12

Обчисліть ctg1×ctg89×ctg2×ctg88.

варіанти відповідей

-2

-1

0

1

2

Запитання 13

Спростити вираз sin6α × cos2α + sin2α × cos6α.

варіанти відповідей

sin 8α

cos 8α

sin 4α

cos 4α

sin (-8α)

Запитання 14

Обчислити cos 2010.

варіанти відповідей

√2/2

-√3/2

√3/2

-1/2

1/2

Запитання 15

Знайдіть 5cosα ,якщо sinα = -2√ ̅2̅ /3, α∊ (3π/2; 2π). Відповідь округліть до сотих.

варіанти відповідей

1,67

-1,67

1,66

-1,66

0,33

Запитання 16

Знайдіть tg2α, якщо 5sin2α +13cos2α = 6.

варіанти відповідей

7

18

-12

7/8

Запитання 17

Спростіть вираз sin2x - cos2x + cos2x.

варіанти відповідей

0

-2сos2x

2cos2x

2cos2x

-2sin2x

Запитання 18

Обчисліть: sin83°sin37° - cos83°cos37°.

варіанти відповідей

cos46°

-1/2

1/2

-√ ̅3̅ /2

√ ̅3̅ /2

Запитання 19

Обчисліть: sin23° - ctg67°sin67°.

варіанти відповідей

sin44°

1

0

2sin23°

-1

Запитання 20

Спростіть вираз cos5αcos7α-cosα+sin5αsin7αваріанти відповідей

sin2α-cosα

cos12α-cosα

cos2α-cosα

sin12α-cosα

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест