Трикутник та його елементи. Перша ознака рівності трикутників

Додано: 21 листопада 2023
Предмет: Геометрія, 7 клас
16 запитань
Запитання 1

Трикутник - це

варіанти відповідей

геометрична фігура, що складається із трьох точок і трьох відрізків


геометрична фігура, що скдадається із трьох точок, трьох відрізків і трьох кутів


геометрична фігура, що складається із трьох точок, які не лежать на одній прямій, і відрізків, які зєднують ці точки


Запитання 2

Відрізок ,що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони називається

варіанти відповідей

бісектриса

висота

медіана

Запитання 3

Відрізок,що сполучає вершину трикутника з точкою протилежної сторони і ділить кут навпіл, називається

варіанти відповідей

медіана

бісектриса

висота

Запитання 4

Периметр трикутника - це

варіанти відповідей

різниця довжин його сторін

добуток довжин його сторін

сума довжин його сторін

Запитання 5

Перпендикуляр,проведений з вершини трикутника до прямої,що містить його протилежну сторону,називають


варіанти відповідей

висота

медіана

бісектриса

Запитання 6

Який з трикутників прямокутний?

варіанти відповідей
Запитання 7

Який з трикутників тупокутний?

варіанти відповідей
Запитання 8

Який з трикутників гострокутний?

варіанти відповідей
Запитання 9

Вказати назви відрізків CM, CL, CH

варіанти відповідей

CM-бісектриса

CM - висота

CM - медіана

CL - медіана

CL - бісектриса

CL - висота

CH - бісектриса

CH - висота

Запитання 10

 Закінчіть речення: « Перша озна­ка рівності трикутників — це ознака рівності за...».


варіанти відповідей

 За трьома сторонами

 За стороною і кутами

 За двома сторонами і кутом між ними

Запитання 11

 У трикутниках АВС і МNК АВ = МN , ∠В = ∠N . Яка ще умова має виконуватися, щоб трикутники були рівні за пер­шою ознакою?


варіанти відповідей

BC=MN

AC=MK

BC=NK

AC=NK

Запитання 12

∠АВС=88⁰. Знайдіть величину ∠СВR

варіанти відповідей

44⁰

88⁰

22⁰

Запитання 13

Знайдіть довжину АС, якщо СК=12 см

варіанти відповідей

6 см

12 см

18 см

24 см

Запитання 14

Чи можна стверджувати, що трикутники на малюнку  рівні між собою?

варіанти відповідей

Так, за І ознакою рівності трикутників 

Так, за ІІ ознакою рівності трикутників

Ні, стверджувати, що трикутники рівні, неможливо

Запитання 15

Трикутник NFL дорівнює відповідно трикутнику SWX. Визначте, які елементи є відповідно рівними

варіанти відповідей

NF=SW

SX=NL

FL=SW

FL=XS

кут FLN дорівнює куту WXS

кут FLN дорівнює куту WSX

кут L дорівнює куту X

кут NFL дорівнює куту WXS

Запитання 16

Відомо, що ΔАВС = ΔMNK, причому MN = 4см, NK = 5см, АС = 8см. Знайти невідомі сторони ΔАВС і ΔMNK.

варіанти відповідей

МК = 5см

АВ = 4см

ВС = 5см

МК = 8см

АВ = 5см

ВС = 8см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест