Трудові ресурси і зайнятість населення

Додано: 8 травня 2022
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 546 разів
12 запитань
Запитання 1

Усі люди, які забезпечують пропозицію  робочої  сили  для виробництва товарів і надання послуг - це ...

варіанти відповідей

економічно пасивне населення

економічно продуктивне населення 


економічно активне населення

позаекономічне населення

Запитання 2

Люди, які не мають роботи, активно її шукають та готові приступити до неї - це ...

варіанти відповідей

безробітні

економічно пасивне/неактивне населення

економічно продуктивне населення

економічно активне населення

Запитання 3

Трудові ресурси – це ...

варіанти відповідей

частина населення, що бажає працювати, але не має роботи за якимись причинами

громадяни, що займаються створенням національного продукту країни

частина населення, яка має необхідний рівень фізичного розвитку, професійні здібності для  виробництва матеріальних благ та послуг

частина населення, що має роботу

Запитання 4

До осіб працездатного віку в Україні належать.

варіанти відповідей

жінки - 16-55 р

жінки -16 - 60р.

чоловіки-16-65р.

чоловіки- 16-60р.

Запитання 5

Кількість трудових ресурсів за період існування незалежної України:

варіанти відповідей

збільшилася

зменшилася

немає вагомих кількісних змін

знаходиться нарівні

Запитання 6

 У якому регіоні світу спостерігається найвища частка неграмотного населення :

варіанти відповідей

Європа   

Авастралія 

Північна Америка 

Азія та Тропічна Африка

Запитання 7

Яка кількість економічно активного населення в нашій країні :

варіанти відповідей

65 % 

62 %  

60 %

 56 %

Запитання 8

Хто з перерахованих категорій населення належить до трудових ресурсів:

варіанти відповідей

населення в працездатному віці

працюючі особи пенсійного віку;

особи, які одержують пенсію у зв'язку з інвалідністю

 особи, які одержують пенсію за віком або на пільгових умовах;

Запитання 9

До економічно активного населення належить

варіанти відповідей

робітник хлібзаводу

безробітний

домогосподарка

старшокласник

Запитання 10

Оберіть країни, в яких найвищий пенсійний вік

варіанти відповідей

Китай, Північна Корея

Країни Африки

Україна, Білорусь, Молдова

Норвегія, Ісландія

Запитання 11

Зменшення кількості трудових ресурсів в Україні пояснюється

варіанти відповідей

депопуляцією

переважанням жінок у статево-віковій структурі

еміграцією

небажанням частини населення працювати

Запитання 12

Люди, які не мають роботи, активно її шукають та готові приступити до неї - це ...

варіанти відповідей

безробітні

безхатьки

економічно продуктивне населення

економічно пасивне населення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест