18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Антигетьманське повстання і відновлення УНР. Директорія. Трудовий конгрес

Додано: 21 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 9 разів
48 запитань
Запитання 1

Коли була утворена Директорія?

варіанти відповідей

13 листопада 1918 року

21 листопада 1918 року

14 грудня 1918 року

14 листопада 1918 року

Запитання 2

Хто в різний час очолював Директорію?

варіанти відповідей

 М. Грушевський і С. Петлюра

С. Петлюра і В. Винниченко

В. Винниченко і М. Грушевський

В. Чехівський і М. Грушевський

Запитання 3

Коли війська Директорії вступили до Києва?

варіанти відповідей

14 листопада 1918 року

18 листопада 1918 року

14 грудня 1918 року

18 грудня 1918 року

Запитання 4

Мета створення Директорії:

варіанти відповідей

відновлення в Україні влади Центральної Ради

 відновлення в Україні радянської влади

керівництво збройною боротьбою з гетьманським режимом і його повалення

стабілізація влади в Україні та проведення аграрної реформи

Запитання 5

Офіційна назва України за часів Директорії:

варіанти відповідей

Українська Держава

Українська Демократична Республіка  

Українська Народна Республіка

Українська Соціалістична Республіка

Запитання 6

Політична сила, яка організувала успішне повстання проти гетьмана П. Скоропадського:

варіанти відповідей

анархо-комуністи (махновці)

Український національний союз

Комуністична партія (більшовиків) України

есери-боротьбисти

Запитання 7

18 листопада 1918 року війська Директорії розгромили війська гетьмана Скоропадського у битві:

варіанти відповідей

під Крутами  

під Бахмачем

  під Базаром

  під Мотовилівкою

Запитання 8

Коли був проголошений "Акт Злуки УНР і ЗУНР"?

варіанти відповідей

21 січня 1918 року

9 лютого 1918 року

22 січня 1918 року

22 січня 1919 року

Запитання 9

Подія, що відбулася 31 серпня 1919 року:

варіанти відповідей

 з Києва відступили денікінські війська

початок наступу об’єднаних українських військ на Київ та Одесу

урядові установи Директорі УНР переїхали з Кам'янця- Подільського у визволений Київ

війська УНР і Галицької армії не втримали Київ під тиском білогвардійських сил сил

Запитання 10

Ворожі сили, з якими довелося воювати українському війську восени 1919 року "трикутник смерті":

варіанти відповідей

румуни

французи

білогвардійці

німці

поляки

більшовики

австрійці

Запитання 11

Причини поразок українських військ у боротьбі за неалежність у другій половині 1919 року:

варіанти відповідей

боротьба з білогвардійцями, які мали підтримку Антанти, зрада керівників, передчасні холоди

чисельна перевага ворогів, боротьба на три фронти, епідемія тифу, зовнішньополітична ізоляція, погане забезпечення армії

 боротьба на два фронти, підтримка ворога ззовні, втеча керівників, епідемії хвороб, голод на території формування основних військ УНР

перехід військового керівництва на бік ворога, недостача озброєнь, допомога Червоної армії з-за кордону, партизанський рух у тилу військ УНР

Запитання 12

Яка інституція в січні 1919 р. легітимізувала владу Директорії УНР?

варіанти відповідей

Трудовий конгрес

Хліборобський конгрес

Національний конгрес

Світовий конгрес українців

Запитання 13

Яка з наведених категорій населення згідно з рішеннями Трудового конгресу отримала право голосу?

варіанти відповідей

поміщики

робітники

комерсанти

землевласники

Запитання 14

Вищий орган виконавчої влади за часів Директорії

варіанти відповідей

Трудовий конгрес

Генеральний секретаріат

Рада народних міністрів

Народний секретаріат

Запитання 15

Що з цього не входило до кола зовнішньополітичних задач Директорії УНР?

варіанти відповідей

Пошук союзників для боротьби проти більшовиків

Підписання мирного договору з німцями

Здобуття міжнародного визнання УНР

Налагодження зв’язків з країнами Антанти

Запитання 16

Виконання якої вимоги країн Антанти фактично означало б розпуск Директорії?

варіанти відповідей

Негайний початок переговорів з більшовиками

Виведення з її складу соціалістів

Відмова від «більшовицької» економічної політики

Перехід армії Директорії під командування Денікіна

Запитання 17

Про яку подію йдеться в наведеному уривку?

«Головні торжества… проходили на Софійській площі… Рівно о 12:00 годині розпочалася урочиста церемонія... На масовому вічі посол Західноукраїнської Народної Республіки Л. Цегельський передав грамоту Національної Ради… голові Директорії Володимиру Винниченку».

варіанти відповідей

Підписання Акту Злуки

Проголошення УНР

Кінець радянсько-української війни


Створення Ради Народних Міністрів

Запитання 18

Який державний орган очолив політичний діяч, зображений на фото, в листопаді 1918 року?

варіанти відповідей

Державний секретаріат ЗУНР

Раду Народних Міністрів УНР

 Генеральний Секретаріат УЦР 

Директорію УНР

Запитання 19

Хто з українських діячів доби революції так пояснював свій вчинок: «Союзні місії ставили мені умови, які зводилися до вимог федерації з Росією. Я дуже добре розумію небезпеку, що виникла з подібного політичного домагання, але змагаючись перш за все за вищу мету — утримання ладу в державі, яку я збудував, я мусив всупереч власній волі схилитися перед вимогою союзників і проголосити федерацію з Росією»? 

варіанти відповідей
Запитання 20

Які українські законодавчі органи влади існували в 1918—1920 рр.? 

варіанти відповідей

Всеукраїнські Установчі збори 

Головна Українська Рада 

Українська Центральна Рада

Трудовий конгрес УНР

Головна Руська Рада

Українська Національна Рада 

 Верховна Рада України 

Запитання 21

Позначте варіант, у якому названо мету інтервенції Антанти на українські землі. Це допомога:

варіанти відповідей

Гетьману П.Скоропадському в боротьбі за збереження Української держави;

Директорії в боротьбі проти гетьманського режиму;

Більшовикам у боротьбі за встановлення своєї влади в Україні;

Білогвардійцям А.Денікіна відновити «єдину і неділиму Росію».

Запитання 22

Рейд військових з’єднань Армії УНР тилами радянських і білогвардійських військ у 1919-1920 рр. увійшов в історію під назвою

АБВГ

варіанти відповідей

«Брусиловський прорив»

«Перший зимовий похід»

«Київська катастрофа»

«Чортківська офензива»

Запитання 23

Хто із зображених діячів був Президентом державного утворення, зображеного на карті?

варіанти відповідей
Запитання 24

«Ви довели країну до страхітливого стану… голод охопив усю країну…ви зруйнували природний зв’язок товарообміну між містом і селом…Вам доводиться замінювати її штучними заходами, силовим відчуженням, реквізиціями за допомогою каральних загонів…», – так письменник В. Короленко охарактеризував наслідки

варіанти відповідей

проголошення соціалізації землі Українською Центральною Радою.

відновлення поміщицького землеволодіння гетьманом П. Скоропадським.

здійснення радянською владою заходів «воєнного комунізму».

упровадження земельної реформи Директорією УНР.

Запитання 25

Вкажіть подію, якою уряд РСФРР офіційно виправдовував листопадовий 1918 року наступ радянських військ на Україну:

варіанти відповідей

розгортання селянської збройної боротьби проти гетьманату та німецько-австрійських військ;

анулювання ЦВК РСФРР Брест-Литовського мирного договору з Німеччиною;

вибух Листопадової соціалістичної революції в Німеччині;

англо-французька інтервенція на Півдні України.

Запитання 26

«На Львів через Київ!» – під таким гаслом улітку 1919 р. здійснювала наступ

варіанти відповідей

Робітничо-селянська червона армія.

Добровольча армія генерала А. Денікіна.

Польська армія генерала Ю. Галлера.

Українська галицька армія.

Запитання 27

Яке явище періоду боротьби за збереження державної незалежності України (1918-1920 рр.) описано в уривку з історичного джерела?

«Революційна стихія селянства, на яку лідери Директорії спирались, почала ви­ходити з-під їхнього контролю. Реальна влада на місцях належала не міфічним «трудовим радам», як це планувалося Трудовим конгресом, а виборним місцевим «батькам» і підпорядкованим їм озброєним загонам. В атмосфері наростаючого безладу саме такі загони й «правили бал», вдаючись до масових погромів, насам­перед, проти єврейського населення».

варіанти відповідей

анархізм


петлюрівщина

антисемітизм

отаманщина

Запитання 28

«...Заявляю вам, що я і мій фронт залишаться незмінно відданими робітничо-селянській революції, а не інститутам насилля в обличчі ваших комісаріатів і надзвичайок, що творять свавілля над місцевим населенням». Проти якої політики протестув батько Н. Махно у своїй телеграмі Реввійськраді РСФРР?

варіанти відповідей

Нової економічної політики

Коренізації

«Воєнного комунізму»

«Культурної революції»

Запитання 29

Економічна політика радянської влади в 1919р. включала 

варіанти відповідей

масову націоналізацію промисловості.

відмову від монополії зовнішньої торгівлі.

запровадження золотого стандарту у фінансовій сфері


ліквідацію державної закупівлі зерна

Запитання 30

Прочитайте уривок джерела і виконайте завдання.

«...Перед від'їздом за кордон С. Петлюра призначив командувачем Армією УНР генерала Михайла Омеляновича-Павленка. На чолі з ним армія вирушила у п'ятимісячний похід. Близько 10 тисяч бійців Армії УНР, долаючи спротив білих,... почалися бої з червоними... Похід Армії УНР... сприяв продовженню національно- визвольної боротьби, підтримував віру українців у перемогу». В уривку йде мова про

варіанти відповідей

Чортківську офензиву

«Перший зимовий похід».

«Другий зимовий похід».

«Київську катастрофу».

Запитання 31

Позначте, хто проводив таку внутрішню і зовнішню політику: звільнення всіх призначених раніше чиновників, установлення національного варіанта радянської влади в Україні, передача законодавчої влади Трудовому Конгресу, вилучення землі в поміщиків, оголошення війни радянській Росії.

варіанти відповідей

Українська держава П. Скоропадського

Більшовики

Директорія

Польська адміністрація

Запитання 32

Укажіть, яка влада проводила в Україні політику "воєнного комунізму"

варіанти відповідей

Гетьман

Антон Денікін

більшовики

Директорія УНР

Запитання 33

Укажіть, як називалася Україна в період від 1919-1937 рр.

варіанти відповідей

Українська Народна Республіка

Українська Радянська Соціалістична Республіка

Українська держава

Українська Соціалістична Радянська Республіка

Запитання 34

Укажіть, які насідки мало втручання військ Антанти у війну в Україні

варіанти відповідей

допомога УНР у боротьбі з Радянською Росією

не вплинуло суттєво на розв'язання питань, що постали перед Україною

розгул анархії й злочинності на територіях, зайнятих військами Антанти

допомога Радянській Росії в боротьбі проти УНР

Запитання 35

Які твердження стосуються політики "воєнного комунізму"?

варіанти відповідей

Запровадженя продрозкладки на селі

Роздержавлення малих підприємств, передача землі в оренду

Створення трудових армій, загальна трудова повинність

Залучення іноземних інвестицій у вигляді концесій

розвиток кооперації на селі, госпрозрахунок на підприємствах

Діяльність комнезамів та продзагонів

право вільно розпоряджатись надлишками продукції

Запитання 36

Кого мав на увазі один із представників уряду Директорії УНР І. Мазепа?

«Вожді українського національно-революційного руху в критич¬ний момент втратили голову: замість напружити всі свої сили для усунення проявів внутрішнього розкладу, анархії й "отаманщини", замість продовжувати організовану боротьбу за певні, ясно по-ставлені реальні завдання, вони один за одним покинули поле бою...»

варіанти відповідей

С. Петлюру, П. Скоропадського

 К. Левицького, Є. Петрушевича

М. Грушевського, В. Винниченка

,С. Петлюру, В. Винниченка

Запитання 37

Позначте, яке завдання покладали на Всеукраїнську надзвичайну комісію, створену у 1918 році:

варіанти відповідей

боротьба з наслідками німецької окупації та діяльності гетьмана П. Скоропадського;

проведення націоналізації та встановлення контролю держави над промисловістю;

репресії за класовою ознакою та утвердження більшовицької диктатури в Україні;

допомога населенню подолати зростаючий голод і розруху господарства.

Запитання 38

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Ми, уповноважена волею трудящих України.... Директорія, поваливши ненависний гетьманський режим, найближчим часом скличемо конгрес усього трудового люду України. Делегати будуть обиратися на чесних і соціально справедливих засадах: від селянської курії – 71,4%, від робітничої – 22,2%, від трудової інтелігенції – 6,4%...»

Зазначені заходи здійснювались Директорією з метою

варіанти відповідей

ухвалення Варшавського договору, підписаного з Польською Республікою.

розв’язання проблем організації влади та визначення форми державного устрою.

оголошення війни радянської Росії та проведення переговорів з Антантою.

підготовки та санкціонування об’єднання УНР і ЗУНР.

Запитання 39

Вкажіть, заради якої мети анархо-комуністи на чолі з Н. Махном восени 1918 року активно включилися в повстанський рух проти гетьманату П. Скоропадського:

варіанти відповідей

встановлення радянської влади в Україні;

відновлення влади Української Центральної Ради в Україні;

встановлення влади “вільних, безпартійних” Рад, із підпорядкуванням їх місцевому населенню;

встановлення “бездержавної” диктатури на чолі з Н. Махно.

Запитання 40

«Наші Орли несуть мешканцям Волині, Поділля та Київщини порядок, свободу, благословенний мир, несуть народу можливість спокійної праці і гарантії того, що її ніхто не забере. З приводу наступу наших військ запевняємо, що він не є загарбницьким… Ми повинні встановити такі стратегічні кордони, які забезпечили б неможливість нової війни…» - із такою відозвою до місцевого населення в 1920р. звернувся

варіанти відповідей

Сейм Польської Республіки.

Головний отаман Армії УНР.

Правитель Півдня Росії П.Врангель.

Голова Ради Народних Комісарів РСФРР.

Запитання 41

Війська якого воєнно-політичного блоку брали участь в окупації Півдня України наприкінці 1918-початку 1919 рр.?

варіанти відповідей

Троїстого Союзу

Четверного Союзу

Антанти

Малої Антанти

Запитання 42

Якою цифрою на карті позначено район дій повстанських загонів Н. Махна?


варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 43

На яких картах відображені події кінця 1918 - 1919 років?

варіанти відповідей
Запитання 44

В яких уривках джерел описані події, що відбулись в 1919 році?

варіанти відповідей

 «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України — Західно-Українська Народна Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка».

«Для української держави цей мир... дуже корисний... ним українська держава визнана такими поважними суб’єктами міжнародного права, як центральні держави... цей мир досить справедливо й корисно розв’язував питання про територіальні межі...»

«Взагалі мусимо дивитися на Варшавський договір як на тимчасовий вихід з тяжкої ситуації. Треба нам якось зміцнити свої сили для того, щоб продовжувати боротьбу з нашим головним ворогом — Московщиною»

«У разі зустрічі з частинами Добровольчої армії слід дотримуватися подальшого розпорядження наступних норм: Стримуватися від будь-яких ворожих акцій.

Запропонувати військам генерала Денікіна, щоб вони не захоплювали тих місцевостей, які вже в наших руках або мають бути під нашою орудою.

Докласти всіх зусиль, аби ретельно розвідати організацію та стан війська, чисельність і завдання, моральний настрій, озброєння, одяг і амуніцію армії Денікіна. Далі належить розвідати ставлення Денікінських військ до Української Держави і до наших військ.

 Українська Держава стояла коло краю загибелі. Спаслась Вона дякуючи могутньому підтриманню центральних держав, які, вірні свому слову, продовжують і по цей час боротись за цільність і спокій України.Як вірний син України, я рішив взяти на себе тимчасово всю повноту влади.

"Держава, проголошена на підставі права самовизначення народів Українською Національною Радою у Львові , обнімаюча весь простір бувшої Австро-Угорської монархії, заселений переважно українцями, має назву Західно­українська Народна Республіка". 

українське військо змушене було воювати на три фронти: з білими, червоними російськими військами та польською армією, до того ж додалася жахлива епідемія тифу, яка косила бійців і командирів сотнями і тисячами. Голодні й напівроздягнуті вояки продовжували боротьбу.  2 грудня в Любарі на Волині Директорія та уряд УНР видали відозву з приводу подальшої своєї діяльності. 

Запитання 45

Хто із зображених на фото осіб не приймав участь в боротьбі за владу в Україні в 1919 роціі

варіанти відповідей
Запитання 46

Які події відбулись після зображених на карті?

варіанти відповідей

Витіснення білогвардійців в Крим

Аккт Злуки УНР та ЗУНР

Берестейський договір

Київська катастрофа

Листопадовий зрив

Утвердження більшовицького режиму в Україні

Другий зимовий похід війська УНР

Запитання 47

З яким явищем пов'язані переховані особи: Данило Зелений, Матвій Григор'єв, Нестор Махно?

варіанти відповідей

участь в проведені політики "воєнного комунізму"

отаманщина

участь в Першому зимовому поході

Київська катастрофа

Запитання 48

Яке поняття відповідає наведеному зображенню?

варіанти відповідей

Листопадовий зрив

Трикутник смерті

Трагедія під Базаром

Перший зимовий похід

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест