18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Діяльність УЦР та перша війна з більшовіками

Додано: 22 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
17 запитань
Запитання 1

Яким був привід до початку Української революції в 1917 р.?


варіанти відповідей

проголошення імператором Францом Йосифом І автономії Галичини без розподілу краю на східну і західну частини

початок революції в Росії та повалення монархії

піднесення українського національно-визвольного руху в роки Першої світової війни

початок Листопадової революції в Німеччині та повалення монархії

Запитання 2

У якому рядку всі слова використаєте про переговори в Брест-Литовську?

варіанти відповідей

Четверний союз, Л.Троцький, національно-територіальна автономія, УСС

4 Універсал, перерва у переговорах, збройна допомога

Раднарком, друк гривень, Холмщина з Підлящщям, соціалізація землі

60 млн.пудів хліба, Є.Медведєв і В.Шахрай, закон про громадянство УНР

Запитання 3

Про яку подію йдеться?

«Ми, українці-козаки, не хочемо мати свободи лише на папері, або пів-свободи. По проголошенню І Універсалу (ІІ Універсалу ми не визнаємо!) – ми приступаємо до заведення порядку на Україні.Задля цього ми всіх росіян і ренегатів, які гальмують українську роботу, скидаємо з їх постів силою, не рахуючись з російським урядом. Визнаємо Центральну Раду за свій найвищий уряд.Коли все опануємо силою, тоді цілком підпорядкуємося Центральній Раді. Тоді вона порядкуватиме в Києві і по всій Україні, як у власній хаті.Тепер же, коли починається повстання, ми виставляємо шестеро своїх людей, котрі мусять усім керувати».

варіанти відповідей

ІІ Всеукраїнський військовий з'їзд

збройний виступ самостійників

більшовицьке повстання робітників та солдатів

початок війни РСФРР з УНР

Запитання 4

Доповніть твердження.

Останнім заходом, здійсненим Українською Центральною Радою, було...

варіанти відповідей

Ухвалення 4 Універсалу

Проголошення УНР

Підписання Брестського мирного договору

Ухвалення Конституції УНР

Запитання 5

Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками.

1)В.Голубович

2)М.Грушевський

3)П.Болбочан

4)М.Міхновський


А) голова та незміний лідер УЦР

Б)засновник та керівник Українського військового клуб ім.П.Полуботка

В)командир Запорізького корпусу Армії УНР, який здійснив похід на Крим

Г)голова Ради народних міністрів УНР

варіанти відповідей

1-Г

2-А

3-В

4-Б

1-Г

2-А

3-Б

4-В

1-А

2-Б

3-В

4-Г

1-Г

2-В

3-А

4-Б

Запитання 6

У якому рядку всі слова використаєте для характеристики бою під Крутами?

варіанти відповідей

залізнична станція,Житомирщина,6 годин,70-100 героїв,Є.Коновалець

520 вояків,бронепотяг та артилерія,один студентський загін (27 юнаків)

80 добровольців Вільного козацтва, штаб КВО,16 кулеметів та одна гармата

курсанти, студенти, легіон УСС, М.Муравйов

Запитання 7

Доповніть твердження.

Перша війна РСФРР і УНР йшла під гаслом

варіанти відповідей

звільнення "братньої республіки" від німецько-австрійських вйськ, які окупували Україну за Брестським договором

"нової і всебічної підтримки", проголошеної Всеукраїнським з'їздом рад "братньої республіки"

завершення Першої світової війни й підписання першого мирного договору між Росією та Німеччиною

відновлення роботи Всеукраїнського з'їзду рад і створення першого радянського уряду України

Запитання 8

Брестський договір між УНР і Центральними державами передбачав...

варіанти відповідей

припинення стану війни між УНР та Центральними державами

надання Центральними державами збройної допомоги УНР у боротьбі проти Антанти

сплата Центральними державами репарацій українському урядові у розмірі 1 млрд.руб.

контроль внутрішніх справ УНР з боку Центральних держав

постачання з УНР до Німеччини та Австро-Угорщини худоби, хліба та іншої с/г продукції

Підлящщя та Холмщина відходили до УНР, Галичина і Буковина мали об'єднатися в один край у складі Австро-Угорщини

Запитання 9

Яка з національних партій була наймасовішою за доби Української революції?

варіанти відповідей

Українська партія соціалістів-революціонерів

Українська соціал-демократична партія

Українська партія соціалістів-федералістів

Українська демократично-хліборобська партія

Запитання 10

Яку назву мав з'їзд кримськотатарського народу, скликаний у листопаді 1917 р. для вирішення питання про державний устрій Криму?

варіанти відповідей

Народний секретаріат

Директорія

Меджиліс

Курултай

Запитання 11

Укажіть гасло, під яким розгортався національний рух в Україні після перемоги Лютневої революції:

варіанти відповідей

«Україна — для українців»;

«Автономія України у складі федеративної Росії»;

«Вся влада Радам!»;

 «Відокремлення від Росії. Незалежність України!»

Запитання 12

Позначте, як поставився Тимчасовий уряд до виголошення Центральною Радою І Універсалу:

варіанти відповідей

схвалив документ;

висловив надію на співпрацю;

погодився на проголошення автономії України;

засудив як «злочинний» і «сепаратистський».

Запитання 13

Виступ полуботківців мав на меті:

варіанти відповідей

установити військову диктатуру;

примусити Центральну Раду проголосити незалежність України;

передати владу Радам ;

проголосити ІІІ Універсал.

Запитання 14

Як називався український уряд в добу УЦР?

варіанти відповідей

Генеральний Секретаріат

Кабінет міністрів

Народний секретаріат

Раднарком

Запитання 15

Хто був автором І Універсалу УЦР?

варіанти відповідей

М.Грушевський

М. Міхновський

С. Петлюра

В. Винниченко

Запитання 16

Що з наведених тверджень є причинами української революції ( вкажіть декілька варіантів відповідей)

варіанти відповідей

виступ більшовиків

масові селянські виступи

повалення царизму

національне гноблення

невирішеність земельного питання

відсутність соціального законодавства

заколот Корнілова

Запитання 17

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада зобов’язалася

варіанти відповідей

розпочати й довести до кінця переговори про мир із Німеччиною та її союзниками.

 установити державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні.

підтримати Тимчасовий уряд у боротьбі з корніловським заколотом.

поповнити свій склад представниками національних меншин.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест