Україна в 20-х роках ХХ століття.

Додано: 21 квітня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 348 разів
11 запитань
Запитання 1

 У результаті входження Української СРР до складу Союзу PCP:


варіанти відповідей

Республіканська еліта посіла ключові посади в органах управлін­ня союзної держави 

Скоротилися обсяги сільськогосподарського виробництва в респу­бліці

Республіка втратила право на самостійну зовнішню політику 

Відбулося значне зростання території республіки

Запитання 2

Що стало причиною зростання обсягів промислового виробництва в Україні в період непу?


варіанти відповідей

Скасування заборон на приватне підприємництво, впровадження оренди, економічних методів господарювання 

Залучення значних іноземних інвестицій, розширення сфери товарно-грошових відносин, централізація управління 

Зниження цін як на промислові товари для селянства, так і на сільськогосподарську продукцію для робітників 

Проведення націоналізації підприємств промисловості, транспор­ту, уведення загальної трудової повинності

Запитання 3

 Про запровадження якої політики йдеться в уривку документа?

«Перед нами весною 1921 року стало ясне становище: не без­посереднє соціалістичне будівництво, а відступ в цілому ряді галузей економіки до державного капіталізму, не штурмова атака, а дуже важке, трудне і неприємне завдання тривалої облоги, зв’язаної з ці­лим рядом відступів».

варіанти відповідей

«воєнного комунізму»

Нової економічної політики

Коренізації (українізації)

Культурної революції

Запитання 4

Що спричинило появу зображеного пропагандистського плаката?


варіанти відповідей

Запровадження «воєнного комунізму»

Перехід до нової економічної політики

 Початок суцільної колективізації

Повалення самодержавства 

Запитання 5

Установіть відповідність між періодами та поняттями і термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1 Україна в Першій світовій війні (1914-1917 рр.)

2 Українська революція (1917—1918 рр.)

3 Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.)

4 Українська СРР в умовах нової економічної політики(1921—1928 рр.)

А. Політика українізації, націонал-комунізм, автокефальна церква, СРСР, Шахтинська справа

Б Самостійники, автономізація, Універсали УЦР, українізація армії, Генеральний Секретаріат

В Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, легіон УСС, Головна Руська Рада, Союз визволення України

Г Масові репресії, Стахановський рух, «розстріляне відродження», геноцид, форсована індустріалізація

Д Гетьманат, Українська галицька армія, Акт злуки, друга радянсько-українська війна, «Київська катастрофа»

варіанти відповідей

1В,2Б,3Д,4А

1Б,2А,3Б,4В

1В,2Д,3А,4Г

1Г,2А,3В,4Д

Запитання 6

Установіть відповідність між датами і подіями.

1 1920 р.

2 1921 р.

3 1922 р.

4 1923 р.

А Проголошення створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Б Запровадження непу в УСРР

В Розгром Червоною армією військ П. Врангеля в Криму

Г Проголошення Української Соціалістичної Радян­ської Республіки (УСРР)

Д Запровадження політики коренізації (українізації)


варіанти відповідей

1В,2Б,3Г,4Д

1А,2В,3Б,4Г

1В,2Б,3А,4Д

1Г,2А,3Д,4Б

Запитання 7

Установіть відповідність між термінами (поняттями) та їх визначен­нями.

1 Автокефалія

2 Автономізація

3 Українізація

4 Концесія

А). Суть одного з проектів утворення СРСР

Б). Повне самоврядування церкви, її незалежність

В). Договір передачі в користування іноземцям чи приватним особам державних підпри­ємств, сировинних ресурсів

Г). Утворення великих сільськогосподарських колективних господарств Д Український різновид політики коренізації


варіанти відповідей

1В,2А,3Г,4Д

1Б,2А,3Д,4В

1Б,2Д,3В,4Г

1Г,2А,3Д,4В

Запитання 8

У якому році відбулась подія, якій присвячений плакат?


варіанти відповідей

1918 р. .

1920 р.


1922 р.


1924 р.


Запитання 9

 Установіть послідовність подій.

А). Створення СРСР

Б). Завершення відбудови промисловості, курс на індустріалізацію

В). Започаткування політики коренізації

Г). Запровадження непу

варіанти відповідей

Г,А,В,Б

А,Г,В,Б

В,А,Г,Б

Г,В,А,Б

Запитання 10

Укажіть наслідки впровадження в Україні непу (1921 —1928 рр)

1 зростання безробіття

2 ліквідація куркульства

3 перетворення УРСР на могутню індустріальну державу

4 ліквідація економічних стимулів розвитку виробництва

5 періодичні хлібозаготівельні кризи

6 розширення мережі збутових, споживчих кооперативів і кре, них товариств

7 створення трудових армій


варіанти відповідей

1,2,3

3,4,6

1,4,5

1,5,6

Запитання 11

Які твердження характеризують політику українізації, що здійснювалася в Україні в 1923 — на початку 1930-х рр.?

1). На керівних посадах представників інших національностей м во замінювали українцями

2). Особлива увага приділялась підготовці та висуванню кадрів рінної національності

3). Створювалися окремі адміністративно-територіальні одиниці в цях компактного проживання неукраїнського населення

4 ).Українська мова в республіці була проголошена державною

5). У системі освіти республіки мови національних меншин замі валися українською

6). У державних установах діловодство було переведене на українську мову

7). УСРР отримує право на самостійну зовнішньополітичну діяльністьність

варіанти відповідей

2,3,6

4,5,7

1,3,5

2,4,7

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест