Українські землі у складі Чехо-Словаччини та Румунії.

Додано: 21 квітня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 11 разів
17 запитань
Запитання 1

1. Про яку територію йде мова: “автономна Українська республіка у складі Чехо-Словаччини в 1938-1939 рр.”

варіанти відповідей

Закарпаття

           

Галичина

Пн. Буковина

Бессарабія

Запитання 2

1.    Незалежність Карпатської України було проголошено:

варіанти відповідей

30 грудня 1938 р.

            

30 вересня 1938 р.

15 березня 1939 р.

20 січня 1940 р

Запитання 3

 Хто був обраний президентом Карпатської України:

варіанти відповідей

М. Заячківський

           

Д. Левицький

Д. Донцов

А. Волошин

Запитання 4

Татарбунарське повстання відбулося на території:

варіанти відповідей

Чехо-Словаччини

            

Румунії

Польщі

Болгарії

Запитання 5

Західноукраїнські землі на початку 20-х років перебували у складі:

варіанти відповідей

Польщі, Румунії, Чехословаччини

         

Польщі Австро-Угорщини, Німеччини

Туреччини, Австро-Угорщини, Польщі

Росії, Польщі, Німеччини

Запитання 6

Політику Румунії щодо населення західноукраїнських земель, які  

входили до її складу у міжвоєнний період, можна назвати:

варіанти відповідей

українізація

      


полонізація

автономізація

румунізація

Запитання 7

Про яку територію йде мова: “автономна Українська республіка у складі Чехо-Словаччини в 1938-1939 рр.”

варіанти відповідей

Закарпаття

             

Галичина

Пн. Буковина

Бессарабія

Запитання 8

Незалежність Карпатської України було проголошено:

варіанти відповідей

30 грудня 1938 року.

           

30 вересня 1938 року

15 березня 1939 року.

20 січня 1940 року

Запитання 9

Хто був обраний президентом Карпатської України:

варіанти відповідей

М. Заячківський

           

Д. Левицький

Д. Донцов

А. Волошин

Запитання 10

Татарбунарське повстання відбулося на території:

варіанти відповідей

Чехо-Словаччини

           

Румунії

Польщі

Болгарії

Запитання 11

Західноукраїнські землі на початку 20-х років перебували у складі:

варіанти відповідей

Польщі, Румунії, Чехословаччини

            

Польщі Австро-Угорщини, Німеччини

Туреччини, Австро-Угорщини, Польщі

Росії, Польщі, Німеччини

Запитання 12

Політику Румунії щодо населення західноукраїнських земель, які  

входили до її складу у міжвоєнний період, можна назвати:

варіанти відповідей

українізація

      

полонізація

автономізація

румунізація

Запитання 13

Назвіть характерні ознаки перебування українських земель у складі Чехо-Словаччини:

варіанти відповідей

Більш сприятливі, ніж в інших державах, умови для економічного      розвитку, хоча капіталовкладення недостатні.

Наявність великої кількості українських партій.

Намагання чеської влади вирішити проблеми в аграрному секторі шляхом передачі селянам окремих земель угорських поміщиків.

Заснування українських шкіл, гімназій

Не діяли “Просвіти”.

Карпатська Україна проіснувала два роки.

Запитання 14

  Встановіть хронологічну послідовність:

А) Проголошення незалежності Карпатської України, обрання президентом Августина Волошина.

Б) Мюнхенська змова, яка поклала початок розчленуванню Чехословаччини

В) Початок окупації Закарпаття румунськими військами.

Г) Віденський арбітраж, за рішенням якого частина території Закарпаття передавалась Угорщині.

варіанти відповідей

В,А,Г,Б

Г,Б,А,В

Б,Г,В,А

А,Б,В,Г

Запитання 15

 Встановіть правильні твердження:

варіанти відповідей

На території Закарпаття проводилась політика пацифікації.

15 березня 1939 р. – проголошено незалежність Карпатської України

На території Пн. Буковини діяла єдина легальна партія “Українська національна партія.”

В березні 1939 р. угорські війська окупували територію Закарпаття

На території Галичини в 1925 р. піднялося Татарбунарське повстання

Президентом Карпатської України було обрано Андрея Шептицького.

Запитання 16

Які політичні переконання відповідають комуністам:

варіанти відповідей

були складовою частиною комуністичного руху в Чехословаччині; виступали за автономію краю, за приєднання до Радянської України; 

русини – карпатоукраїнці – це частина російського народу;

доводили єдність західних та східних українців як єдиного українського народу;

русини сформувались в окрему націю, відмінну  від українців

Запитання 17

Назвіть ім’я та прізвище видатного українського державного діяча:

“Визначний український громадсько-політичний та державний діяч. У 1918 р. став засновником руської Народної Ради, потім головою Центральної руської народної Ради в Ужгороді. В 1935-1938 рр. Обраний почесним головою товариства “Просвіта.” 28 жовтня 1938 р. було обрано прем’єр-міністром Карпатської України. На посту прем’єра-міністра налагодив роботу промисловості, транспорту, пошти, зазнала змін освіта. Були створені національні збройні сили – “Карпатська Січ.”

14 березня 1939 р. новосформований парламент, який зібрався у Хусті проголосив незалежність Карпатської України, прийняв Конституцію і обрав його президентом української держави.

1 травня 1945 р. був заарештований радянською контррозвідкою і вивезений до СРСР.

11 липня 1945 р. страчений у Лефортовській тюрмі в Москві.”

варіанти відповідей

Костянтин Грабар

Августин Волошин

Григорій Жаткович

Андрій Бродій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест