Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Україна в епоху "Перебудови"

Додано: 1 квітня 2019
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 10308 разів
12 запитань
Запитання 1

Уривок з історичного джерела «Соціалістичне самоврядування реалізується в умовах широкої гласності шляхом участі всього колективу та його громадських організацій у виробленні найважливіших рішень і контролі за їх виконанням, виборності керівників та єдиноначальності в управлінні підприємством…» доречно використовувати, характеризуючи суспільне життя України доби

варіанти відповідей

«відлиги»

«застою»

«перебудови»

«відбудови»

Запитання 2

Зображена карикатура акцентує увагу на суперечливих наслідках реалізації

варіанти відповідей

«надпрограм» М. Хрущова

економічної реформи О. Косигіна

продовольчої програми Л. Брежнєва

політики «перебудови» М. Горбачова

Запитання 3

Зображений на фото документ, що видавався місцевими радами в Україні, свідчить про

варіанти відповідей

розквіт епохи «застою»

запровадження політики «гласності»

провал політики «перебудови»

занепад «самвидаву»

Запитання 4

Загальноукраїнський страйк як форму соціально-політичного протесту в Українській РСР влітку 1989 р. започаткували

варіанти відповідей

шахтарі

учителі

металурги

лікарі

Запитання 5

У якому уривку з історичних джерел охарактеризовано окремі аспекти соціально-економічного розвитку України в період «перебудови»?

варіанти відповідей

«В Україні… понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили виноградники унікальних сортів...»

«Характерним для цього періоду було суттєве зниження плану заготівель зерна, підвищення у 1,5–2 рази цін на сільськогосподарську продукцію, збільшення капіталовкладень у сільське господарство...»

«За оцінками експертів у вітчизняному виробництві частка тіньового сектора фактично зрівнялась з часткою офіційною. Це явище супроводжувалося зростанням обсягів нелегального вивозу капіталу...»

«Продукція соціалістичної індустрії України зросла вдвоє. Почали діяти нові підприємства (Запорізький комбінат, Новокраматорський машинобудівний завод, Криворізький металургійний завод)…»

Запитання 6

В економічній сфері у період «перебудови» партійно-державне керівництво УРСР здійснило

варіанти відповідей

ліквідацію галузевої системи управління народним господарством

освоєння цілинних земель Казахстану, Сибіру, Північного Кавказу

обмеження господарської самостійності промислових підприємств

запровадження орендних і кооперативних форм господарювання

Запитання 7

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«У зараженому радіацією Чорнобилі влаштовували «показушні» весілля, фальшиві гулянки, паради. У дні всенародної жалоби було влаштовано першотравневу демонстрацію на Хрещатику в Києві, де оголені діти, нічого не підозрюючи, танцювали перед трибунами, потішаючи тих, котрі знали – зобов’язані були знати! – весь трагізм ситуації, що склалася...»

Зазначені вище заходи проводилися партійно-державним керівництвом з метою

варіанти відповідей

продемонструвати світові зростаючу єдність Комуністичної партії Радянського Союзу й народу в умовах надзвичайної ситуації на Чорнобильській АЕС

засвідчити непохитність радянської традиції святкування міжнародного дня солідарності трудящих за будь-яких обставин

приховати факт вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС і реальні масштаби та наслідки катастрофи

переконатися у всенародній підтримці політики «перебудови» та «прискорення», незважаючи на аварію на Чорнобильській АЕС

Запитання 8

Коли в Українській РСР започатковано політику, на ідеологічній складовій якої акцентує увагу зображена карикатура?

варіанти відповідей

квітень 1985 р.

вересень 1989 р.

березень 1990 р.

липень 1991 р.

Запитання 9

Політикою гласності, започаткованою партійно-радянським керівництвом СРСР у період «перебудови», передбачалось

варіанти відповідей

поступовий перехід влади на всіх рівнях від партійного апарату до рад народних депутатів

впровадження нової політичної системи на основі панування закону, дотримання прав людини

пом’якшення цензури, можливість говорити правду, критикувати органи влади, отримувати об’єктивну інформацію

скорочення бюрократичного апарату, зміцнення місцевого самоврядування та децентралізація влади

Запитання 10

Прочитайте уривок документа та вкажіть період в історії України, до якого він належить.

«...Майже всі вимоги, видані «на-гора» страйкуючими, що стосуються, здавалося б, самих повсякденних умов праці й побуту шахтарів, які за традицією іменуються економічними, насправді прямо виходять на політику. Усі вони сконцентровані на одному: проголошену економічну реформу треба проводити в життя, нехай, нарешті, стануть реальністю самостійність підприємств, самоврядування трудових колективів, самофінансування та госпрозрахунок».

варіанти відповідей

«відбудова»

«відлига»

«застій»

«перебудова»

Запитання 11

Акція Народного руху України «Українська хвиля» (1990 р.) – утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва – присвячувалася

варіанти відповідей

прийняттю Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України

відзначенню річниці проголошення Директорією УНР Універсалу про возз’єднання УНР та ЗУНР

підтримці головних політичних вимог, висунутих учасниками шахтарського страйку

проведенню перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР.

Запитання 12

 Що з названого характеризує політику прискорення, проголошену радянським керівництвом у 1985 р.?

варіанти відповідей

визнання приватної власності

перехід до ринкової економіки

відмова від директивного планування

збільшення витрат на технічне переоснащення промисловості

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест